Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  514/T

Business name: 
SYLOG, s.r.o.
  (from: 06/18/1996)
Registered seat: 
Vajanského 22
Trnava 917 01
  (from: 05/16/2008)
Identification number (IČO): 
34 106 928
  (from: 08/31/1994)
Date of entry: 
08/31/1994
  (from: 08/31/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/31/1994)
Objects of the company: 
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s potrebami pre domácnosť, rozhlasovými a TV prijímačmi, spotrebnou elektronikou, železiarskym tovarom, stavebnými potrebami, textilom, nábytkom, obuvou a koženým tovarom, pracími, čistiacimi a saponátovými prostriedkami, hygienickými potrebami, kozmetikou, autosúčiastkami a autopotrebami, osobnými motorovými vozidlami
  (from: 08/31/1994)
nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 08/31/1994)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/31/1994)
nákup a predaj, sprostredkovanie kúpy a predaja záväzkov a pohľadávok /s výnimkou poskytovania úverov a vvymáhania pohľadávok/
  (from: 08/31/1994)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 06/18/1996)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 06/18/1996)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 06/18/1996)
poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 06/18/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/18/1996)
sprostredkovateľská činnosť / s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/
  (from: 06/18/1996)
Partners: 
DELTA Consult, a.s. IČO: 34 139 761
Paulínska 24
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 10/28/2022)
DELTA INKASO spol. s r.o. IČO: 34 107 231
Paulínska 24
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 10/28/2022)
Ľubomír Richter
K. H. Mácha 26
Břeclav
Česká republika
  (from: 08/08/2002)
Contribution of each member: 
DELTA Consult, a.s.
Amount of investment: 4 648 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 648 EUR
  (from: 10/28/2022)
Ľubomír Richter
Amount of investment: 1 992 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 992 EUR
  (from: 05/06/2010)
DELTA INKASO spol. s r.o.
Amount of investment: 146 485 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 146 485 EUR
  (from: 10/28/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/05/1997)
Ing. Anton Ivanovič
Hlavná 541/150
Zavar 919 26
From: 08/15/2022
  (from: 10/28/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná navonok konateľ samostatne.
  (from: 03/05/1997)
Capital: 
153 125 EUR Paid up: 153 125 EUR
  (from: 05/06/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.7.1994 v súlade s § 24 ods.1, §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 1547
  (from: 08/31/1994)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 30.11.1994. Stary spis: S.r.o. 1547
  (from: 02/09/1995)
Zmena spoločenskej zmluvy vykonaná dňa 08.05.1996 (zmena obchodného mena z: HIROS, spol. s r.o. na: SYLOG, s.r.o. a zmena sídla z: Trnava, Na hlinách 44 na: Trnava, Halenárska 7). Stary spis: S.r.o. 1547
  (from: 06/18/1996)
Zmena spoločenskej zmluvy bola vykonaná na základe zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 10.12.1996 a dodatku spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.1996.
  (from: 03/05/1997)
Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák. č. 11/98 Zb. zmenou spoločenskej zmluvy zo dňa 25.03.1998.
  (from: 07/03/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 08.11.2000.
  (from: 12/04/2000)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 24.01.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.02.2002.
  (from: 03/11/2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.06.2002.
  (from: 08/08/2002)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person