Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15601/B

Business name: 
TVR a RE, s.r.o.
  (from: 10/25/1999)
Televízne vysielanie Ružinovský informačný kanál a Ružinovské Echo s.r.o.
  (from: 09/30/1997 until: 10/24/1999)
Registered seat: 
Mierová 21
Bratislava 827 05
  (from: 09/30/1997)
Identification number (IČO): 
35 728 213
  (from: 09/30/1997)
Date of entry: 
09/30/1997
  (from: 09/30/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/30/1997)
Objects of the company: 
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/30/1997)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/30/1997)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/30/1997)
výroba video
  (from: 09/30/1997)
vydávanie obecných novín Mestskej časti Bratislava Ružinov
  (from: 09/30/1997)
vydávanie tlačovín - periodické a neperiodické publikácie
  (from: 09/30/1997)
lokálne televízne vysielanie podľa licencie č. T/89 udelenej Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie
  (from: 09/30/1997)
Partners: 
Mestská časť Bratislava- Ružinov IČO: 00 603 155
Mierová 21
Bratislava 827 05
Slovak Republic
  (from: 10/25/1999)
Mestská časť Bratislava- Ružinov IČO: 00 603 155
Mierová 21
Bratislava 827 05
Slovak Republic
  (from: 09/30/1997 until: 10/24/1999)
Contribution of each member: 
Mestská časť Bratislava- Ružinov
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/21/2010)
Mestská časť Bratislava- Ružinov
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/30/1997 until: 10/24/1999)
Mestská časť Bratislava- Ružinov
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/25/1999 until: 09/20/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/13/2019)
Individual managing director
  (from: 01/28/2002 until: 03/12/2019)
konatelia
  (from: 09/30/1997 until: 01/27/2002)
Mgr. et Mgr. Marek Machata
Vietnamská 45A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 12/16/2022
  (from: 01/12/2023)
Ing. Martin Patoprstý
Sputniková 3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 03/03/2023
  (from: 05/25/2023)
Mgr. Igor Adamec
Klincová 17
Bratislava 821 08
From: 03/11/2015
  (from: 03/21/2015 until: 05/27/2016)
Mgr. Igor Adamec
Klincová 17
Bratislava 821 08
From: 03/11/2015 Until: 04/30/2016
  (from: 05/28/2016 until: 05/27/2016)
Lýdia Adamovičová
Haburská 20
Bratislava 821 03
From: 07/01/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/14/2008)
Lýdia Adamovičová
Haburská 20
Bratislava 821 03
From: 07/01/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 07/15/2008 until: 07/14/2008)
Ing. Lýdia Adamovičová
Haburská 20
Bratislava 821 03
From: 05/31/2003
  (from: 02/05/2004 until: 07/30/2007)
Ing. Lýdia Adamovičová
Haburská 20
Bratislava 821 03
From: 05/31/2003 Until: 06/30/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Ing. Lýdia Adamovičová
Haburská 20
Bratislava 821 03
From: 01/17/2011
  (from: 02/09/2011 until: 02/24/2015)
Ing. Lýdia Adamovičová
Haburská 20
Bratislava 821 03
From: 01/17/2011 Until: 02/17/2015
  (from: 02/25/2015 until: 02/24/2015)
Ing. Tomáš Alscher
Palkovičova 14
Bratislava 821 08
From: 03/11/2015
  (from: 03/21/2015 until: 07/04/2017)
Ing. Tomáš Alscher
Palkovičova 14
Bratislava 821 08
From: 03/11/2015 Until: 04/25/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
PaedDr. Mária Barancová
Fibichova 15
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 02/21/2019
  (from: 03/13/2019 until: 01/11/2023)
PaedDr. Mária Barancová
Fibichova 15
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 02/21/2019 Until: 12/15/2022
  (from: 01/12/2023 until: 01/11/2023)
Mgr. Ján Buocik
Vrakunská cesta 4
Bratislava 821 02
From: 01/17/2011
  (from: 02/09/2011 until: 02/24/2015)
Mgr. Ján Buocik
Vrakunská cesta 4
Bratislava 821 02
From: 01/17/2011 Until: 02/17/2015
  (from: 02/25/2015 until: 02/24/2015)
