Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15728/B

Business name: 
UNIQA InsService, spol. s r.o.
  (from: 02/22/2001 until: 07/26/2022)
InsService, spol. s r.o.
  (from: 10/15/1997 until: 02/21/2001)
Registered seat: 
Krasovského 15
Bratislava 851 01
  (from: 08/10/2018 until: 07/26/2022)
Lazaretská 15
Bratislava 820 07
  (from: 10/15/1997 until: 08/09/2018)
Identification number (IČO): 
35 729 759
  (from: 10/15/1997)
Date of entry: 
10/15/1997
  (from: 10/15/1997)
Date of deletion: 
09/17/2021
  (from: 07/27/2022)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Súd vykonal výmaz zanikajúcej slovenskej zúčastnenej spoločnosti podľa § 69aa odsek 8 Obchodného zákonníka
  (from: 07/27/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/15/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 10/15/1997 until: 07/26/2022)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/15/1997 until: 07/26/2022)
ekonomické a organizačné poradenstvo pre poisťovne
  (from: 10/15/1997 until: 07/26/2022)
vykonávanie administratívnych prác pre poisťovne
  (from: 10/15/1997 until: 07/26/2022)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 01/01/2019 until: 07/26/2022)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/01/2019 until: 07/26/2022)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/01/2019 until: 07/26/2022)
výkon činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (from: 01/01/2019 until: 07/26/2022)
výkon činnosti samostatného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia
  (from: 01/01/2019 until: 07/26/2022)
výkon činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov
  (from: 01/01/2019 until: 07/26/2022)
výkon činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  (from: 01/01/2019 until: 07/26/2022)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 08/08/2019 until: 07/26/2022)
Partners: 
Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť IČO: 00 653 501
Lazaretská 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/09/1998 until: 01/06/2004)
Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť IČO: 00 653 501
Lazaretská 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/15/1997 until: 11/08/1998)
UNIQA poisťovňa, a.s. IČO: 00 653 501
Lazaretská 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/07/2004 until: 06/02/2021)
AXA životní pojišťovna a.s.
Evropská 810/136
Praha 6 160 00
Czech Republic
Other identification number : 61859524
  (from: 06/03/2021 until: 07/26/2022)
Contribution of each member: 
Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/15/1997 until: 11/08/1998)
Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/09/1998 until: 01/06/2004)
UNIQA poisťovňa, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/07/2004 until: 10/06/2009)
UNIQA poisťovňa, a.s.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 06/02/2021)
AXA životní pojišťovna a.s.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/03/2021 until: 07/26/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/15/1997 until: 07/26/2022)
Ing. Miroslav Dvoran
Východná 11
Trenčín
  (from: 03/22/2000 until: 09/18/2018)
Ing. Jaroslav Sabadka
Švermova 1625/16
Trenčín
  (from: 03/22/2000 until: 09/16/2004)
Ing. Jaroslav Sabadka
Švermova 1625/16
Trenčín
Until: 08/31/2004
  (from: 09/17/2004 until: 09/16/2004)
Ing. Miloš Valko , CSc.
Zámocká 21
Častá
  (from: 10/15/1997 until: 03/21/2000)
Ing. Pavel Škandík
Čajkovského 28
Nitra
  (from: 10/15/1997 until: 07/26/2022)
Ing. Miroslav Dvoran
Pod Kopánky 193/10
Zamarovce 911 05
From: 02/05/1998
  (from: 09/19/2018 until: 07/26/2022)
Július Kolenič
Malokrasňanská 10195/6
Bratislava - mestská časť Rača 831 54
From: 09/17/2018
  (from: 09/19/2018 until: 07/26/2022)
Ing. Tomáš Kráľovič
Medveďovej 2496/19
Bratislava 851 04
From: 06/19/2019
  (from: 08/08/2019 until: 07/26/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach spoločnosti koná za spoločnosť samostatne Július Kolenič, ostatní konatelia spoločnosti konajú vždy dvaja spoločne. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/19/2018 until: 07/26/2022)
Za spoločnosť konajú a spoločnosť zaväzujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/15/1997 until: 09/18/2018)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 07/26/2022)
