Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  63390/B

Business name: 
IKEA Industry Slovakia s. r. o.
  (from: 12/01/2013)
Registered seat: 
Továrenská 2614/19
Malacky 901 01
  (from: 12/01/2013)
Identification number (IČO): 
31 354 572
  (from: 07/16/1993)
Date of entry: 
07/16/1993
  (from: 07/16/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/16/1993)
Objects of the company: 
výroba nábytku a bytových doplnkov
  (from: 08/31/1999)
výroba dýhy a dýhových zosadeniek
  (from: 12/01/2013)
opracovanie drevenej hmoty, výroba komponentov z dreva a veľkoplošných drevených panelov
  (from: 12/01/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/01/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/01/2013)
poľnohospodárstvo a pestovanie rýchlorastúcich drevín
  (from: 09/04/2014)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve
  (from: 09/17/2014)
Partners: 
IKEA Industry AB
Box 31005
Malmö 200 49
Kingdom of Sweden
  (from: 05/26/2017)
3ID Holding AB
BOX 31005
Malmö 200 49
Kingdom of Sweden
  (from: 06/08/2017)
Contribution of each member: 
IKEA Industry AB
Amount of investment: 24 393 300 EUR Paid up: 24 393 300 EUR
  (from: 05/26/2017)
3ID Holding AB
Amount of investment: 6 700 EUR Paid up: 6 700 EUR
  (from: 06/08/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/26/2017)
Ing. Milan Sury - generálny riaditeľ
Gorazdova 922/5
Dolné Lovčice 919 27
From: 09/09/2019
  (from: 10/18/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisuje konateľ vždy spoločne s jedným prokuristom. Prokurista je oprávnený podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločnosti, vrátane scudzovania a zaťažovania nehnuteností, vždy spoločne s konateľom spoločnosti. Generálni riaditelia odštepných závodov podpisujú za spoločnosť vo všetkých veciach týkajúcich sa príslušného odštepného závodu samostatne s označením odštepného závodu.
  (from: 12/01/2013)
Procuration: 
Ing. Slavomír Genčur
447
Ružindol 919 61
From: 06/25/2014
  (from: 06/25/2014)
Ing. Anjan Sarkar
Jozefa Vachovského 8653/3
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 06
From: 09/09/2019
  (from: 10/18/2019)
Prokurista je oprávnený podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločnosti, vrátane scudzovania a zaťažovania nehnuteností, vždy spoločne s konateľom spoločností.
  (from: 12/01/2013)
Branch of the enterprise: 
Name: 
IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Jasná
  (from: 09/29/2021)
Registered seat: 
500
Závažná Poruba 032 02
  (from: 09/29/2021)
Head: 
Constantin Doliuc
Cal. Unirii 60
Suceava 720141
Rumunsko
From: 26.10.2015
  (from: 09/29/2021)
Scope of business activity: 
výroba nábytku a bytových doplnkov
  (from: 09/29/2021)
opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a veľkoplošných drevených panelov
  (from: 09/29/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/29/2021)
 
 
Name: 
IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Trnava
  (from: 09/29/2021)
Registered seat: 
Nitrianska 4
Trnava 917 01
  (from: 09/29/2021)
Head: 
Ing. Marek Kováčik
861
Trenčianska Turná 913 21
From: 21.8.2019
  (from: 09/29/2021)
Scope of business activity: 
výroba nábytku a bytových doplnkov
  (from: 09/29/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/29/2021)
výroba dýhy a dýhových zosadeniek
  (from: 09/29/2021)
 
 
Name: 
IKEA Industry Slovakia s.r.o., odštepný závod Malacky Boards
  (from: 09/29/2021)
Registered seat: 
Továrenská 2614/19
Malacky 901 01
  (from: 09/29/2021)
Head: 
Ing. Vladimír Matúšek
Gen. M.R. Štefánika 1550/24
Malacky 901 01
From: 1.2.2020
  (from: 09/29/2021)
Scope of business activity: 
opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a veľkoplošných drevených panelov
  (from: 09/29/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/29/2021)
poľnohospodárstvo a pestovanie rýchlorastúcich drevín
  (from: 09/29/2021)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve
  (from: 09/29/2021)
opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a veľkoplošných drevených panelov
  (from: 09/29/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/29/2021)
poľnohospodárstvo a pestovanie rýchlorastúcich drevín
  (from: 09/29/2021)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve
  (from: 09/29/2021)
 