Ing. Boris Dobrotka
Záhradnícka 52
Bratislava 821 08
  (from: 03/17/1998 until: 01/27/2002)
JUDr. Eva Fajnorová
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
Until: 05/30/2003
  (from: 01/28/2002 until: 02/04/2004)
MVDr. Marián Gajdoš
Nerudova 11
Bratislava 821 04
From: 02/17/2015
  (from: 02/25/2015 until: 03/20/2015)
MVDr. Marián Gajdoš
Nerudova 11
Bratislava 821 04
From: 02/17/2015 Until: 03/11/2015
  (from: 03/21/2015 until: 03/20/2015)
Nikolaj Gečevský
Mierová 112
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 06/04/2019
  (from: 07/24/2019 until: 01/11/2023)
Nikolaj Gečevský
Mierová 112
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 06/04/2019 Until: 12/15/2022
  (from: 01/12/2023 until: 01/11/2023)
Ing. Pavol Kubovič
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
  (from: 03/17/1998 until: 01/27/2002)
Ing. Alena Lehotayová
Sedmokrásková 6
Bratislava 821 01
From: 02/17/2015
  (from: 02/25/2015 until: 03/20/2015)
Ing. Alena Lehotayová
Sedmokrásková 6
Bratislava 821 01
From: 02/17/2015 Until: 03/11/2015
  (from: 03/21/2015 until: 03/20/2015)
JUDr. Matúš Méheš
Seberíniho 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 02/21/2019
  (from: 03/13/2019 until: 07/23/2019)
JUDr. Matúš Méheš
Seberíniho 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 02/21/2019 Until: 06/04/2019
  (from: 07/24/2019 until: 07/23/2019)
Valentín Mikuš
Votrubova 8
Bratislava 821 09
From: 05/31/2003
  (from: 02/05/2004 until: 07/30/2007)
Valentín Mikuš
Votrubova 8
Bratislava 821 09
From: 05/31/2003 Until: 06/30/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Valentín Mikuš
Votrubova 8
Bratislava 821 09
From: 07/01/2008
  (from: 07/15/2008 until: 02/08/2011)
Valentín Mikuš
Votrubova 8
Bratislava 821 09
From: 07/01/2008 Until: 01/17/2011
  (from: 02/09/2011 until: 02/08/2011)
Mgr. Petra Palenčárová
Konopná 45
Bratislava 821 05
From: 05/25/2016
  (from: 05/28/2016 until: 03/12/2019)
Mgr. Petra Palenčárová
Konopná 45
Bratislava 821 05
From: 05/25/2016 Until: 02/20/2019
  (from: 03/13/2019 until: 03/12/2019)
Ing. Vladimír Pavle
Staré záhrady 22
Bratislava 821 05
  (from: 09/30/1997 until: 03/16/1998)
Ing. Anna Reinerová
Líščie nivy 238/6
Bratislava 821 08
From: 06/28/2017
  (from: 07/05/2017 until: 03/12/2019)
Ing. Anna Reinerová
Líščie nivy 238/6
Bratislava 821 08
From: 06/28/2017 Until: 02/20/2019
  (from: 03/13/2019 until: 03/12/2019)
Mgr. Martin Ferák
Astrová 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 820 01
From: 02/21/2019 Until: 03/02/2023
  (from: 05/25/2023 until: 05/24/2023)
Mgr. Martin Ferák
Astrová 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 820 01
From: 02/21/2019
  (from: 03/13/2019 until: 05/24/2023)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ spoločnosti samostatne.
  (from: 05/25/2023)
Menom spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločnosti spoločne.
  (from: 03/21/2015 until: 05/24/2023)
Menom spoločnosti koná v plnom rozsahu konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručnýpodpis.
  (from: 01/28/2002 until: 03/20/2015)
Menom spoločnosti koná v plnom rozsahu konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručnýpodpis.
  (from: 09/30/1997 until: 01/27/2002)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/21/2010)
200 000 Sk
  (from: 10/25/1999 until: 09/20/2010)
100 000 Sk
  (from: 09/30/1997 until: 10/24/1999)
Supervisory board: 
Mgr. Marek Pokrývka
Košická 58
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 03/03/2023
  (from: 05/25/2023)
Mgr. Martin Ferák
Astrová 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 03/03/2023
  (from: 05/25/2023)
JUDr. Matúš Méheš
Seberíniho 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 03/03/2023
  (from: 05/25/2023)
Mgr. Michal Páleník , PhD.
