Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22691/R

Business name: 
DEPOZIT, s.r.o.
  (from: 03/12/1999 until: 07/17/2015)
Registered seat: 
Závršky 1106/13
Myjava 907 01
  (from: 01/20/2010 until: 07/17/2015)
Borinská 649/14A
Marianka 900 33
  (from: 03/10/2007 until: 01/19/2010)
Štúrova 13
Bratislava 811 02
  (from: 02/12/2005 until: 03/09/2007)
Štúrova 13
Bratislava 810 00
  (from: 06/11/2004 until: 02/11/2005)
Šafárikovo námestie 7
Bratislava 811 02
  (from: 04/04/2000 until: 06/10/2004)
Lesná 201
Zálesie 900 28
  (from: 03/12/1999 until: 04/03/2000)
Identification number (IČO): 
35 762 284
  (from: 03/12/1999)
Date of entry: 
03/12/1999
  (from: 03/12/1999)
Person dissolved from: 
23.6.2015
  (from: 07/18/2015)
Date of deletion: 
07/18/2015
  (from: 07/18/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podža § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/18/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/12/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebitežovi /maloobchod/ v rozsahu vožnej živnosti
  (from: 03/12/1999 until: 07/17/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovatežom živnosti /vežkoobchod/ v rozsahu vožnej živnosti
  (from: 03/12/1999 until: 07/17/2015)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 03/12/1999 until: 07/17/2015)
Partners: 
Vadym Volkov
Topoža 2 28/6-60
Dnipropetrovsk 490 00
Ukrajina
  (from: 09/05/2013 until: 07/17/2015)
Oleg Volkov
residence in the Slovak Republic :
Závršky 1106/13
Myjava 907 01
  (from: 08/08/2006 until: 09/04/2013)
Oleg Volkov
Nábrežie Slobody 110/15
Dnepropetrovsk
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Závršky 1106/13
Myjava 907 01
  (from: 02/12/2005 until: 08/07/2006)
Oleg Volkov
Nábrežie Slobody 110/15
Dnepropetrovsk
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Závršky 1106/13
Myjava 907 01
  (from: 04/04/2000 until: 02/11/2005)
Oleg Volkov
Nábrežie Slobody 110/15
Dnepropetrovsk
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Lesná 201
Zálesie 900 28
  (from: 08/24/1999 until: 04/03/2000)
Oleg Volkov
Nábrežie Slobody 110/15
Dnepropetrovsk
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Lesná 201
Zálesie 900 28
  (from: 03/12/1999 until: 08/23/1999)
Contribution of each member: 
Oleg Volkov
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/12/1999 until: 08/23/1999)
Oleg Volkov
Amount of investment: 2 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 08/24/1999 until: 04/03/2000)
Oleg Volkov
Amount of investment: 2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 04/04/2000 until: 02/11/2005)
Oleg Volkov
  (from: 02/12/2005 until: 08/07/2006)
Oleg Volkov
Amount of investment: 600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 08/08/2006 until: 11/02/2009)
Oleg Volkov
Amount of investment: 19 917 EUR Paid up: 19 917 EUR
  (from: 11/03/2009 until: 09/04/2013)
Vadym Volkov
Amount of investment: 19 917 EUR Paid up: 19 917 EUR
  (from: 09/05/2013 until: 07/17/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/12/1999 until: 07/17/2015)
Olena Kovažová
Závršky 1106/13
Myjava 907 01
From: 03/03/2005
  (from: 02/18/2006 until: 01/19/2010)
Olena Kovažová
Závršky 1106/13
Myjava 907 01
From: 03/03/2005 Until: 01/12/2010
  (from: 01/20/2010 until: 01/19/2010)
Ing. Elena Pelechová
Hámre 950
Trenčianska Turná 913 21
From: 08/28/2013
  (from: 09/05/2013 until: 07/17/2015)
Valéria Tulupová
Prospekt Hrdinov 1 "b"
Dnepropetrovsk
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Závršky 1106/13
Myjava 907 01
  (from: 02/14/2000 until: 04/07/2002)
Valéria Tulupová
Prospekt Hrdinov 1 "b"
Dnepropetrovsk
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Závršky 1106/13
Myjava 907 01
From: 09/17/1999
  (from: 04/08/2002 until: 06/10/2004)
Valéria Tulupová
Prospekt Hrdinov 1 "b"
Dnepropetrovsk
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Závršky 1106/13
Myjava 907 01
From: 09/17/1999
  (from: 06/11/2004 until: 09/17/2004)
Valéria Tulupová
Prospekt Hrdinov 1 "b"
