Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10415/N

Business name: 
TEXACO, a.s.
  (from: 12/30/2009)
MINAG, a.s.
  (from: 06/28/2000 until: 12/29/2009)
Registered seat: 
Ul. E. B. Lukáča 5
Komárno 945 01
  (from: 12/30/2009)
Helsinská č. 1
Košice 1 040 13
  (from: 02/05/2002 until: 12/29/2009)
Trolejbusová č.2
Košice 040 01
  (from: 06/28/2000 until: 02/04/2002)
Identification number (IČO): 
36 199 397
  (from: 06/28/2000)
Date of entry: 
06/28/2000
  (from: 06/28/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/28/2000)
Objects of the company: 
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (from: 06/28/2000)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel
  (from: 06/28/2000)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 06/28/2000)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach
  (from: 06/28/2000)
veľkoobchod a maloobchod: stroje a strojné zariadenia, výrobky elektrotechnického a gumárenského priemyslu, hutnícke materiály, kovové materiály a výrobky z nich, výrobky z hutníckeho železa, neželezných kovov a ferozliatín, strojárske a hutnícke technológie, nerastné suroviny, palivá, ropa, uhlie a výrobky z nich, výrobky chemického priemyslu /mimo jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/ drevo, výrobky zo skla, kancelárska technika, spotrebná a priemyselná elektronika, dopravné prostriedky, motorové vozidlá, nábytok, bytové doplnky, autodoplnky, hračky, kozmetika, pracie a čistiace potreby, športové potreby, výrobky textilného priemyslu a obuvníckeho priemyslu, výrobky polygrafického priemyslu, poľnohospodárske produkty, potraviny
  (from: 06/28/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/28/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/28/2000)
výroba tehliarskych výrobkov
  (from: 02/05/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/05/2002)
Managing board
  (from: 06/28/2000 until: 02/04/2002)
Rudolf Csizmazia - predseda
Ul. E. B. Lukáča 1359/5
Komárno 945 01
From: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009)
Ing. Alexander Babiš - podpredseda
Dunajská č.38
Bratislava
  (from: 06/28/2000 until: 04/04/2001)
Ing. Viliam Čurda - člen
Lidické námestie č.8
Košice
  (from: 06/28/2000 until: 12/29/2009)
Ing. Viliam Čurda - člen
Lidické námestie č.8
Košice
Until: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009 until: 12/29/2009)
Ing. Drahomír Drozd - člen
J. Jiskru č.20
Košice
  (from: 06/28/2000 until: 12/29/2009)
Ing. Drahomír Drozd - člen
J. Jiskru č.20
Košice
Until: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009 until: 12/29/2009)
Ing. Martin Magula - predseda
Palisády č.44
Bratislava
  (from: 06/28/2000 until: 12/29/2009)
Ing. Martin Magula - predseda
Palisády č.44
Bratislava
Until: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009 until: 12/29/2009)
Ing. Ľubor Pavlík - člen
Šestnástka 22
Spišská Nová Ves
  (from: 04/05/2001 until: 12/29/2009)
Ing. Ľubor Pavlík - člen
Šestnástka 22
Spišská Nová Ves
Until: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009 until: 12/29/2009)
Ing. Félix Sekula - člen
Uralská č.11
Košice
  (from: 06/28/2000 until: 04/04/2001)
JUDr. Marta Szadziulová - podpredseda
Helsinská 1
Košice
  (from: 04/05/2001 until: 12/29/2009)
JUDr. Marta Szadziulová - podpredseda
Helsinská 1
Košice
Until: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009 until: 12/29/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene obchodnej spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva a členovia predstavenstva samostatne v plnom rozsahu a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu obchodnej spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/30/2009)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda a podpredseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva vždy spoločne s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva.
  (from: 02/05/2002 until: 12/29/2009)
Za spoločnosť konajú a podpisujú orgány spoločnosti takto: predseda, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ samostatne, ostatní členovia predstavenstva vždy spoločne s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. K napísanému alebo tlačenému menu podpisujúceho s uvedením jeho funkcie (predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, člen predstavenstva, generálny riaditeľ) sa pripojí pečiatka spoločnosti a podpis.
  (from: 06/28/2000 until: 02/04/2002)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 12/30/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 06/28/2000 until: 12/29/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 12/30/2009)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/28/2000 until: 12/29/2009)
Stockholder: 
Rudolf Csizmazia
Ul. E. B. Lukáča 1359/5
Komárno 945 01
  (from: 05/23/2022)
Rudolf Csizmazia
Ul. E. B. Lukáča 1359/5
Komárno 945 01
  (from: 12/30/2009 until: 05/22/2022)
Supervisory board: 
Ladislav Drmola
Ul. Mládeže 5
Komárno 945 01
From: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009)
Štefan Janík
11
Chotín 945 01
From: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009)
Dajana Faková
M. R. Štefánika 84
Sečovce 078 01
From: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009)
Ing. Jozef Bocan - člen
Cottbuská č.7
Košice
  (from: 06/28/2000 until: 04/04/2001)
JUDr. Marta Szadziulová - predseda
Helsinská č.1
Košice
  (from: 06/28/2000 until: 04/04/2001)
Dušan Konček - člen
Študentská č.4
Košice
Until: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009 until: 12/29/2009)
Doc.Ing. Tibor Sasvári , CSc. - predseda
Tr. SNP 42
Košice
Until: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009 until: 12/29/2009)
Ing. Emil Chytráček - člen
Berlínska 29
Košice
Until: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009 until: 12/29/2009)
Dušan Konček - člen
Študentská č.4
Košice
  (from: 06/28/2000 until: 12/29/2009)
Doc.Ing. Tibor Sasvári , CSc. - predseda
Tr. SNP 42
Košice
  (from: 04/05/2001 until: 12/29/2009)
Ing. Emil Chytráček - člen
Berlínska 29
Košice
  (from: 04/05/2001 until: 12/29/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou znluvou zo dňa 15.5.2000 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/28/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená VZ spoločnosti dňa 28.9.2001 /notárska zápisnica č. N 205/2001, Nz 206/2001 zo dňa 28.9.2001/.
  (from: 02/05/2002)
Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 27.03.2021 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 31CbR/64/2021.
  (from: 04/28/2021)
Oprava: Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 27.03.2021 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 31CbR/66/2021.
  (from: 07/23/2021)
OS Nitra uznesením č.k. 31CbR/66/2021-16 zo dňa 15.07.2021, právoplatným dňa 17.08.2021, rozhodol o zrušení spoločnosti TEXACO, a.s. so sídlom Ul. E. B. Lukáča 5, 945 01 Komárno, IČO: 36 199 397.
  (from: 11/30/2021)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person