Líščie Nivy 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 03/03/2023
  (from: 05/25/2023)
Ing. Peter Strapák
Na križovatkách 35
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 03/03/2023
  (from: 05/25/2023)
JUDr. Gabriel Almáši
Rumančekova 46
Bratislava 821 01
From: 05/31/2003
  (from: 02/05/2004 until: 02/08/2011)
JUDr. Gabriel Almáši
Rumančekova 46
Bratislava 821 01
From: 05/31/2003 Until: 01/17/2011
  (from: 02/09/2011 until: 02/08/2011)
Monika Anderkoóvá
Martinčekova 20
Bratislava 821 09
From: 05/31/2003
  (from: 02/05/2004 until: 07/30/2007)
Monika Anderkoóvá
Martinčekova 20
Bratislava 821 09
From: 05/31/2003 Until: 06/30/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
PaedDr. Mária Barancová
Fibichova 15
Bratislava 821 05
From: 01/17/2011
  (from: 02/09/2011 until: 03/20/2015)
PaedDr. Mária Barancová
Fibichova 15
Bratislava 821 05
From: 01/17/2011 Until: 03/11/2015
  (from: 03/21/2015 until: 03/20/2015)
Ing. Ľudmila Bíla
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 01/17/2011
  (from: 02/09/2011 until: 03/20/2015)
Ing. Ľudmila Bíla
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 01/17/2011 Until: 03/11/2015
  (from: 03/21/2015 until: 03/20/2015)
Ing. Boris Dobrotka
Záhradnícka 52
Bratislava 821 08
Until: 05/30/2003
  (from: 01/28/2002 until: 02/04/2004)
Ing. Slavomír Drozd
Mierová 38
Bratislava 821 05
From: 03/11/2015
  (from: 03/21/2015 until: 07/23/2019)
Ing. Slavomír Drozd
Mierová 38
Bratislava 821 05
From: 03/11/2015 Until: 06/04/2019
  (from: 07/24/2019 until: 07/23/2019)
Mgr. Martina Fondrková
Sklenárova 10
Bratislava 821 09
From: 03/11/2015
  (from: 03/21/2015 until: 07/23/2019)
Mgr. Martina Fondrková
Sklenárova 10
Bratislava 821 09
From: 03/11/2015 Until: 06/04/2019
  (from: 07/24/2019 until: 07/23/2019)
Darina Franková
Mierová 192
Bratislava 821 05
From: 07/01/2007
  (from: 07/31/2007 until: 02/08/2011)
Darina Franková
Mierová 192
Bratislava 821 05
From: 07/01/2007 Until: 01/17/2011
  (from: 02/09/2011 until: 02/08/2011)
MVDr. Marián Gajdoš
Nerudova 11
Bratislava 821 04
From: 03/11/2015
  (from: 03/21/2015 until: 07/23/2019)
MVDr. Marián Gajdoš
Nerudova 11
Bratislava 821 04
From: 03/11/2015 Until: 06/04/2019
  (from: 07/24/2019 until: 07/23/2019)
Eva Guldanová
Medzilaborecká 27
Bratislava 821 01
From: 07/01/2007
  (from: 07/31/2007 until: 02/08/2011)
Eva Guldanová
Medzilaborecká 27
Bratislava 821 01
From: 07/01/2007 Until: 01/17/2011
  (from: 02/09/2011 until: 02/08/2011)
Mgr. Attila Horváth
Miletičova 55
Bratislava 821 09
From: 03/11/2015
  (from: 03/21/2015 until: 07/23/2019)
Mgr. Attila Horváth
Miletičova 55
Bratislava 821 09
From: 03/11/2015 Until: 06/04/2019
  (from: 07/24/2019 until: 07/23/2019)
Ing. Peter IIčík
Súmračná 23
Bratislava 821 02
  (from: 03/17/1998 until: 02/08/2011)
Ing. Peter IIčík
Súmračná 23
Bratislava 821 02
Until: 01/17/2011
  (from: 02/09/2011 until: 02/08/2011)
JUDr. Peter Kolesár
Sputniková 8
Bratislava 821 02
Until: 05/30/2003
  (from: 03/17/1998 until: 02/04/2004)
Eva Kollárová
Jašíkova 3
Bratislava 821 03
Until: 05/30/2003
  (from: 03/17/1998 until: 02/04/2004)
PhDr. Marián Krajčovič
Mlynské Luhy 46
Bratislava 821 05
From: 05/31/2003
  (from: 02/05/2004 until: 07/30/2007)
PhDr. Marián Krajčovič
Mlynské Luhy 46
Bratislava 821 05
From: 05/31/2003 Until: 06/30/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Zuzana Kurucová
Slowackeho 8
Bratislava 821 04
From: 05/31/2003
  (from: 02/05/2004 until: 02/08/2011)
Zuzana Kurucová
Slowackeho 8
Bratislava 821 04
From: 05/31/2003 Until: 01/17/2011
  (from: 02/09/2011 until: 02/08/2011)
Mgr. Mária Lalíková
Pavlovova 4
Bratislava 821 08
