Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15914/B

Business name: 
Shop Invest spol. s r.o.
  (from: 01/17/2013)
Registered seat: 
Cesta na Senec 2/A
Bratislava 821 04
  (from: 05/13/2006)
Identification number (IČO): 
35 731 711
  (from: 11/06/1997)
Date of entry: 
11/06/1997
  (from: 11/06/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/06/1997)
Objects of the company: 
realitná agentúra- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 11/06/1997)
nájom a prenájom plôch pre umiestnenie reklamných pútačov
  (from: 11/06/1997)
inžinierska činnosť-obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 11/06/1997)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/06/1997)
nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v tozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/1997)
nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/1997)
prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 09/04/1998)
Partners: 
Christian Haas
Trennstraße 37
Wien 1140
Rakúska republika
  (from: 11/07/2015)
Contribution of each member: 
Christian Haas
Amount of investment: 13 279 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 13 279 EUR
  (from: 11/07/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/07/2015)
Christian Haas
Trennstraße 37
Wien 1140
Rakúska republika
From: 10/24/2015
  (from: 11/07/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 11/07/2015)
Capital: 
13 279 EUR Paid up: 13 279 EUR
  (from: 01/23/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 15.8.1997 spísanou do notárskej zápisnice Nz 250/97 a jej dodatkom zo dňa 21.10.1997 vo forme notárskej zápisnice Nz 318/97 v zmysle § 24 §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zá.č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 22941
  (from: 11/06/1997)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 29.5.1998 vo forme notárskej zápisnice N 207/98, Nz 205/98.
  (from: 06/04/1998)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 426/98, Nz 424/98 zo dňa 6,8,1998 spísanej notárok JUDr, Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 09/04/1998)
Notárska zápisnica N 633/98, Nz 629/98 zo dňa 13.11.1998
  (from: 11/30/1998)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 645/2003, Nz 66769/2003 zo dňa 5.8.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.8.2003. Spoločenská zmluva zo dňa 5.8.2003. Soravia Investbeteiligungs GmbH - zapísaná v obchodnom registri vedenom Obchodným súdom Viedeň, pod. číslom: FN 135355 b. RECON Projektberatungs und-beteiligungs GmbH - zapísaná v obchodnom registri vedenom Obchodným súdom Viedeň pod číslom: FN 232844 v.
  (from: 09/29/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2004.
  (from: 05/13/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.01.2007 - vzdanie sa funkcie konateľa, menovanie nového konateľa spoločnosti, zmena obchodného mena spoločníka.
  (from: 02/20/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.11.2008.
  (from: 01/23/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2009.
  (from: 07/03/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2012
  (from: 01/17/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.02.2014
  (from: 04/05/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.10.2015 a 23.10. 2015.
  (from: 11/07/2015)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person