Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  179/L

Business name: 
Farma Východná p.d.
  (from: 04/06/2017)
Poľnohospodárske družstvo V ý c h o d n á
  (from: 04/15/1991 until: 04/05/2017)
Registered seat: 
465
Východná 032 32
  (from: 09/23/2009)
Východná
  (from: 04/15/1991 until: 09/22/2009)
Identification number (IČO): 
00 195 812
  (from: 04/15/1991)
Date of entry: 
02/11/1959
  (from: 04/15/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/15/1991)
Objects of the company: 
lesná výroba, spracovanie drevnej hmoty, drevársko-remeselnícke práce a predaj lesných a drevárskych výrobkov
  (from: 04/08/1993)
opravy motorových vozidiel
  (from: 04/08/1993)
opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 04/08/1993)
obchod s tovarom všetkého druhu okr. viazaných obchod. živností
  (from: 04/08/1993)
obchod s tovarom všetkého tovaru okr. koncesovaných obchod. živností
  (from: 04/08/1993)
vykonávanie zemných a poľnohospod. prác mechanizačnou techn.
  (from: 04/08/1993)
ťažba, manipulácia a približovanie dreva
  (from: 04/17/2003)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/04/2010)
predaj hotových, dovezených jedál na priamu konzumáciu
  (from: 02/04/2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 02/04/2010)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 02/04/2010)
výroba mliečnych výrobkov
  (from: 07/12/2011)
kovoobrábanie
  (from: 04/08/1993 until: 02/03/2010)
stolárstvo
  (from: 04/08/1993 until: 02/03/2010)
ubytovacie služby
  (from: 04/08/1993 until: 02/03/2010)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/08/1993 until: 02/03/2010)
výkup liečivých rastlín pre spracovateľské organizácie
  (from: 04/08/1993 until: 02/03/2010)
zámočníctvo
  (from: 04/08/1993 until: 02/03/2010)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (from: 04/08/1993 until: 02/03/2010)
ťažba dolomitného piesku
  (from: 01/16/1995 until: 02/03/2010)
obchod s obuvou a odevami
  (from: 04/08/1993 until: 02/03/2010)
pekáreň
  (from: 04/08/1993 until: 02/03/2010)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 04/08/1993 until: 02/03/2010)
nepravidelná verejná osobná hromadná doprava
  (from: 04/08/1993 until: 02/03/2010)
1. Poľnohospodárska výroba 2. Okrem poľnohospodárskej výroby družstvo: - spracováva poľnohospodárske a lesné suroviny, vyrába z nich potravinárske výrobky a drevárske výrobky - vykonáva činnosti a vyrába výrobky slúžiace potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby - poskytuje práce a služby pre členov a občanov * obchodná činnosť a reštauračná činnosť vrátane bufetového predaja * ubytovanie a stravovanie vo vlastných a užívaných zariadeniach * doprava vlastnými dopravnými pros- triedkami * stolárske práce * stavebno-údržbárske práce 3. Iná hospodárska činnosť: - stavebno-údržbárska činnosť - ťažba lomového kameňa, štrku a piesku - stolárske práce a umelecko-rezbárske práce - výroba učebných pomôcok - strojárska výroba a zámočnícka činnosť - autodoprava - kooperácia s Tatrou Kopřivnice, výroba a predaj náhradných dielov - obchodná a reštauračná činnosť vrátane bufetového predaja - maloobchodná, veľkoobchodná činnosť a obstarávateľská činnosť - zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (from: 04/15/1991 until: 04/07/1993)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov a zvierat
  (from: 04/08/1993 until: 02/03/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/08/1993)
Managing board
  (from: 04/15/1991 until: 04/07/1993)
Peter Pelach - predseda
464
Východná
From: 04/02/2007
  (from: 02/03/2015)
Vladimír Kružliak - člen
Žuffova 251/39
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 04/03/2009
  (from: 09/23/2009)
Ing. Ľubomír Kružliak - člen
Zádvorie 662/62
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 04/03/2009
  (from: 09/23/2009)
Pavel Gajdoš - člen
2
Východná 032 32
From: 04/03/2009
  (from: 09/23/2009)
Adam Bartko - člen
722
Východná
Until: 03/27/2002