Until: 05/30/2003
  (from: 03/17/1998 until: 02/04/2004)
Mgr. et Mgr. Marek Machata
Vietnamská 45A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 06/04/2019
  (from: 07/24/2019 until: 03/08/2023)
Mgr. et Mgr. Marek Machata
Vietnamská 45A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 06/04/2019 Until: 12/15/2022
  (from: 03/09/2023 until: 03/08/2023)
Robert Müller
Radarová 14
Bratislava 821 02
From: 01/17/2011
  (from: 02/09/2011 until: 03/20/2015)
Robert Müller
Radarová 14
Bratislava 821 02
From: 01/17/2011 Until: 03/11/2015
  (from: 03/21/2015 until: 03/20/2015)
Ing. Peter Nižňanský
Kaštieľská 27
Bratislava 821 05
  (from: 03/17/1998 until: 01/27/2002)
Ing. Pavol Šmilňák
Okružná 40
Bratislava 821 04
From: 01/17/2011
  (from: 02/09/2011 until: 03/20/2015)
Ing. Pavol Šmilňák
Okružná 40
Bratislava 821 04
From: 01/17/2011 Until: 03/11/2015
  (from: 03/21/2015 until: 03/20/2015)
Ing. Tatiana Tomášková
Drieňová 1/6
Bratislava 821 01
From: 03/11/2015
  (from: 03/21/2015 until: 07/23/2019)
Ing. Tatiana Tomášková
Drieňová 1/6
Bratislava 821 01
From: 03/11/2015 Until: 06/04/2019
  (from: 07/24/2019 until: 07/23/2019)
Ing. Peter Valko
Mliekárenská 2
Bratislava 821 09
From: 01/17/2011
  (from: 02/09/2011 until: 03/20/2015)
Ing. Peter Valko
Mliekárenská 2
Bratislava 821 09
From: 01/17/2011 Until: 03/11/2015
  (from: 03/21/2015 until: 03/20/2015)
JUDr. Matúš Méheš
Seberíniho 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 06/04/2019 Until: 03/02/2023
  (from: 05/25/2023 until: 05/24/2023)
JUDr. Matúš Méheš
Seberíniho 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 06/04/2019
  (from: 07/24/2019 until: 05/24/2023)
Mgr. Eva Bacigalová
A. Mráza 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 06/04/2019 Until: 03/02/2023
  (from: 05/25/2023 until: 05/24/2023)
Mgr. Eva Bacigalová
A. Mráza 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 06/04/2019
  (from: 07/24/2019 until: 05/24/2023)
Mgr. Ivan Kraszkó
Dulovo námestie 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 06/04/2019 Until: 03/02/2023
  (from: 05/25/2023 until: 05/24/2023)
Mgr. Ivan Kraszkó
Dulovo námestie 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 06/04/2019
  (from: 07/24/2019 until: 05/24/2023)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica Nz 56/97 zo dňa 26.5.1997 a dodatkom Nz 112/97 zo dňa 9.9.1997. V založení spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 22626
  (from: 09/30/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.1.1998 na ktorom bola schválená zmena konateľov a bola vymenená dozorná rada. Stary spis: S.r.o. 22626
  (from: 03/17/1998)
Notárska zápisnica č. N 463/98, Nz 462/98 zo dňa 13.7.1999 v zmysle zák.č.11/1998 Z.z. Zmena obchodného mena z: Televízne vysielanie Ružinovský informačný kanál a Ružinovské echo na TVR a RE, s.r.o.
  (from: 10/25/1999)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. Nz 609/01 spísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, dňa 20.12.2001.
  (from: 01/28/2002)
Uznesenie valného zhromaždenia z 30.5.2003. Rozhodnutie spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 285/2003, Nz 42192/2003 z 30.5.2003.
  (from: 02/05/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2008 o zmene konateľa
  (from: 07/15/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.01.2011.
  (from: 02/09/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.02.2015
  (from: 02/25/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.03.2015.
  (from: 03/21/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.05.2016
  (from: 05/28/2016)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person