Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10414/N

Business name: 
ZOBOR, a.s.
  (from: 03/31/2010)
Registered seat: 
Námestie Jána Pavla II. 2
Nitra 949 01
  (from: 04/15/2022)
Mankovce 206
Mankovce 951 91
  (from: 11/23/2010 until: 04/14/2022)
Dlhá 191
Nitra 949 07
  (from: 03/31/2010 until: 11/22/2010)
Identification number (IČO): 
36 555 673
  (from: 03/31/2010)
Date of entry: 
11/28/2003
  (from: 03/31/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/31/2010)
Objects of the company: 
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 03/31/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 03/31/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 03/31/2010)
sprostredkovanie obchodných služieb
  (from: 03/31/2010)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/31/2010)
organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových podujatí
  (from: 03/31/2010)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 03/31/2010)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 03/31/2010)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/31/2010)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 03/31/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/31/2010)
JUDr. Ing. Vít Čelko - Chairman of the Board of Directors
Vitanová 95
Vitanová 027 12
From: 03/18/2022
  (from: 03/25/2022)
Ing. Mariana Koppelaar - predseda
Mankovce 162
Mankovce 951 91
From: 03/31/2010
  (from: 03/31/2010 until: 03/24/2022)
Ing. Mariana Koppelaar - predseda
Mankovce 162
Mankovce 951 91
From: 03/31/2010 Until: 03/18/2022
  (from: 03/25/2022 until: 03/24/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva.
  (from: 03/31/2010)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 03/31/2010)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
  (from: 03/31/2010)
Stockholder: 
Central Energy Holding B.V.
Rotterdam Airportplein 22
Rotterdam 3045 AP
Holandské kráľovstvo
  (from: 03/25/2022)
Supervisory board: 
Mgr. Juraj Trsťan
Preseľany 493
Preseľany 956 12
From: 03/31/2010
  (from: 03/31/2010)
Mgr. Dušan Kováčik
Preseľany 499
Preseľany 956 12
From: 03/31/2010
  (from: 03/31/2010)
Ing. Lenka Jamrichová
97
Babindol 951 53
From: 10/09/2017
  (from: 12/07/2017)
Ing. Ľubica Batíková
Jurkovičova 385/1
Nitra - Klokočina 949 11
From: 11/18/2010
  (from: 11/23/2010 until: 06/10/2014)
Ing. Ľubica Batíková
Jurkovičova 385/1
Nitra - Klokočina 949 11
From: 11/18/2010 Until: 05/30/2014
  (from: 06/11/2014 until: 06/10/2014)
Juraj Jankula
Oponice 109
Oponice 956 14
From: 03/31/2010
  (from: 03/31/2010 until: 11/22/2010)
Juraj Jankula
Oponice 109
Oponice 956 14
From: 03/31/2010 Until: 11/01/2010
  (from: 11/23/2010 until: 11/22/2010)
Magdaléna Klikáčová
162
Mankovce 951 91
From: 05/30/2014 Until: 10/09/2017
  (from: 12/07/2017 until: 12/06/2017)
Magdaléna Klikáčová
162
Mankovce 951 91
From: 05/30/2014
  (from: 06/11/2014 until: 12/06/2017)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zakladateľov o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným ZOBOR, s.r.o. na akciovú spoločnosť ZOBOR, a.s., vo forme Notárskej zápisnice zo dňa 15.03.2010, N 29/2010, Nz 8629/2010, NCRIs 8770/2010.
  (from: 03/31/2010)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.11.2017 o zlúčení spoločnosti ZOBOR, a.s. so sídlom 951 91 Mankovce 206, IČO: 36 555 673, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10414/N so spoločnosťou ZOBOR SPV SK 7, s.r.o. so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 51 197 472 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 32931/S. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 21.11.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 1025/2017, Nz 45543/2017, NCRls 46428/2017 sa obchodná spoločnosť ZOBOR, a.s. so sídlom 951 91 Mankovce 206, IČO: 36 555 673, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10414/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ZOBOR SPV SK 7, s.r.o. so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 51 197 472 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 32931/S a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti ZOBOR SPV SK 7, s.r.o. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, teda dňom 6.12.2017.
  (from: 12/06/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/06/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ZOBOR SPV SK 7, s.r.o. 51 197 472 ,
Rudohorská
33
  (from: 12/06/2017)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person