  (from: 04/16/1997 until: 05/16/2002)
Dušan Bartko - člen
18
Východná
Until: 03/27/2002
  (from: 04/16/1997 until: 05/16/2002)
Ľubomír Bartko - člen
1
Východná
  (from: 01/16/1995 until: 03/18/1997)
Ľubomír Bartko - člen
1
Východná
Until: 03/27/2002
  (from: 03/19/1997 until: 05/16/2002)
Miroslav Bartko - člen
574
Východná
  (from: 04/08/1993 until: 01/15/1995)
Miroslav Bartko - člen
577
Východná
From: 03/27/2002
  (from: 05/17/2002 until: 09/22/2009)
Miroslav Bartko - člen
577
Východná
From: 03/27/2002 Until: 04/03/2009
  (from: 09/23/2009 until: 09/22/2009)
Mária Bartková - člen
722
Východná
  (from: 01/16/1995 until: 03/18/1997)
Mária Bartková - člen
722
Východná
  (from: 03/19/1997 until: 04/15/1997)
Ing. Ivan Dugát - predseda
25
Ivachnová
  (from: 04/15/1991 until: 01/02/1994)
Anna Farbáková - člen
14
Východná
  (from: 04/08/1993 until: 01/15/1995)
Zuzana Filipová - člen§
520
Východná
  (from: 04/08/1993 until: 01/02/1994)
Pavel Gajdoš - člen
2
Východná
  (from: 01/16/1995 until: 03/18/1997)
Pavel Gajdoš - člen
2
Východná
  (from: 03/19/1997 until: 04/15/1997)
Ing. Jaroslav Gajdoš - člen
503
Východná
Until: 03/27/2002
  (from: 04/16/1997 until: 05/16/2002)
Pavel Gajdoš - člen
2
Východná
From: 03/27/2002
  (from: 05/17/2002 until: 09/22/2009)
Pavel Gajdoš - člen
2
Východná
From: 03/27/2002 Until: 04/03/2009
  (from: 09/23/2009 until: 09/22/2009)
Ing. Jaroslav Gajdoš - predseda
503
Východná
From: 01/18/2002
  (from: 05/17/2002 until: 02/02/2015)
Ing. Jaroslav Gajdoš - predseda
503
Východná
From: 01/18/2002 Until: 09/27/2014
  (from: 02/03/2015 until: 02/02/2015)
Pavel Greš - člen
243
Východná
  (from: 04/08/1993 until: 01/15/1995)
Milan Greš - člen
380
Východná
  (from: 04/16/1997 until: 09/22/2009)
Milan Greš - člen
380
Východná
Until: 04/03/2009
  (from: 09/23/2009 until: 09/22/2009)
Vladimír Greš - člen
719
Východná
  (from: 05/17/2002 until: 05/24/2007)
Vladimír Greš - člen
719
Východná
Until: 03/23/2007
  (from: 05/25/2007 until: 05/24/2007)
Eva Halčinová - člen
421
Východná
  (from: 04/08/1993 until: 01/15/1995)
Ján Hoško - podpredseda
335
Východná
  (from: 04/15/1991 until: 01/15/1995)
Ján Hoško - podpredseda
335
Východná
  (from: 01/16/1995 until: 03/18/1997)
Ján Hoško - podpredseda
335
Východná
  (from: 03/19/1997 until: 05/24/2007)
Ján Hoško - podpredseda
335
Východná
Until: 03/23/2007
  (from: 05/25/2007 until: 05/24/2007)
Anna Hošková - člen
692
Východná
  (from: 04/08/1993 until: 01/15/1995)
Rudolf Igľár - člen
294
Východná
From: 03/27/2002
  (from: 05/17/2002 until: 05/24/2007)
Rudolf Igľár - člen
294
Východná
From: 03/27/2002 Until: 03/23/2007
  (from: 05/25/2007 until: 05/24/2007)
Martin Jurčo - člen
15
Východná
  (from: 04/08/1993 until: 01/15/1995)
Ján Kokavec - člen
464
Východná
  (from: 04/08/1993 until: 01/15/1995)
JUDr. Michal Kokavec - predseda
Janošková 9
Liptovský Mikuláš
  (from: 01/03/1994 until: 01/15/1995)
JUDr. Michal Kokavec - predseda
Janošková 9
Liptovský Mikuláš
  (from: 01/16/1995 until: 05/04/1995)
Ján Kokavec - člen
464
Východná
  (from: 04/16/1997 until: 09/22/2009)
Ján Kokavec - člen
464
Východná
Until: 04/03/2009
  (from: 09/23/2009 until: 09/22/2009)
Martin Lehotský - člen
792
Východná
  (from: 04/08/1993 until: 01/15/1995)
Tibor Lechner - člen
519
Východná
  (from: 01/16/1995 until: 03/18/1997)
Tibor Lechner - člen
519
Východná
  (from: 03/19/1997 until: 05/24/2007)
Tibor Lechner - člen
519
Východná
Until: 03/23/2007
  (from: 05/25/2007 until: 05/24/2007)
Michal Mikuš - člen
354
Východná
  (from: 01/16/1995 until: 03/18/1997)
Michal Mikuš - člen
354
Východná
  (from: 03/19/1997 until: 04/15/1997)
Jaroslav Pelach - člen
519
Východná
  (from: 01/16/1995 until: 03/18/1997)
Jaroslav Pelach - člen
519
Východná
  (from: 03/19/1997 until: 04/15/1997)
Peter Pelach - člen
464
Východná
  (from: 01/16/1995 until: 03/18/1997)
Jaroslav Pelach - člen
519
Východná
From: 10/12/2004
  (from: 11/05/2005 until: 05/24/2007)
Jaroslav Pelach - člen
