Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  343/L

Business name: 
HBM Pharma s.r.o.
  (from: 02/01/2010)
Registered seat: 
Sklabinská 30
Martin 036 80
  (from: 11/24/1997)
Identification number (IČO): 
31 560 784
  (from: 03/02/1992)
Date of entry: 
03/02/1992
  (from: 03/02/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/02/1992)
Objects of the company: 
výroba liekov
  (from: 07/05/2006)
výroba, veľkodistribúcia, dovoz, vývoz, tranzit, výskum omamných látok a psychotropných látok
  (from: 07/05/2006)
výroba zdravotníckych pomôcok
  (from: 07/05/2006)
veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
  (from: 07/05/2006)
výroba a predaj výživových doplnkov na ochranu a podporu zdravia
  (from: 07/05/2006)
reklamné činnosti
  (from: 07/27/1994)
obchodná činnosť /mimo koncesií/
  (from: 07/27/1994)
sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod /mimo koncesií/
  (from: 07/27/1994)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/25/2002)
účtovníctvo
  (from: 06/25/2002)
administratívne práce
  (from: 06/25/2002)
colná deklarácia
  (from: 06/25/2002)
faktoring
  (from: 06/25/2002)
forfaiting
  (from: 06/25/2002)
Partners: 
JSC "GRINDEKS"
Krustpils 53
Riga 1057
Republic of Latvia
  (from: 06/21/2018)
Contribution of each member: 
JSC "GRINDEKS"
Amount of investment: 13 829 915 EUR Paid up: 13 829 915 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu HBM Pharma s.r.o. zo dňa 30.08.2019. Záložné právo k obchodnému podielu na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu HBM Pharma s.r.o. zo dňa 21.11.2019.
  (from: 12/12/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/02/1992)
Ing. Branislav Túček
Pod univerzitou 8794/32
Žilina 010 08
From: 08/01/2018
  (from: 08/02/2018)
Iveta Bula
Lubanas 121-132
Riga 1021
Lotyšsko
From: 07/08/2010
  (from: 07/14/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú konatelia. Písomnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia.
  (from: 03/02/1992)
Capital: 
13 829 915 EUR Paid up: 13 829 915 EUR
  (from: 01/01/2009)
Supervisory board: 
Kirovs Lipmans
Rostokas 20-34
Riga 1029
Lotyšská republika
From: 08/17/2010
  (from: 09/09/2010)
Filips Lipmans
Rostokos 20-34
Riga 1029
Lotyšská republika
From: 08/17/2010
  (from: 09/09/2010)
Janis Romanovskis
Eglu 19
Riga 1024
Lotyšská republika
From: 01/04/2016
  (from: 02/20/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.2.1992 v zmysle § 105 a nasl. zák.č.513/91 Zb.ako spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou.
  (from: 03/02/1992)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.3.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1349
  (from: 08/27/1996)
Dňa 1. 7. 1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/24/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.3. 1998 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/16/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 29.2.2000 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/17/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 16. 10. 2001 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/25/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 18.2.2003 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/03/2003)
Jediný spoločník spoločnosti HBM Pharma s.r.o. dňa 20.03.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti HBM Pharma s.r.o. so sídlom Sklabinská 30, 036 08 Martin, IČO: 31 560 784 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SIA “LIPLATS 2000“ Raunas 23, 1039 Riga, Lotyšská republika, IČO: 40003482341 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti SIA “LIPLATS 2000“na obchodnú spoločnosť HBM Pharma s.r.o. Obchodná spoločnosť HBM Pharma s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SIA “LIPLATS 2000“.
  (from: 06/27/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/27/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
LIPLATS 2000, SIA
Raunas 23
Riga 1039
Lotyšská republika
  (from: 06/27/2013)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person