200 000 Sk
  (from: 11/09/1998 until: 10/06/2009)
100 000 Sk
  (from: 10/15/1997 until: 11/08/1998)
Supervisory board: 
Ing. Radomír Háčik
Gaštanová 9
Svätý Jur 900 21
From: 08/25/2009
  (from: 10/07/2009 until: 09/09/2013)
Ing. Radomír Háčik
Gaštanová 9
Svätý Jur 900 21
From: 08/25/2009 Until: 08/13/2013
  (from: 09/10/2013 until: 09/09/2013)
Ing. Alena Císarová
Mikovíniho 2
Nitra 949 01
From: 02/18/2013 Until: 04/22/2014
  (from: 05/07/2014 until: 05/06/2014)
Ing. Ján Kubaľa
Okružná 110
Čadca 022 01
From: 08/13/2013 Until: 04/22/2014
  (from: 05/07/2014 until: 05/06/2014)
Ing. Alena Císarová
Mikovíniho 2
Nitra 949 01
From: 02/18/2013
  (from: 04/09/2013 until: 05/06/2014)
Ing. Ján Kubaľa
Okružná 110
Čadca 022 01
From: 08/13/2013
  (from: 09/10/2013 until: 05/06/2014)
Wolfgang Friedl
Ortmargasse 25/82
Viedeň 1200
Rakúska republika
From: 08/25/2009
  (from: 10/07/2009 until: 04/08/2013)
Wolfgang Friedl
Ortmargasse 25/82
Viedeň 1200
Rakúska republika
From: 08/25/2009 Until: 02/18/2013
  (from: 04/09/2013 until: 04/08/2013)
Mag. Harald Chrstos
Wlassakstrasse 60
Viedeň 1120
Rakúska republika
From: 08/25/2009 Until: 02/18/2013
  (from: 04/09/2013 until: 04/08/2013)
Mag. Harald Chrstos
Wlassakstrasse 60
Viedeň 1120
Rakúska republika
From: 08/25/2009
  (from: 10/07/2009 until: 04/08/2013)
Mag. Andreas Kossl
Hintschiggasse 7/13
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 02/18/2013 Until: 04/22/2014
  (from: 05/07/2014 until: 05/06/2014)
Mag. Andreas Kossl
Hintschiggasse 7/13
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 02/18/2013
  (from: 04/09/2013 until: 05/06/2014)
Other legal facts: 
Dňa 20.9.2021 bola tunajšiemu súdu doručená informácia zo systému prepojenia obchodných registrov BRIS, z ktorej obsahu vyplýva, že dňa 17.9.2021 nadobudli účinky cezhraničného zlúčenia zúčastnenej slovenskej zanikajúcej UNIQA InsService, spol. s r.o., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 35 729 759, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro vložka č. 15728/B, s nástupníckou spoločnosťou UNIQA Management Services, s.r.o., Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 256 72 703.
  (from: 07/27/2022)
Notárska zápisnica N 76/97, Nz 73/97 zo dňa zo dňa 12.6.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 22754
  (from: 10/15/1997 until: 07/26/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania a zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 87/98, Nz 87/98 spísanej dňa 2.6.1998, v zmysle zák.č. 11/1998 Zz.
  (from: 11/09/1998 until: 07/26/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.1.2000 vo forme notárskej zápisnice N 23/2000, Nz 23/2000.
  (from: 03/22/2000 until: 07/26/2022)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 275/2000, Nz 275/2000 dňa 27.6.2000, ktorou sa mení predchádzajúce obchodné meno InsService, spol. s r.o.
  (from: 02/22/2001 until: 07/26/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.8.2004. Zánik funkcie konateľa Ing. Jaroslava Sabadku dňa 31.8.2004.
  (from: 09/17/2004 until: 07/26/2022)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2009.
  (from: 10/07/2009 until: 07/26/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2013.
  (from: 04/09/2013 until: 07/26/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.08.2013
  (from: 09/10/2013 until: 07/26/2022)
Uznesenia jediného spoločníka zo dňa 22.04.2014.
  (from: 05/07/2014 until: 07/26/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.10.2018. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 590/2018, Nz 42172/2018, NCRls 42839/2018 zo dňa 19.11.2018. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 600/2018, Nz 43560/2018, NCRls 44238/2018 zo dňa 22.11.2018.
  (from: 01/01/2019 until: 07/26/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2019 until: 07/26/2022)
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/27/2022)
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/27/2022)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
UNIPARTNER, s. r. o. 35824298 ,
Krasovského
15
  (from: 01/01/2019)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
UNIQA Management Services, s.r.o. 256 72 703 ,
Evropská
810/136
  (from: 07/27/2022)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person