Dnepropetrovsk
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Závršky 1106/13
Myjava 907 01
From: 09/17/1999 Until: 09/09/2004
  (from: 09/18/2004 until: 09/17/2004)
Oleg Volkov
Nábrežie Slobody 110/15
Dnepropetrovsk
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Závršky 1106/13
Myjava 907 01
From: 03/12/1999
  (from: 06/11/2004 until: 08/07/2006)
Oleg Volkov
Nábrežie Slobody 110/15
Dnepropetrovsk
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Závršky 1106/13
Myjava 907 01
From: 03/12/1999
  (from: 04/08/2002 until: 06/10/2004)
Oleg Volkov
Nábrežie Slobody 110/15
Dnepropetrovsk
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Závršky 1106/13
Myjava 907 01
  (from: 04/04/2000 until: 04/07/2002)
Oleg Volkov
Nábrežie Slobody 110/15
Dnepropetrovsk
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Lesná 201
Zálesie 900 28
  (from: 03/12/1999 until: 04/03/2000)
Oleg Volkov
residence in the Slovak Republic :
Závršky 1106/13
Myjava 907 01
From: 03/12/1999 Until: 01/02/2013
  (from: 09/05/2013 until: 09/04/2013)
Oleg Volkov
residence in the Slovak Republic :
Závršky 1106/13
Myjava 907 01
From: 03/12/1999
  (from: 08/08/2006 until: 09/04/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konatež samostatne.
  (from: 03/12/1999 until: 07/17/2015)
Capital: 
19 917 EUR Paid up: 19 917 EUR
  (from: 11/03/2009 until: 07/17/2015)
600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 02/12/2005 until: 11/02/2009)
2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 04/08/2002 until: 02/11/2005)
2 500 000 Sk
  (from: 08/24/1999 until: 04/07/2002)
200 000 Sk
  (from: 03/12/1999 until: 08/23/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38CbR/102/2013-21 zo dňa 27. mája 2015, ktoré nadobudlo právoplatnos dňa 23.06.2015 súd zrušil bez likvidácie spoločnos DEPOZIT, s. r. o., so sídlom Závršky 1106/13, 907 01 Myjava, IČO 35 762 284 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 22691/R.
  (from: 07/18/2015)
Spoločnos s ručením obmedzeným bola založená zakladatežskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 176/98, Nz 173/98 dňa 19.10.1998 v znení zmeny zo dňa 17.2.1999-notárska zápisnica č. Nz 55/99, v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 03/12/1999 until: 07/17/2015)
Zmena zakladatežskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 103/99, Nz 103/99 zo dňa 12.8.1999 spísanej notárkou JUDr. Evou Imrišovou.
  (from: 08/24/1999 until: 07/17/2015)
Notárska zápisnica N 113/99 Nz 113/99 zo dňa 17.9.1999
  (from: 02/14/2000 until: 07/17/2015)
Zmena zakladatežskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 15/00, Nz 15/00 zo dňa 8.2.2000, spísanej notárkou JUDr. Evou Imrišovou.
  (from: 04/04/2000 until: 07/17/2015)
Notárska zápisnica č. N 22/02, Nz 22/02 zo dňa 10.2.2002 osvedčujúca zmenu zakladatežskej listiny Notárska zápisnica č. N 23/02, Nz 23/02 zo dňa 10.2.2002 osvedčujúca úplné znenie zakladatežskej listiny
  (from: 04/08/2002 until: 07/17/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladatežskej listiny zo dňa 14.5.2004. Dodatok č. 6 k zakladatežskej listine zo dňa 14.5.2004.
  (from: 06/11/2004 until: 07/17/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.08.2004 o znížení základného imania spoločnosti z výšky 2.500.000 Sk na 600.000 Sk. Dodatok č. 7 k zakladatežskej listine zo dňa 27.08.2004. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.02.2005. Dodatok č. 8 k zakladatežskej listine zo dňa 09.02.2005.
  (from: 02/12/2005 until: 07/17/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 03.03.2005, dodatok č.9 k zakladatežskej listine z 03.03.2005.
  (from: 02/18/2006 until: 07/17/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.02.2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 03/10/2007 until: 07/17/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.01.2010.
  (from: 01/20/2010 until: 07/17/2015)
Date of updating data in databases:  12/07/2022
Date of extract :  12/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person