Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15006/V

Business name: 
SMG, s.r.o.
  (from: 06/05/2004)
Registered seat: 
Pražská 2
Košice 040 01
  (from: 01/05/2012)
Stavebná 45
Trebišov 075 01
  (from: 06/05/2004 until: 01/04/2012)
Identification number (IČO): 
36 580 341
  (from: 06/05/2004)
Date of entry: 
06/05/2004
  (from: 06/05/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/05/2004)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/05/2004)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/05/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/05/2004)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (from: 06/05/2004)
poradenské služby a dodávanie programového vybavenia počítača
  (from: 06/05/2004)
poradenské služby a dodávanie technického vybavenia počítača
  (from: 06/05/2004)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 08/02/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 08/02/2007)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (from: 08/02/2007)
vydávanie kníh, novín a časopisov, periodických a neperiodických publikácií
  (from: 08/02/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/02/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/02/2007)
tvorba web stránok
  (from: 08/02/2007)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 08/02/2007)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 08/02/2007)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (from: 08/02/2007)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky, dopravných prostriedkov
  (from: 08/02/2007)
poskytovanie telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát, zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom rádiových zariadení a rádiových počítačových sietí
  (from: 08/02/2007)
poskytovanie telekomunikačnej služby - spracovanie prístupu do siete internet a dátových služieb prenosu hlasu prostredníctvom siete internet bez využívania obmedzených zdrojov
  (from: 08/02/2007)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 01/05/2012)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 01/05/2012)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 01/05/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/05/2012)
fotografické služby
  (from: 01/05/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/05/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/05/2012)
Partners: 
Ing. Slavo Bartko
Muškátová 496/50
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 04/04/2009)
Ing. Slavo Bartko
Muškátova 496/50
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 08/02/2007 until: 04/03/2009)
Ing. Slavo Bartko
M. R. Štefánika 1515/47
Trebišov 075 01
Slovak Republic
  (from: 06/05/2004 until: 08/01/2007)
Marián Sluk
Bukureštská 2550/16
Košice 040 13
Slovak Republic
  (from: 08/02/2007 until: 04/03/2009)
Mgr. Maroš Šanta
Stavebná 2149/45
Trebišov 075 01
Slovak Republic
  (from: 04/04/2009 until: 03/03/2016)
Mgr. Maroš Šanta
Stavebná 2149/45
Trebišov 075 01
Slovak Republic
  (from: 08/02/2007 until: 04/03/2009)
Mgr. Maroš Šanta
Stavebná 45
Trebišov 075 01
Slovak Republic
  (from: 06/05/2004 until: 08/01/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Slavo Bartko
Amount of investment: 6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 03/04/2016)
Mgr. Maroš Šanta
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/05/2004 until: 08/01/2007)
Ing. Slavo Bartko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/05/2004 until: 08/01/2007)
Mgr. Maroš Šanta
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 08/02/2007 until: 04/03/2009)
Ing. Slavo Bartko
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 08/02/2007 until: 04/03/2009)
Marián Sluk
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 08/02/2007 until: 04/03/2009)
Mgr. Maroš Šanta
Amount of investment: 3 486 EUR Paid up: 3 486 EUR
  (from: 04/04/2009 until: 03/03/2016)
Ing. Slavo Bartko
Amount of investment: 3 486 EUR Paid up: 3 486 EUR
  (from: 04/04/2009 until: 03/03/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/05/2004)
Ing. Slavo Bartko
Muškátova 496/50
Košice 040 11
From: 06/05/2004
  (from: 08/02/2007)
Ing. Slavo Bartko
M. R. Štefánika 1515/47
Trebišov 075 01
From: 06/05/2004
  (from: 06/05/2004 until: 08/01/2007)
Marián Sluk
Bukureštská 2550/16
Košice 040 13
From: 06/20/2007
  (from: 08/02/2007 until: 04/03/2009)
Marián Sluk
Bukureštská 2550/16
Košice 040 13
From: 06/20/2007 Until: 03/17/2009
  (from: 04/04/2009 until: 04/03/2009)
Mgr. Maroš Šanta
Stavebná 45
Trebišov 075 01
From: 06/05/2004
  (from: 06/05/2004 until: 03/03/2016)
Mgr. Maroš Šanta
Stavebná 45
Trebišov 075 01
From: 06/05/2004 Until: 02/05/2016
  (from: 03/04/2016 until: 03/03/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 06/05/2004)
Capital: 
6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 04/04/2009)
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 08/02/2007 until: 04/03/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/05/2004 until: 08/01/2007)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person