Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15606/B

Business name: 
ROLLEX, s.r.o.
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
VENTÚRIA, spol. s r.o.
  (from: 09/30/1997 until: 11/26/2000)
Registered seat: 
Kopčianska cesta 18
Bratislava 851 01
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
Kopčianska 92
Bratislava 852 03
  (from: 09/30/1997 until: 11/26/2000)
Identification number (IČO): 
35 728 272
  (from: 09/30/1997)
Date of entry: 
09/30/1997
  (from: 09/30/1997)
Person dissolved from: 
25.3.2003
  (from: 03/25/2003)
Date of deletion: 
03/25/2003
  (from: 03/25/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/30/1997)
Objects of the company: 
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/30/1997 until: 11/26/2000)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/30/1997 until: 11/26/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/30/1997 until: 03/24/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/30/1997 until: 03/24/2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/30/1997 until: 03/24/2003)
technicko-inžinierská činnosť v oblasti rozvoja a inovácií gumárenských výrobkov
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
poradenská činnosť v oblasti gumárenskej technológie
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
činnosť ekonomických poradcov
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
výroba výrobkov z gumy
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
organizovanie školení obslúh vyhradených tlakových zariadení
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
Partners: 
MATADOR, a.s. IČO: 00 152 820
Terézie Vansovej 1054/45
Púchov 020 01
Slovak Republic
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
ST Desing, s.r.o. IČO: 31 373 551
Ipeľská 11
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
TRANSKONT, s.r.o. IČO: 35 749 202
Mierová 58
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
Ing. Jaroslav Hrnek
Gabčíkova 8
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 10/01/1998 until: 11/26/2000)
Ing. Jaroslav Hrnek
Gabčíkova 8
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 09/30/1997 until: 09/30/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Jaroslav Hrnek
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/30/1997 until: 09/30/1998)
Ing. Jaroslav Hrnek
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/01/1998 until: 11/26/2000)
MATADOR, a.s.
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
TRANSKONT, s.r.o.
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
ST Desing, s.r.o.
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/18/2001 until: 03/24/2003)
konatelia
  (from: 11/27/2000 until: 06/17/2001)
konatelia
  (from: 09/30/1997 until: 11/26/2000)
Ing. Jaroslav Hrnek
Gabčíkova 8
Bratislava 841 05
  (from: 09/30/1997 until: 11/26/2000)
Ing. Jozef Valach
Rajecká 8
Bratislava 821 07
  (from: 11/27/2000 until: 06/17/2001)
Ing. Milan Kuzma
Beňadická 11
Bratislava 851 06
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
Ing. Juraj Fogarassy
Vyšehradská 37
Bratislava 851 06
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
Ing. Pavel Melišík
Janka Kráľa
Púchov 020 01
  (from: 06/18/2001 until: 03/24/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje vždy Ing. Pavel Melišík spolu s jedným z ostatných konateľov. Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy s Ing. Pavlom Melišíkom, konateľom tak, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 06/18/2001 until: 03/24/2003)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, vždy dvaja spoločne. Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy s jedným z konateľov tak, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 11/27/2000 until: 06/17/2001)
Za spoločnosť konajú, navonok ju zastupujú a podpisujú konatelia samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti vytlačenému, otlačenému, alebo napísanému konateľ pripojí svoj podpis. Overený podpis na tomto návrhu slúži zároveň ako podpisový vzor.
  (from: 09/30/1997 until: 11/26/2000)
Procuration: 
Ing. Zuzana Šivarová
Furdekova 6
Bratislava
  (from: 11/27/2000 until: 06/17/2001)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/01/1998 until: 03/24/2003)
100 000 Sk
  (from: 09/30/1997 until: 09/30/1998)
Supervisory board: 
Ing. Ľubomír Drobný
Lenardova 4
Bratislava
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
Mgr. Tibor Plučinský
Nejedlého 19
Bratislava
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
Ing. Igor Gulčík
Mierová 58
Bratislava
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
Other legal facts: 
ZAPISUJE SA: Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 5K 341/01 zo dňa 15.10.2002 právoplatné dňa 29.11.2002 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ROLLEX, s.r.o., Kopčianska cesta 18, Bratislava, IČO: 35 728 272, pre nedostatok majetku. VYMAZUJE SA: Obchodná spoločnosť ROLLEX, s.r.o., Kopčianska cesta 18, Bratislava, IČO: 35 728 272 sa dňom 25.3.2003 vymazuje z obchodného registra poukazom na ust. § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 5K 341/01.
  (from: 03/25/2003)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 155/97, Nz 152/97 zo dňa 9.9.1997 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 22631
  (from: 09/30/1997 until: 03/24/2003)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny a rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 197/98, Nz 196/98 napísanej dňa 21.9.1998 notárom JUDr Šúrková prispôsobené ust. Zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/01/1998 until: 03/24/2003)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 194/2000, Nz 195/2000 zo dňa 28.9.2000. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.9.2000. Osvedčenie o konaní valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 221/2000,Nz 222/2000 zo dňa 19.10.2000.Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.10.2000.Zmena obchodného mena z pôvodného: VENTÚRIA spol. s.r.o.
  (from: 11/27/2000 until: 03/24/2003)
Dodatok č. 1 zo dňa 12.4.2001 k spoločenskej zmluve formou zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2001.
  (from: 06/18/2001 until: 03/24/2003)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person