519
Východná
From: 10/12/2004 Until: 03/23/2007
  (from: 05/25/2007 until: 05/24/2007)
Peter Pelach - člen
464
Východná
  (from: 03/19/1997 until: 05/24/2007)
Peter Pelach - člen
464
Východná
Until: 04/02/2007
  (from: 05/25/2007 until: 05/24/2007)
Peter Pelach - podpredseda
464
Východná
From: 04/02/2007
  (from: 05/25/2007 until: 02/02/2015)
Anna Stanková - člen
355
Východná
  (from: 01/16/1995 until: 03/18/1997)
Anna Stanková - člen
355
Východná
  (from: 03/19/1997 until: 04/15/1997)
Zuzana Stanová - člen
422
Východná
  (from: 01/03/1994 until: 01/15/1995)
Viera Sýkorová - člen
207
Východná
  (from: 04/08/1993 until: 01/15/1995)
Viera Sýkorová - člen
207
Východná
From: 03/24/2007
  (from: 05/25/2007 until: 09/22/2009)
Viera Sýkorová - člen
207
Východná
From: 03/24/2007 Until: 04/03/2009
  (from: 09/23/2009 until: 09/22/2009)
Ján Šípoš - člen
445
Východná
  (from: 04/08/1993 until: 01/15/1995)
Ing. Ľudovít Urbanovský - predseda
Morušová 522/1
Liptovský Mikuláš - Podbreziny
  (from: 05/05/1995 until: 03/18/1997)
Ing. Ľudovít Urbanovský - predseda
Morušová 522/1
Liptovský Mikuláš - Podbreziny
Until: 01/18/2002
  (from: 03/19/1997 until: 05/16/2002)
Mária Žiaková - člen
546
Východná
  (from: 01/16/1995 until: 03/18/1997)
Mária Žiaková - člen
546
Východná
  (from: 03/19/1997 until: 11/04/2005)
Mária Žiaková - člen
546
Východná
Until: 10/12/2004
  (from: 11/05/2005 until: 11/04/2005)
Jason Holroyd Whittle - člen
Flat A, G/F, Headland Road 3
Repulse Bay
HongKong
From: 04/03/2009 Until: 03/05/2021
  (from: 03/16/2021 until: 03/15/2021)
Jason Holroyd Whittle - člen
Flat A, G/F, Headland Road 3
Repulse Bay
HongKong
From: 04/03/2009
  (from: 09/23/2009 until: 03/15/2021)
Acting: 
Za družstvo konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/23/2009)
Za družstvo kona navonok predseda alebo podpredseda alebo člen predstavenstva podľa určeného poradia. Ak je predpísaná písomná forma, je potrebný súhlas aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 04/08/1993 until: 09/22/2009)
Za družstvo podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 04/15/1991 until: 04/07/1993)
Supervisory board: 
Milan Sýkora
207
Východná
From: 03/24/2007
  (from: 05/25/2007)
Martin Brezina
703
Východná
From: 03/24/2007
  (from: 05/25/2007)
Ľubomír Moravčík
581
Východná
From: 03/24/2007
  (from: 05/25/2007)
Registered capital: 
299 576 EUR
  (from: 05/05/2009)
9 025 000 Sk
  (from: 04/08/1993 until: 05/04/2009)
Basic member contribution: 
830 EUR pre fyzické osoby
  (from: 05/05/2009)
66 388 EUR pre právnické osoby
  (from: 05/05/2009)
25 000 Sk
  (from: 04/08/1993 until: 05/24/2007)
25 000 Sk pre fyzické osoby
  (from: 05/25/2007 until: 05/04/2009)
20 000 000 Sk pre právnické osoby
  (from: 05/25/2007 until: 05/04/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej schôdzi dňa 11.2.1959. Starý spis: Dr 789 Členská schôdza konaná dňa 21.3.1991 schválila nové stanovy družstva v zmysle zák. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Na členskej schôdzi dňa 21.1.1993 boli schválené stanovy družstva v súlade s ust. zák. č. 513/91 a 42/92 Zb.
  (from: 04/08/1993)
Na členskej schôdzi konanej dňa 18.3.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Dr 789
  (from: 01/16/1995)
Na členskej schôdzi dňa 26. 3. 1997 boli schválené nové stanovy.
  (from: 04/16/1997)
Na členskej schôdzi dňa 17.3.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/02/2000)
Na členskej schôdzi dňa 6.12. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/17/2003)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej schôdzi dňa 11.2.1959. Člen ručí za prípadnú stratu družstva do výšky členských podielov. Základný členský podiel je 10.000 Kčs Členská schôdza konaná dňa 21.3.1991 schválila nové stanovy družstva v zmysle zák.162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Staý spis: Dr 789
  (from: 04/15/1991 until: 04/07/1993)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person