Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1826/R

Business name: 
I.T.C., spol. s r.o. " v likvidácii "
  (from: 07/30/1993 until: 07/29/2002)
Registered seat: 
Prievidzská 39
Bojnice 972 01
  (from: 07/29/1992 until: 07/29/2002)
Identification number (IČO): 
00 615 889
  (from: 09/23/1991)
Date of entry: 
09/23/1991
  (from: 09/23/1991)
Person dissolved from: 
30.7.2002
  (from: 07/30/2002)
Date of deletion: 
07/30/2002
  (from: 07/30/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/23/1991)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/23/1991 until: 07/29/2002)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 8 K 250/99-78 zo dňa 07.08.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.09.2001, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka I.T.C., spol. s r.o. "v likvidácii", Prievidzská 39, Bojnice, IČO 00 615 889 pre nedostatok majetku dlžníka. V zmysle § 68 ods.3 písm. d/ zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku sa spoločnosť zrušila bez likvidácie (§ 68 ods.2, veta druhá cit. zákona). Na základe návrhu a so súhlasom správcu dane zo dňa 15.04.2002 sa spoločnosť I.T.C., spol. s r.o. "v likvidácii", Prievidzská 39, Bojnice, IČO 00 615 889 ku dňu 30.07.2002 z obchodného registra v y m a z á v a (§ 68 ods.4 Obchodného zákonníka v platnom znení).
  (from: 07/30/2002)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person