Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1826/R

Business name: 
I.T.C., spol. s r.o. " v likvidácii "
  (from: 07/30/1993 until: 07/29/2002)
I.T.C., spol. s r.o.
  (from: 09/23/1991 until: 07/29/1993)
Registered seat: 
Prievidzská 39
Bojnice 972 01
  (from: 07/29/1992 until: 07/29/2002)
Hviezdoslavova 3
Prievidza 971 01
  (from: 09/23/1991 until: 07/28/1992)
Identification number (IČO): 
00 615 889
  (from: 09/23/1991)
Date of entry: 
09/23/1991
  (from: 09/23/1991)
Person dissolved from: 
30.7.2002
  (from: 07/30/2002)
Date of deletion: 
07/30/2002
  (from: 07/30/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/23/1991)
Objects of the company: 
Obchodná činnosť: - potravinársky a spotrebný tovar - reštauračné stravovanie
  (from: 09/23/1991 until: 07/28/1992)
Zahranično - obchodná činnosť: - dovoz a vývoz tovarov všetkého druhu okrem tých, kde sa zo zákona vyžaduje osobitné oprávnenie
  (from: 09/23/1991 until: 07/28/1992)
Nákup a predaj tovaru mimo územie nášho štátu
  (from: 09/23/1991 until: 07/28/1992)
veľkoobchod s potravinami, nápommi a tabakom
  (from: 07/29/1992 until: 07/29/2002)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 07/29/1992 until: 07/29/2002)
Partners: 
Firma I.I.C. Handelsg.b.H.
Rudolfinerg l2/7O
Viedeň
Republic of Austria
  (from: 07/29/1992 until: 07/29/2002)
fa B U L L S, súkromná podnikateľka
Dlhá 573/72
Nitrianske Pravno
Slovak Republic
  (from: 09/23/1991 until: 07/28/1992)
Robert B i e l i k
Kollárova 18
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 09/23/1991 until: 07/28/1992)
Ladislav M e č i a r
384
Tužina
Slovak Republic
  (from: 09/23/1991 until: 07/29/2002)
Bernard K v a p i n s k i
Huleschgasse 5-7/3
Viedeň 1190
Rakúska republika
  (from: 07/29/1992 until: 07/29/2002)
Andrew T r z e s n i o w s k i
Adelaide 6 TOX Ave
Klemzig ŠA 5087
Austrália
  (from: 07/29/1992 until: 07/29/2002)
Andrew T r z e s n i o w s k i
Adelaide 6 TOX Ave
Klemzig ŠA 5087
Austrália
  (from: 09/23/1991 until: 07/28/1992)
Contribution of each member: 
Andrew T r z e s n i o w s k i
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/23/1991 until: 07/28/1992)
Ladislav M e č i a r
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/23/1991 until: 07/29/2002)
Robert B i e l i k
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/23/1991 until: 07/28/1992)
fa B U L L S, súkromná podnikateľka
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/23/1991 until: 07/28/1992)
Andrew T r z e s n i o w s k i
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/29/1992 until: 07/29/2002)
Bernard K v a p i n s k i
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/29/1992 until: 07/29/2002)
Firma I.I.C. Handelsg.b.H.
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/29/1992 until: 07/29/2002)
Management body: 
likvidátor
  (from: 07/30/1993 until: 07/29/2002)
konatelia
  (from: 07/29/1992 until: 07/29/1993)
konatelia
  (from: 09/23/1991 until: 07/28/1992)
Dagmar H e g e l o v á
Veterná 5l
Prievidza
  (from: 07/29/1992 until: 07/29/1993)
Ladislav M e č i a r
384
Tužina
  (from: 07/29/1992 until: 07/29/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/29/1992 until: 07/29/1993)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje riaditeľ spoločnosti a zástupca riaditeľa, každý samostatne.
  (from: 09/23/1991 until: 07/28/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/23/1991 until: 07/29/2002)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Štefan Kardoš
Gorkého 16/13
Prievidza
  (from: 07/30/1993 until: 07/29/2002)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 07/30/1993 until: 07/29/2002)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 8 K 250/99-78 zo dňa 07.08.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.09.2001, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka I.T.C., spol. s r.o. "v likvidácii", Prievidzská 39, Bojnice, IČO 00 615 889 pre nedostatok majetku dlžníka. V zmysle § 68 ods.3 písm. d/ zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku sa spoločnosť zrušila bez likvidácie (§ 68 ods.2, veta druhá cit. zákona). Na základe návrhu a so súhlasom správcu dane zo dňa 15.04.2002 sa spoločnosť I.T.C., spol. s r.o. "v likvidácii", Prievidzská 39, Bojnice, IČO 00 615 889 ku dňu 30.07.2002 z obchodného registra v y m a z á v a (§ 68 ods.4 Obchodného zákonníka v platnom znení).
  (from: 07/30/2002)
Na zasadnutí zhromaždenia spopločníkov konanom dňa 26.3.l992 bol schválený Dodatok č. l k spoločenskej zmluve, ktorým sa upravuje pôvodná spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 5l3/9l Zb. S tary spis: S.r.o. 549
  (from: 07/29/1992 until: 07/29/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 27.7.1993 spoločníci rozhodli o zrušení spoločnosti likvidáciou. Stary spis: S.r.o. 549
  (from: 07/30/1993 until: 07/29/2002)
Orgány spoločnosti : - zhromaždenie spoločníkov, ktoré tvoria všetci spoločníci - riaditeľ spoločnosti : Ladislav Mečiar - zástupca riaditeľa : Robert Bielik Stary spis: S.r.o. 549
  (from: 09/23/1991 until: 07/28/1992)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person