 
Name: 
IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Malacky Flatline
  (from: 10/07/2021)
Registered seat: 
Továrenská 2614/19
Malacky 901 01
  (from: 10/07/2021)
Head: 
Pier Paolo Soresi
Záhradnícka 74/16464
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 1.2.2020
  (from: 10/07/2021)
Scope of business activity: 
výroba nábytku a bytových doplnkov
  (from: 10/07/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/07/2021)
 
 
Capital: 
24 400 000 EUR Paid up: 24 400 000 EUR
  (from: 12/01/2013)
Supervisory board: 
Jánis Lencévićs - predseda
Nannas Gata 24
Malmö 215 35
Švédske kráľovstvo
From: 02/01/2020
  (from: 10/22/2021)
Lena Mansson
Tastarpsvägen 248
Munka-Ljungby 266 92
Švédske kráľovstvo
From: 12/01/2013
  (from: 12/01/2013)
Johan Hegethorn
Boltensternsvägen 31c
Höllviken 236 38
Švédske kráľovstvo
From: 12/01/2013
  (from: 12/01/2013)
Jorge António Martins Ferreira
Rua das Luzes 377
Jovim, Gondomar 4510-081
Portugalská republika
From: 09/01/2021
  (from: 10/22/2021)
Chak Kei Amanda To
Svärdgränden 6
Lund 224 75
Švédske kráľovstvo
From: 09/01/2021
  (from: 10/22/2021)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica zo dňa 23.6.1993 N 137/93, Nz 137/93 v zmysle ust. Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 11160
  (from: 07/16/1993)
Notárska zápisnica N 58/95, Nz 56/95 zo dňa 7.2.1995 spísaná notárom JUDr. Romanom Blahom. Stary spis: S.r.o. 11160
  (from: 10/06/1995)
Notárska zápisnica N 531/95, Nz 516/95 napísaná dňa 12.12.1995 notárom JUDr. Romanom Blahom, na základe ktorej bolo zvýšené základné imanie spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 11160
  (from: 01/04/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 82/96, Nz 79/96 zo dňa 13.2.1996. Stary spis: S.r.o. 11160
  (from: 04/30/1996)
Notárska zápisnica N 84/97, Nz 68/97 napísaná dňa 18.8.1997 notárom JUDr. Mikušová osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Stary spis: S.r.o. 11160
  (from: 01/30/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 337/98, Nz 336/98 zo dňa 23.7.1998.
  (from: 10/27/1998)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.6.1999 spísané do notárskej zápisnice č. N 141/99, Nz 139/99 o zlúčení so zrušenou spoločnosťou SPARTAN akciová spoločnosť, Nitrianska cesta 4, 918 30 Trnava, IČO: 00598216, ako zlučovanou spoločnosťou. Preberajúca spoločnosť SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o. preberá všetko imanie, práva a záväzky, známe ako aj neznáme, zlučovanej spoločnosti.
  (from: 08/31/1999)
Notárska zápisnica N 259/99, Nz 254/99 spísaná dňa 16.11.1999 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok k spoločenskej zmluve, boli schválené stanovy spoločnosti a zmena v prokúre.
  (from: 01/25/2000)
Valné zhromaždenie zo dňa 19.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 96/2000, Nz 88/2000.
  (from: 06/19/2000)
Notárska zápisnica č. N 42/01, Nz 41/01 zo dňa 19.2.2001 o zvýšení základného imania.
  (from: 05/30/2001)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 14.6.2001 vo forme notárskej zápisnice N 119/01, Nz 117/01.
  (from: 07/16/2001)
Notárska zápisnica č. N 24/02, Nz 21/02 zo dňa 23.1.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene konateľov. Notárska zápisnica č. N 141/02, Nz 134/02 zo dňa 30.4.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene vedúcich odštepných závodov a odvolaní konateľov. Vedúci odštepného závodu SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o., odštepný závod Malacky I. - Drevotrieska, Knut Gullesen, deň nástupu do funkcie: 1.5.2002. Vedúci odštepného závodu SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o., odštepný závod Malacky II. - Nábytok, Ing. Ľubomír Nemec, deň nástupu do funkcie: 1.5.2002.
  (from: 08/28/2002)
Notárska zápisnica č. N 284/02, Nz 282/02 zo dňa 21. 11. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov (zvýšenie základného imania). Bengt Arne Olofsson, deň zániku funkcie: 21 11. 2002. Niels Kjeldsen, deň zániku funkcie: 21. 11. 2002.
