Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4982/B

Business name: 
LOGIS Invest, a. s.
  (from: 02/11/2011)
Registered seat: 
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 02/11/2011)
Identification number (IČO): 
44 643 004
  (from: 03/03/2010)
Date of entry: 
02/18/2009
  (from: 03/03/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/03/2010)
Objects of the company: 
nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
  (from: 03/03/2010)
predaj nehnuteľností
  (from: 03/03/2010)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 03/03/2010)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 03/03/2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
  (from: 03/03/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/03/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/03/2010)
Mgr. Vladimír Bolek - Chairman of the Board of Directors
Jarná 1959/24
Rovinka 900 41
From: 12/31/2020
  (from: 04/07/2021)
Ing. Vladimír Bencz - Member of the Board of Directors
Severovcov 1580/9
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 12/31/2020
  (from: 04/07/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať spoločne vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 02/11/2011)
Capital: 
1 430 000 EUR Paid up: 1 430 000 EUR
  (from: 09/10/2015)
Shares: 
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 750 EUR
  (from: 03/03/2010)
Number of shares: 14
Druh: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
  (from: 09/10/2015)
Stockholder: 
Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 04/07/2021)
Supervisory board: 
Ing. Tatiana Sarr
Poľnohospodárska 8680/24
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 12/30/2020
  (from: 04/07/2021)
Peter Lukáč , MBA
697
Trenčianska Turná 913 21
From: 12/30/2020
  (from: 04/07/2021)
Ing. Richard Šafárik
Tichá 2179/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/30/2020
  (from: 04/07/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 09.02.2009 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/03/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.03.2009 - zmena sídla.
  (from: 03/03/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.02.2010. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2010. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 02.02.2010.
  (from: 03/03/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2010 o zmene právnej formy spoločnosti LEZARD DEVELOPMENTS, s.r.o., so sídlom Bojnická 20, 831 04 Bratislava, IČO: 44 643 004, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 56920/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 03/03/2010)
Notárska zápisnica č. N 44/2011, Nz 3722/2011, NCRls 3824/2011 zo dňa 02.02.2011. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 02.02.2011. Zmena obchodného mena spoločnosti z LEZARD DEVELOPMENTS, a.s. na LOGIS Invest, a. s.
  (from: 02/11/2011)
Zápisnica o rokovaní dozornej rady spoločnosti zo dňa 14.05.2013.
  (from: 05/22/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 14.05.2013.
  (from: 05/22/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára N 573/2015, Nz 30080/2015, NCRls 30790/2015 z 02.09.2015.
  (from: 09/10/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.01.2016.
  (from: 02/02/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.4.2016
  (from: 04/29/2016)
Zápisnica o zasadaní dozornej rady zo dňa 21.4.2016
  (from: 04/29/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.10.2017.
  (from: 11/03/2017)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person