Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1495/S

Business name: 
BIATEC, spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 12/20/1999 until: 11/23/2021)
BIATEC, spol. s r.o.
  (from: 11/01/1993 until: 12/19/1999)
Registered seat: 
Selčianska cesta 1
Selce 974 01
  (from: 11/30/1998 until: 11/23/2021)
Skuteckého 4
Banská Bystrica 974 00
  (from: 11/01/1993 until: 11/29/1998)
Identification number (IČO): 
31 594 298
  (from: 11/01/1993)
Date of entry: 
11/01/1993
  (from: 11/01/1993)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/01/1993)
Objects of the company: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/01/1993 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie kultúrno-spoločenských podujatí
  (from: 11/01/1993 until: 11/23/2021)
technicko-organizačné zabezpečenie školení a seminárov
  (from: 11/01/1993 until: 11/23/2021)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/01/1993 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie a obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/01/1993 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti prenájmu, nákupu a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí v oblasti polygrafie
  (from: 11/01/1993 until: 11/23/2021)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 11/01/1993 until: 11/23/2021)
Partners: 
Marián Kapusta
Sedmikrásková 2791/2
Topoľčany
Slovak Republic
  (from: 11/01/1993 until: 11/29/1998)
Dr. Eleonóra Klepáčová , CSc.
Oravská 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/01/1993 until: 11/29/1998)
Ing. Jozef Kršek
Bezekova 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/01/1993 until: 11/29/1998)
Ing. Viliam Oberhauser , CSc.
Budatínska 35
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/01/1993 until: 11/29/1998)
Ing. Ignác Prno , CSc.
J. Alexyho 1/a
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/01/1993 until: 11/29/1998)
Ing. Ivan Tirpák
F. Jurigu 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/01/1993 until: 11/29/1998)
ROZVOJ S, spol. s r.o. IČO: 31 345 336
Karloveská 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/30/1998 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Viliam Oberhauser , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 11/29/1998)
Ing. Jozef Kršek
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 11/29/1998)
Ing. Ignác Prno , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 11/29/1998)
Dr. Eleonóra Klepáčová , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 11/29/1998)
Ing. Ivan Tirpák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 11/29/1998)
Marián Kapusta
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 11/29/1998)
ROZVOJ S, spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/20/1999 until: 11/23/2021)
Individual managing director
  (from: 11/01/1993 until: 12/19/1999)
Mgr. Jana Jalovičiarová
Kukučínova 6
Banská Bystrica
  (from: 11/30/1998 until: 06/28/2018)
Mgr. Jana Jalovičiarová
Kukučínova 6
Banská Bystrica
Until: 03/29/2018
  (from: 06/29/2018 until: 06/28/2018)
Ing. Viliam Oberhauser , CSc.
Budatínska 35
Bratislava
  (from: 11/01/1993 until: 11/29/1998)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 12/20/1999 until: 11/23/2021)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 11/01/1993 until: 12/19/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 11/23/2021)
120 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 11/29/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Recovery group, k.s.
Hviezdoslavova 43
Banská Bystrica 974 01
From: 11/23/2018
  (from: 07/27/2019 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Anna Chmelíková
193
Králiky
  (from: 12/20/1999 until: 05/05/2017)
 Liquidators:
Anna Chmelíková
193
Králiky
Until: 04/26/2016
  (from: 05/06/2017 until: 05/05/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.9.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 4224/S
  (from: 11/01/1993 until: 11/23/2021)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.3.1998 bol schválený Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/30/1998 until: 11/23/2021)
. Uznesením valného zhromaždenia konaného dňa 30.8.1999 bolo schválené zrušenie spoločnosti likvidáciou v zmysle § 70 a nasl. Obch. zák.
  (from: 12/20/1999 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  03/22/2023
Date of extract :  03/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person