Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15492/B

Business name: 
SPECTRUM ART s.r.o.
  (from: 01/28/2001)
ABIGROUP, s.r.o.
  (from: 09/16/1997 until: 01/27/2001)
Registered seat: 
Panská 4
Bratislava 811 01
  (from: 01/22/2004)
Michalská 5
Bratislava 811 01
  (from: 01/28/2001 until: 01/21/2004)
Dostojevského rad 7
Bratislava 811 09
  (from: 06/14/1999 until: 01/27/2001)
Tobrucká 1
Bratislava 811 02
  (from: 09/16/1997 until: 06/13/1999)
Identification number (IČO): 
35 726 997
  (from: 09/16/1997)
Date of entry: 
09/16/1997
  (from: 09/16/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/16/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 09/16/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/16/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/16/1997)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/16/1997)
leasingová činnosť
  (from: 09/16/1997)
prenájom automobilov
  (from: 09/16/1997)
prenájom a servis športovej výstroje
  (from: 09/16/1997)
prenájom umeleckých diel so súhlasom autora
  (from: 01/28/2001)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/22/2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/22/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/16/1997 until: 01/21/2004)
vydavateľská činnosť
  (from: 09/16/1997 until: 01/21/2004)
výroba ovocných koncentrátov
  (from: 09/16/1997 until: 01/27/2001)
chov úžitkových zvierat
  (from: 09/16/1997 until: 01/27/2001)
poľnohospodárstvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/16/1997 until: 01/27/2001)
sprostredkovanie, kúpa a predaj umeleckých diel so súhlasom autora
  (from: 01/28/2001 until: 01/21/2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/16/1997 until: 01/21/2004)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 09/16/1997 until: 01/21/2004)
Partners: 
Mgr. Renata Balheim
Tolstého 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Slovak Republic
  (from: 12/02/2022)
SCHUBERT & partners, k.s., IČO: 34 117 709
Školská 7
Tlmače 935 21
Slovak Republic
  (from: 02/12/1999 until: 01/27/2001)
SCHUBERT & partners, k.s., IČO: 34 117 709
Školská 7
Tlmače 935 21
Slovak Republic
  (from: 09/16/1997 until: 02/11/1999)
SPECTRUM SK, a.s.
Palackého 1
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 10/10/2006 until: 12/20/2011)
Mgr. Renata Balheim
Tolstého 2
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 12/21/2011 until: 12/01/2022)
Mgr. Renata Balheimová
Šulekova 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/22/2004 until: 10/09/2006)
Mgr. Renata Balheimová
Šulekova 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/28/2001 until: 01/21/2004)
Gabriel Herceg
Panská 4
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 01/22/2004 until: 10/09/2006)
Contribution of each member: 
Mgr. Renata Balheim
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/02/2022)
SCHUBERT & partners, k.s.,
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/16/1997 until: 02/11/1999)
SCHUBERT & partners, k.s.,
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/12/1999 until: 01/27/2001)
Mgr. Renata Balheimová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/28/2001 until: 01/21/2004)
Mgr. Renata Balheimová
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 01/22/2004 until: 10/09/2006)
Gabriel Herceg
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/22/2004 until: 10/09/2006)
SPECTRUM SK, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/10/2006 until: 03/23/2010)
SPECTRUM SK, a.s.
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 03/24/2010 until: 12/20/2011)
Mgr. Renata Balheim
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/21/2011 until: 12/01/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/22/2004)
konatelia
  (from: 01/28/2001 until: 01/21/2004)
konatelia
  (from: 09/16/1997 until: 01/27/2001)
Mgr. Renata Balheim
Tolstého 2
Bratislava 811 06
From: 11/24/2011
  (from: 12/21/2011)
JUDr. Andrea Babčanová
Leškova 7
Bratislava
  (from: 01/28/2001 until: 01/21/2004)
Mgr. Renata Balheimová
Šulekova 13
Bratislava
  (from: 01/28/2001 until: 01/21/2004)
Ing. Dagmar Krištofičová
Vlčkova 35
Bratislava 811 04
  (from: 09/16/1997 until: 01/27/2001)
Zuzana Stančeková
Hnilecká 7
Bratislava 821 07
From: 05/14/2003
  (from: 01/22/2004 until: 10/09/2006)
Zuzana Stančeková
Hnilecká 7
Bratislava 821 07
From: 05/14/2003 Until: 06/15/2006
  (from: 10/10/2006 until: 10/09/2006)
Dušan Tvrdoň - Individual managing director
Romanova 34
Bratislava 851 02
From: 06/16/2006
  (from: 10/10/2006 until: 12/20/2011)
Dušan Tvrdoň - Individual managing director
Romanova 34
Bratislava 851 02
From: 06/16/2006 Until: 11/24/2011
  (from: 12/21/2011 until: 12/20/2011)
Acting in the name of the company: 
Konateľ a prokurista konajú v mene spoločnosti každý samostatne. Prokúrou sa prokurista splnomocňuje na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku aj keď sa ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru aj svoj podpis. Udelenie prokúry je účinné od zápisu do obchodného registra.
  (from: 01/22/2004)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať každý konateľ samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis a funkciu.
  (from: 01/28/2001 until: 01/21/2004)
Konateľ koná a je oprávnený samostatne a jednotlivo podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 09/16/1997 until: 01/27/2001)
Procuration: 
JUDr. Dušan Kollár
42 boulevard d´ ITALIE
Monte Carlo 98000
Monacké kniežatstvo
  (from: 04/19/2023)
JUDr. Dušan Kollár
42 boulevard d´ ITALIE
Monte Carlo MC 98000
Monacké kniežatstvo
  (from: 01/22/2004 until: 04/18/2023)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/21/2011)
6 638,783775 EUR
  (from: 03/24/2010 until: 12/20/2011)
200 000 Sk
  (from: 02/12/1999 until: 03/23/2010)
100 000 Sk
  (from: 09/16/1997 until: 02/11/1999)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 160/97, Nz 160/97 spísanej dňa 8.8.1997 notárom JUDr. Dagmar Rojkovou a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 178/97, Nz 178/97 spísanej dňa 5.9.1997 notárom JUDr. Dagmar Rojkovou v súlade s ust. §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 22515
  (from: 09/16/1997)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice Nz 107/99 zo dňa 29.3.1999.
  (from: 06/14/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.1.2001 Notárska zápisnica č. N 94/01, Nz 91/01 zo dňa 12.2.2001 Zmena obchodného mena: pôvodné ABIGROUP s.r.o.
  (from: 01/28/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.5.2003. JUDr. Andrea Babčanová, deň zániku funkcie konateľa: 14.5.2003. Mgr. Renáta Balheimová, deň zániku funkcie konateľa: 14.5.2003.
  (from: 01/22/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.6.2006 - schválenie prevodu obchodných podielov. Zuzana Stančeková, funkcia konateľa od 14.5.2003 do 15.6.2006.
  (from: 10/10/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.11.2011.
  (from: 12/21/2011)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person