  (from: 01/28/2003)
Notárska zápisnica N 341/02, Nz 338/02 spísaná dňa 18. 12. 2002 notárom JUDr. Mikušovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode časti obchodného podielu, zmene spoločenskej zmluvy. Notárska zápisnica N 77/03, Nz 30969/03 spísaná dňa 25. 4. 2003 notárom JUDr. Mikušovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 06/27/2003)
Notárska zápisnica N 163/03, Nz 73916/03 spísaná dňa 25.8.03 notárom JUDr. Mikušovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch odštepného závodu. Funkcia vedúceho odštepného závodu Jasna N. Kjeldsena sa končí dňom 31.8.2003. Funkcia vedúceho odštepného závodu Jasna M.Y. Dahlgrena za začína dňom 1.9.2003.
  (from: 09/25/2003)
Notárska zápisnica č. N 77/03, Nz 30969/03 zo dňa 25.4.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania na 400 000 000,- Sk.
  (from: 01/22/2004)
Notárska zápisnica č.N 71/2004, Nz 38871/2004 zo dňa 6.5.2004. Funkcia prokuristu Pera Olofa Riese skončila 6.5.2004.
  (from: 06/11/2004)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 31.08.2009 uzavretá medzi predávajúcim Swedwood Slovakia, s.r.o. a kupujúcim Swedspan Slovakia s.r.o., so sídlom Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky, IČO: 44 930 933, na základe ktorej predávajúci previedol na kupujúceho vlastnícke právo k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku, práva a záväzky a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžili prevádzkovaniu časti podniku Swedwood Slovakia, s.r.o., odštepný závod Malacky I. - Drevotrieska s účinnosťou od 01.09.2009.
  (from: 09/15/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.08.2010.
  (from: 08/31/2010)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2010 o zrušení Swedwood Slovakia, s. r. o., odštepný závod Krásno ku dňu 30.09.2010.
  (from: 11/05/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2010.
  (from: 11/17/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2011.
  (from: 01/01/2012)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 22.02.2012
  (from: 03/01/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2013.
  (from: 06/08/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2013.
  (from: 10/12/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2013. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.11.2013. Zmena obchodného mena z pôvodného Swedwood Slovakia, s. r. o. na nové IKEA Industry Slovakia s. r. o. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 837/2013, Nz 42691/2013, NCRls 43550/2013 zo dňa 15.11.2013 uzatvorená medzi zanikajúcimi spoločnosťami: Swedspan International s. r. o., so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 44 550 022, Swedspan Slovakia s. r. o., so sídlom Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky, IČO: 44 930 933 a nástupníckou spoločnosťou Swedwood Slovakia, s. r. o. (nové obchodné meno IKEA Industry Slovakia s. r. o.), so sídlom Apollo Business Center II, Turčianska 2, 821 09 Bratislava (nové sídlo Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky), IČO: 31 354 572, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcich obchodných spoločností Swedspan International s. r. o. a Swedspan Slovakia s. r. o.
  (from: 12/01/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2014.
  (from: 03/31/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2014.
  (from: 06/25/2014)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2014
  (from: 09/04/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.10.2015.
  (from: 11/06/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/01/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Swedspan International s.r.o.
Röntgenova 28
Bratislava 851 01
  (from: 12/01/2013)
Swedspan Slovakia s.r.o.
Továrenská 2614/19
Malacky 901 01
  (from: 12/01/2013)
Date of updating data in databases:  12/03/2021
Date of extract :  12/07/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person