Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4989/B

Business name: 
Jarabiny Invest, a. s.
  (from: 03/17/2010)
Registered seat: 
Staromestská 3
Bratislava 811 03
  (from: 01/13/2018)
Identification number (IČO): 
36 777 536
  (from: 03/17/2010)
Date of entry: 
05/16/2007
  (from: 03/17/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/17/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 03/17/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/17/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/17/2010)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 03/17/2010)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 03/17/2010)
prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a demolačné práce bez použitia trhavín
  (from: 03/17/2010)
poradenská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/17/2010)
výroba prefabrikátov
  (from: 03/17/2010)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 03/17/2010)
ekonomické poradenstvo
  (from: 03/17/2010)
účtovné poradenstvo
  (from: 03/17/2010)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
  (from: 03/17/2010)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 03/17/2010)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/17/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/17/2010)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 03/17/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/17/2010)
Ing. Andrej Gregorovič - Chairman of the Board of Directors
Jarabinková 18878/8A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 12/04/2023
  (from: 12/28/2023)
JUDr. Tibor Hegeduš - Member of the Board of Directors
Fábryho 824/12
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 12/04/2023
  (from: 12/28/2023)
Ing. Jana Masarovičová - Member of the Board of Directors
Mliekarenská 16011/9
Bratislava 821 09
From: 12/04/2023
  (from: 12/28/2023)
JUDr. Andrea Goldenbergová - Member of the Board of Directors
Murgašova 3131/2
Bratislava 811 04
From: 12/04/2023
  (from: 12/28/2023)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/05/2018)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 03/17/2010)
Shares: 
Number of shares: 25
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 03/17/2010)
Stockholder: 
Majetkový Holding, a. s.
Staromestská 3
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
  (from: 09/21/2022)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Rajčák
Strečnianska 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 12/04/2023
  (from: 12/28/2023)
Ing. Miroslav Mihalus
Strážna 13101/32
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 12/04/2023
  (from: 12/28/2023)
Ing. Viliam Maroš
Flöglova 2
Bratislava 811 05
From: 12/04/2023
  (from: 12/28/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.5.2007 v zmysle ust. §§ 105-153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/17/2010)
Notárska zápisnica N 91/2010, 7975/2010, NCRls 8110/2010 zo dňa 09.03.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným Jarabiny Invest, s.r.o. na akciovú spoločnosť Jarabiny Invest, a. s..
  (from: 03/17/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 357/2010, Nz 36944/2010, NCRls 37521/2010 zo dňa 12.10.2010. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 358/2010, Nz 36965/2010, NCRls 37535/2010 zo dňa 12.10.2010 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou JARABINY a. s., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 35 833 556 a nástupníckou spoločnosťou Jarabiny Invest, a. s., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 36 777 536, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti JARABINY a. s.
  (from: 11/06/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2011.
  (from: 08/04/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 06.03.2012, ktoré rozhodlo o zmene sídla spoločnosti z Ružinovská 42, 821 01 Bratislava na Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava.
  (from: 03/15/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2014.
  (from: 10/02/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.01.2016
  (from: 01/23/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/06/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
JARABINY a. s.
Ružinovská 42
Bratislava 821 01
  (from: 11/06/2010)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person