Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  247/B

Business name of the organisational unit: 
Boehringer Ingelheim Pharma, organizačná zložka
  (from: 07/27/1993 until: 07/14/2011)
Registered seat of organisational unit: 
Prievozská 2/A
Bratislava 821 09
  (from: 07/09/2005 until: 07/14/2011)
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
  (from: 11/10/1997 until: 07/08/2005)
Šulekova 29
Bratislava 811 03
  (from: 07/27/1993 until: 11/09/1997)
Identification number (IČO): 
30 805 252
  (from: 09/06/2007)
Date of entry: 
07/27/1993
  (from: 07/27/1993)
Date of deletion: 
07/15/2011
  (from: 07/15/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/15/2011)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 07/27/1993)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v oblasti farmácie
  (from: 07/27/1993 until: 07/14/2011)
prieskum trhu
  (from: 07/27/1993 until: 07/14/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/27/1993 until: 07/14/2011)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti triedenia a spracovania informácií
  (from: 08/13/2005 until: 07/14/2011)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracúvaním a zoraďovaním informácií
  (from: 08/13/2005 until: 07/14/2011)
Head of organisational unit: 
Mgr. Pavol Dobrocký , PhD.
Mierová 66
Bratislava 821 05
  (from: 12/18/2000 until: 12/08/2002)
PharmDr. Pavol Dobrocký
Čajkovského 5
Bratislava 821 05
From: 08/01/2004
  (from: 08/25/2004 until: 03/18/2005)
PharmDr. Pavol Dobrocký
Čajkovského 5
Bratislava 821 05
From: 08/01/2004 Until: 03/19/2005
  (from: 03/19/2005 until: 03/18/2005)
Andreas Kopp
Schleiermacher Strasse 5
Wiesbaden 651 91
Spolková republika Nemecko
From: 08/01/2010
  (from: 08/01/2010 until: 07/14/2011)
Dr. Pavel Petrovič
Gercenova 31
Bratislava
  (from: 07/27/1993 until: 11/09/1997)
Dr. Pavel Petrovič
Gercenova 31
Bratislava
  (from: 11/10/1997 until: 10/07/1998)
Dr. Stephan M. Pieper
Pfaffenbergweg 2
Hainburg 2410
Rakúsko
From: 03/19/2005
  (from: 03/19/2005 until: 12/31/2007)
Dr. Stephan M. Pieper
Pfaffenbergweg 2
Hainburg 2410
Rakúsko
From: 03/19/2005 Until: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 12/31/2007)
Pharm.Dr. Vladimír Starý
Haburská 16
Bratislava 821 02
  (from: 10/08/1998 until: 12/17/2000)
PharmDr. Martin Višňanský
Mamateyova 30
Bratislava 851 04
  (from: 12/09/2002 until: 08/24/2004)
PharmDr. Martin Višňanský
Mamateyova 30
Bratislava 851 04
From: 10/01/2002 Until: 07/31/2004
  (from: 08/25/2004 until: 08/24/2004)
Albertus Johannes Odendaal
Aubachtal 4A
Auringen 652 07
Nemecko
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 07/31/2010)
Albertus Johannes Odendaal
Aubachtal 4A
Auringen 652 07
Nemecko
From: 01/01/2008 Until: 07/31/2010
  (from: 08/01/2010 until: 07/31/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene organizačnej zložky koná vedúci organizačnej zložky samostatne.
  (from: 10/08/1998)
Dr. Pavel Petrovič, bytom Bratislava, Gercenova 31
  (from: 07/27/1993 until: 10/07/1998)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky zo dňa 27.05.2011 o zrušení organizačnej zložky Boehringer Ingelheim Pharma, organizačná zložka, so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 30 805 252. Súhlas správcu dane Daňového úradu Bratislava II. č. 601/232/90162/11/Svec zo dňa 29.06.2011. Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Boehringer Ingelheim Pharma, organizačná zložka, so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 30 805 252 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vo vložke č. 247/B, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 07/15/2011)
Boehringer Ingelheim Phrama, organizačná zložka, Šulekova 29, Bratislava, bola založená dňa 28.4.1993 vo Viedni rozhodnutím zakladateľa, Boehringer Ingelheim Pharma Ges.m.b.H., Wien, zaregistrovaná na Obchodnom súde vo Viedni v oddelení B pod číslom HR B 29 810. Stary spis: Po 584
  (from: 07/27/1993 until: 07/14/2011)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 31.01.1997. Stary spis: Po 584
  (from: 11/10/1997 until: 07/14/2011)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 20.11.1997.
  (from: 10/08/1998 until: 07/14/2011)
Rozhodnutie zakladateľa z 23.10.2000.
  (from: 12/18/2000 until: 07/14/2011)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 18.9.2002. Mgr. Pavol Dobrocký, PhD., deň zániku funkcie: 30.9.2002.
  (from: 12/09/2002 until: 07/14/2011)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 16. 8. 2004. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 28. 7. 2004.
  (from: 08/25/2004 until: 07/14/2011)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 07.01.2005.
  (from: 03/19/2005 until: 07/14/2011)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 09.06.2005.
  (from: 07/09/2005 until: 07/14/2011)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 05.10.2007.
  (from: 01/01/2008 until: 07/14/2011)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 14.07.2010.
  (from: 08/01/2010 until: 07/14/2011)
Foreign person: 
Business name: Boehringer Ingelheim Pharma Gesellschaft m.b.H
Registered seat:
Dr. Boehringer-G. 5-11
Viedeň 1121
Rakúska republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Obchodný register Rakúskej republiky, č. zápisu FN 92168 t
  (from: 09/06/2007 until: 07/14/2011)
Štatutárny orgán: Individual managing director
  (from: 09/06/2007 until: 07/14/2011)
Klaus Stochl
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
Viedeň 1121
Rakúsko
From: 10/01/2006
  (from: 09/06/2007 until: 07/14/2011)
Acting of management body: Klaus Stochl, narodený dňa 29.08.1945 zastupuje od 01.10.2006 samostatne.
  (from: 09/06/2007 until: 07/14/2011)
Date of updating data in databases:  02/24/2024
Date of extract :  02/26/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person