Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4997/B

Business name: 
ENERGON Plus a. s.
  (from: 11/13/2015 until: 10/25/2021)
ENERGON a. s.
  (from: 03/23/2010 until: 11/12/2015)
Registered seat: 
Dolná 31/14
Modra 901 01
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
Identification number (IČO): 
45 399 069
  (from: 03/23/2010)
Date of entry: 
03/23/2010
  (from: 03/23/2010)
Date of deletion: 
10/26/2021
  (from: 10/26/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/26/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/23/2010)
Objects of the company: 
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
počítačové služby
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
administratívne služby
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
reklamné a marketingové služby
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/22/2011 until: 10/25/2021)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/22/2011 until: 10/25/2021)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/22/2011 until: 10/25/2021)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/22/2011 until: 10/25/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
Martin Butko - člen
Zigmundíkova 650/11
Pezinok 902 01
From: 03/23/2010
  (from: 03/23/2010 until: 01/21/2011)
Martin Butko - člen
Zigmundíkova 650/11
Pezinok 902 01
From: 03/23/2010 Until: 01/12/2011
  (from: 01/22/2011 until: 01/21/2011)
Peter Kmeťo - člen
Bystrická 2488/34
Pezinok 902 01
From: 03/23/2010
  (from: 03/23/2010 until: 01/21/2011)
Peter Kmeťo - člen
Bystrická 2488/34
Pezinok 902 01
From: 03/23/2010 Until: 01/12/2011
  (from: 01/22/2011 until: 01/21/2011)
Richard Petrakovič - člen
Záhradná 1373/1
Pezinok 902 01
From: 01/12/2011
  (from: 01/22/2011 until: 11/12/2015)
Richard Petrakovič - člen
Záhradná 1373/1
Pezinok 902 01
From: 01/12/2011 Until: 10/29/2015
  (from: 11/13/2015 until: 11/12/2015)
Andrej Strnisko - predseda
Dolná 31/14
Modra 900 01
From: 03/23/2010
  (from: 03/23/2010 until: 11/12/2015)
Andrej Strnisko - predseda
Dolná 31/14
Modra 900 01
From: 03/23/2010 Until: 10/29/2015
  (from: 11/13/2015 until: 11/12/2015)
Michal Sečanský - predseda predstavenstva
Dolná 128/89
Modra 901 01
From: 10/29/2015
  (from: 11/13/2015 until: 10/25/2021)
Acting in the name of the company: 
Predseda predstavenstva koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 11/13/2015 until: 10/25/2021)
Predseda aj každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene Spoločnosti a v právnych vzťahoch ju zaväzovať samostatne, s výnimkou právnych úkonov, ktorých predmet presahuje sumu 66.000,- EUR (slovom šesťdesiatšesť tísíc euro), v prípade ktorých sú oprávnení konať v mene spoločnosti vždy dvaja členovia predstavenstva alebo predseda predstavenstva s niektorým z členov predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo inak zobrazenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/23/2010 until: 11/12/2015)
Capital: 
42 000 EUR Paid up: 42 000 EUR
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
Shares: 
Number of shares: 42
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
Supervisory board: 
Anna Strnisková
Dolná 31/14
Modra 900 01
From: 03/23/2010
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
Peter Helt
Komenského 1566/11
Modra 900 01
From: 03/23/2010
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
Lucia Učníková
Pod lipou 12
Pezinok 902 01
From: 03/23/2010
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 5/2010, Nz 1080/2010, NCRls 1141/2010 zo dňa 15.01.2010 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/23/2010 until: 10/25/2021)
Notárska zápisnica N4/2011, Nz 591/2011 zo dňa 11.1.2011.
  (from: 01/22/2011 until: 10/25/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2015.
  (from: 11/13/2015 until: 10/25/2021)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person