Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  133/N

Business name: 
PLATAN, s.r.o.
  (from: 03/22/1994)
Registered seat: 
Petőfiho 3500/9
Komárno 945 01
  (from: 12/02/2009)
Identification number (IČO): 
34 098 411
  (from: 03/22/1994)
Date of entry: 
03/22/1994
  (from: 03/22/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/22/1994)
Objects of the company: 
poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v odbore klinická psychológia
  (from: 08/03/1994)
sprostredkovanie v oblasti registrácie liekov, liečivých prípravkov a výživových prípravkov
  (from: 06/12/1997)
administratívna a dokumentačná príprava skúšania liečiv
  (from: 06/12/1997)
distribúcia hromadne vyrábaných liečiv a zdravotníckeho materiálu
  (from: 06/12/1997)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/12/1997)
sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
  (from: 06/12/1997)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (from: 06/12/1997)
nákup, predaj, prenájom nehnuteľností a ich sprostredkovanie
  (from: 06/12/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/12/1997)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/03/2004)
vydavateľská a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/03/2004)
korektúry textov
  (from: 12/03/2004)
administratívne a pisárske práce
  (from: 12/03/2004)
usporadúvanie školení, konferencií a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/03/2004)
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
  (from: 12/03/2004)
poskytovanie prechodného ubytovania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/03/2004)
prekladateľská a tlmočnícka činnosť
  (from: 12/03/2004)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (from: 12/03/2004)
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 12/03/2004)
upratovacie služby
  (from: 12/03/2004)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 12/03/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/03/2004)
verejná lekáreň s individuálnou prípravou liekov
  (from: 12/03/2004)
Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
  (from: 06/08/2023)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/08/2023)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 06/08/2023)
Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
  (from: 06/08/2023)
Partners: 
Ing. Kristián Borka
Longobardská 1700/2A
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Slovak Republic
  (from: 02/06/2021)
PharmDr. Christina Borka Geske
Longobardská 1700/2A
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Slovak Republic
  (from: 02/06/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Kristián Borka
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/06/2021)
PharmDr. Christina Borka Geske
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/06/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/22/1994)
Ing. Kristián Borka
Longobardská 1700/2A
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 09/21/2015
  (from: 02/23/2021)
PharmDr. Christina Borka Geske
Longobardská 1700/2A
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 01/28/2021
  (from: 02/06/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a poznámke konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis podľa podpisového vzoru.
  (from: 09/25/2015)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/06/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.01.1994 v zmysle dodatku č.1 zo dňa 25.02.1994, podľa §§ 56-75, 105-153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 353
  (from: 03/22/1994)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 16.05.1994. Stary spis: S.r.o. 353
  (from: 08/03/1994)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 3.3.1997. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.3.1997.
  (from: 06/12/1997)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.4 zo dňa 13.07.1998 a Dodatkom č.5 zo dňa 14.05.1999. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 06/03/1999)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person