Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  63425/B

Business name: 
PROPER Service SK, s. r. o.
  (from: 12/21/2012)
ANDAIN s. r. o.
  (from: 02/25/2010 until: 12/20/2012)
Registered seat: 
Pezinská 37
Malacky 901 01
  (from: 02/25/2010)
Identification number (IČO): 
45 418 756
  (from: 02/25/2010)
Date of entry: 
02/25/2010
  (from: 02/25/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/25/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 02/25/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/25/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 02/25/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 02/25/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/25/2010)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 02/25/2010)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 02/25/2010)
triedenie a kontrola mechanických strojov, prístrojov, zariadení a ich častí
  (from: 02/25/2010)
administratívne služby
  (from: 02/25/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/25/2010)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 02/25/2010)
skladovanie
  (from: 02/25/2010)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 02/25/2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba zariadení na bezpečné napätie
  (from: 02/25/2010)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 02/25/2010)
správa bytového, alebo nebytového fondu
  (from: 02/25/2010)
údržba bytového, alebo nebytového fondu
  (from: 02/25/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/25/2010)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (from: 02/25/2010)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 02/25/2010)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 02/25/2010)
oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  (from: 02/25/2010)
výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 02/25/2010)
Partners: 
Ecopark s. r. o. IČO: 46 301 283
Záhorácka 54
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 11/10/2022)
Ecopark s. r. o.
Záhorácka 54
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 02/13/2015 until: 11/09/2022)
Ondrej Žember
556
Jakubov 900 63
Slovak Republic
  (from: 02/25/2010 until: 02/12/2015)
Contribution of each member: 
Ecopark s. r. o.
  (from: 02/13/2015 until: 11/09/2022)
Ecopark s. r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/10/2022)
Ondrej Žember
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/25/2010 until: 02/12/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/13/2015)
Individual managing director
  (from: 02/25/2010 until: 02/12/2015)
Daniel Pajtinka
Obchodná 3825/28
Malacky 901 01
From: 01/01/2015
  (from: 02/13/2015)
Andrej Klamo
78
Kuchyňa 900 52
From: 01/01/2015
  (from: 02/13/2015)
Ondrej Žember
556
Jakubov 900 63
From: 02/25/2010
  (from: 02/25/2010 until: 02/12/2015)
Ondrej Žember
556
Jakubov 900 63
From: 02/25/2010 Until: 01/01/2015
  (from: 02/13/2015 until: 02/12/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
  (from: 02/25/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/25/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 28.01.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 02/25/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2012.
  (from: 12/21/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.12.2014.
  (from: 02/13/2015)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Dňa 31.01.2024 bola uzavretá zmluva o predaji časti podniku v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi PROPER Service SK, s. r. o., so sídlom Pezinská 37, Malacky, IČO 45 418 756, ako predávajúcim a PG Personal s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10A, Bratislava, IČO 55 197 418, ako kupujúcim. Jediný spoločník Ecopark s. r. o., vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia PROPER Service SK, s. r. o., prijal dňa 31.01.2024 rozhodnutie o schválení tejto zmluvy.
  (from: 02/28/2024)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person