Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15762/B

Business name: 
STARÁ VAJNORSKÁ, s.r.o.
  (from: 10/23/1997 until: 06/04/2000)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 25
Bratislava 832 17
  (from: 10/23/1997 until: 06/04/2000)
Identification number (IČO): 
35 730 099
  (from: 10/23/1997)
Date of entry: 
10/23/1997
  (from: 10/23/1997)
Person dissolved from: 
5.6.2000
  (from: 06/05/2000)
Date of deletion: 
06/05/2000
  (from: 06/05/2000)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 06/05/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/23/1997)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných, než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/23/1997 until: 06/04/2000)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá bez poskytovania iných, než s tým súvisacich základných služieb
  (from: 10/23/1997 until: 06/04/2000)
Partners: 
Premac, spol. s r.o. IČO: 17 316 138
Stará Vajnorská 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/16/1998 until: 06/04/2000)
SIMAC Holding, a.s. IČO: 00 604 313
Stará Vajnorská 25
Bratislava 832 17
Slovak Republic
  (from: 10/23/1997 until: 03/15/1998)
Contribution of each member: 
SIMAC Holding, a.s.
Amount of investment: 120 000 000 Sk Paid up: 120 000 000 Sk
  (from: 10/23/1997 until: 03/15/1998)
Premac, spol. s r.o.
Amount of investment: 120 000 000 Sk Paid up: 120 000 000 Sk
  (from: 03/16/1998 until: 06/04/2000)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/23/1997 until: 06/04/2000)
Dipl. Ing. Anton Holos
Palackého 20
Bratislava
  (from: 03/16/1998 until: 06/04/2000)
Dipl. Ing. Otakár Závodský
Krížna 3
Bratislava
  (from: 10/23/1997 until: 03/15/1998)
Peter Patek
Josef Ressel Strasse 6
Deutsch - Wagram
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Bulharská 72
Bratislava
  (from: 03/16/1998 until: 06/04/2000)
Dr. Richard Teichmann
Vorgartenstrasse 167/2
Wien
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Bulharská 1743/72
Bratislava
  (from: 10/23/1997 until: 03/15/1998)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne, alebo ju zastupuje konateľ spoločne s prokuristom spoločnosti.
  (from: 10/23/1997 until: 06/04/2000)
Procuration: 
Ing. Rudolf Hrušovský
Budyšínska 8
Bratislava 831 03
  (from: 03/16/1998 until: 06/04/2000)
Dipl. Ing. Emília Jusková
Budyšínska 10
Bratislava
  (from: 10/23/1997 until: 03/15/1998)
Ing. Miroslav Leško
Eisnerova 15
Bratislava 841 07
  (from: 03/16/1998 until: 06/04/2000)
Dipl. Ing. Jozef Radošovský
Sekurisova 14
Bratislava
  (from: 10/23/1997 until: 03/15/1998)
Capital: 
120 000 000 Sk
  (from: 10/23/1997 until: 06/04/2000)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.3.2000 na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Premac, spol. s r.o. so sídlom Stará Vajnorská 25, Bratislava, IČO 17 316 138. Všetky práva záväzky pohľadávky a celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti preberá spoločnosť Premac, spol. s r.o. Na základe tejto skutočnosti sa obchodná spoločnosť STARÁ VAJNORSKÁ, s.r.o. vymazuje z obchodného registra. Vymazuje sa: Obchodná spoločnosť STARÁ VAJNORSKÁ, s.r.o. so sídlom Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. S.r.o. vo vložke č. 15762/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu dňa 5.6.2000.
  (from: 06/05/2000)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 353/97 zo dňa 9. 9. 1997 v súlade s § 57, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. spísanou notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 22788
  (from: 10/23/1997 until: 06/04/2000)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnica č. Nz 19/98 dňa 20.1.1998. Stary spis: S.r.o. 22788
  (from: 03/16/1998 until: 06/04/2000)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person