Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15788/B

Business name: 
JURIS TRADING spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 05/04/2000 until: 12/14/2003)
JURIS TRADING spol. s r.o.
  (from: 10/24/1997 until: 05/03/2000)
Registered seat: 
Kopčianska 92
Bratislava 852 03
  (from: 10/24/1997 until: 12/14/2003)
Identification number (IČO): 
35 730 374
  (from: 10/24/1997)
Date of entry: 
11/01/1997
  (from: 10/24/1997)
Person dissolved from: 
15. 12. 2003
  (from: 12/15/2003)
Date of deletion: 
12/15/2003
  (from: 12/15/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/24/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
poradenstvo v obchodovaní-okrem organizačno - ekonomického a účtovného poradenstva
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
prenájom iných strojov a prístrojov
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
leasing
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
usporadúvanie vzdelávacích podujatí
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
usporadúvanie kultúrnych podujatí
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
reklamná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
služby súkromných detektívov
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
podnika zabezpečujúce ochranu majetku a osôb v rozsahu podľa § 3 písm. a, body 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Zákona č. 379/1997 Z.z.
  (from: 09/11/1998 until: 12/14/2003)
Partners: 
EURO SIPOX a.s. holding IČO: 31 321 992
Kopčianska 92
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/04/2000 until: 12/14/2003)
Ing. Jaroslav Hrnek
Gabčíkova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/11/1998 until: 04/09/2000)
Ing. Ladislav Hrnek
Budatínska 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
PhDr. Anton Reis , CSc.
Líščie Nivy 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/10/2000 until: 05/03/2000)
PhDr. Anton Reis , CSc.
Líščie Nivy 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/11/1998 until: 04/09/2000)
PhDr. Anton Reis , CSc.
Líštie Nivy 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
Contribution of each member: 
PhDr. Anton Reis , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
Ing. Ladislav Hrnek
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
PhDr. Anton Reis , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/11/1998 until: 04/09/2000)
Ing. Jaroslav Hrnek
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/11/1998 until: 04/09/2000)
PhDr. Anton Reis , CSc.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/10/2000 until: 05/03/2000)
EURO SIPOX a.s. holding
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/04/2000 until: 12/14/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/04/2000 until: 12/14/2003)
konatelia
  (from: 11/18/1999 until: 05/03/2000)
konatelia
  (from: 10/24/1997 until: 11/17/1999)
Ing. Jaroslav Hrnek
Gabčíkova 8
Bratislava
  (from: 09/11/1998 until: 11/17/1999)
Ing. Ladislav Hrnek
Budatínska 33
Bratislava
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
PhDr. Anton Reis , CSc.
Líščie Nivy 10
Bratislava
  (from: 09/11/1998 until: 05/03/2000)
PhDr. Anton Reis , CSc.
Líštie Nivy 10
Bratislava
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 05/04/2000 until: 12/14/2003)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (from: 11/18/1999 until: 05/03/2000)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/24/1997 until: 11/17/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 09/11/1998 until: 12/14/2003)
100 000 Sk
  (from: 10/24/1997 until: 09/10/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Marian Baran
Ambroseho 13
Bratislava
  (from: 05/04/2000 until: 12/14/2003)
Other legal facts: 
Vymazuje sa: Obchodná spoločnosť JURIS TRADING spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Kopčianska 92, 852 03 Bratislava, IČO: 35 730 374, zapísaná v odd: Sro vo vložke č. 15788/B sa dňom 15.12.2003 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu č.k. 6K 27/01 - 70 zo dňa 16.09.2002, právoplatné dňa 22.11.2002 s poukazom na ust. § 68 ods. 1, 2, 3 písm. d) 4) Obchodného zákonníka.
  (from: 12/15/2003)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 14.10. 1997, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: S.r.o. 22814
  (from: 10/24/1997 until: 12/14/2003)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 2.3.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.5.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/11/1998 until: 12/14/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.4.1999 Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.9.1999
  (from: 11/18/1999 until: 12/14/2003)
Prevod obchodného podielu a dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 11.11.1999.
  (from: 04/10/2000 until: 12/14/2003)
Notárska zápisnica N 481/2000, Nz 475/2000 zo dňa 18.4.2000, osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti s likvidáciou ku dňu 1.5.2000, o vymenovaní likvidátora, o schválení prevodu obchodného podielu a schválení dodatku č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/04/2000 until: 12/14/2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k: 6K 27/01 - 70 zo dňa 16. 09. 2002, ktoré nadobulo právoplatnosť dňa 22. 11. 2002 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku na majetok dlžníka JURIS TRADING spol. s r.o. v likvidácii, Kopčianska 92, 852 03 Bratislava, IČO: 35 730 374.
  (from: 12/13/2002 until: 12/14/2003)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person