Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  168/N

Business name: 
SES GASTRO, s.r.o. v likvidácii
  (from: 07/09/2009 until: 04/19/2010)
SES GASTRO, s.r.o.
  (from: 04/11/1994 until: 07/08/2009)
Registered seat: 
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (from: 04/11/1994 until: 04/19/2010)
Identification number (IČO): 
34 099 131
  (from: 04/11/1994)
Date of entry: 
04/11/1994
  (from: 04/11/1994)
Person dissolved from: 
22.5.2009
  (from: 04/20/2010)
Date of deletion: 
04/20/2010
  (from: 04/20/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/20/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/11/1994)
Objects of the company: 
výroba hotových jedál a polotovarov
  (from: 04/11/1994 until: 04/19/2010)
veľkoobchod a maloobchod v rámci voľných živností
  (from: 04/11/1994 until: 04/19/2010)
závodné stravovanie
  (from: 04/11/1994 until: 04/19/2010)
prevádzkovanie bufetov
  (from: 04/11/1994 until: 04/19/2010)
výroba pekárenských výrobkov
  (from: 12/21/1998 until: 04/19/2010)
lahôdkárska výroba
  (from: 12/21/1998 until: 04/19/2010)
Partners: 
S - GASTRO, s.r.o. IČO: 36 520 250
Továrenská 210
Tlmače
Slovak Republic
  (from: 12/21/1998 until: 12/10/2001)
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. IČO: 31 411 690
Továrenská 210
Tlmače
Slovak Republic
  (from: 07/22/1996 until: 12/20/1998)
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210
Tlmače
Slovak Republic
  (from: 04/11/1994 until: 07/21/1996)
Daniela Havranová
301
Rybník
Slovak Republic
  (from: 04/14/2003 until: 03/24/2009)
Jarmila Vargová
211
Rybník
Slovak Republic
  (from: 04/14/2003 until: 03/24/2009)
Ing. Angela Zeleiová
Mládežnícka 7
Tlmače
Slovak Republic
  (from: 10/16/2004 until: 03/24/2009)
Ing. Angela Zeleiová
Mládežnícka 7
Tlmače
Slovak Republic
  (from: 04/14/2003 until: 10/15/2004)
Ing. Angela Zeleiová
Mládežnícka 7
Tlmače
Slovak Republic
  (from: 12/11/2001 until: 04/13/2003)
Ing. Angela Zeleiová
Mládežnícka 7
Tlmače 935 21
Slovak Republic
  (from: 03/25/2009 until: 04/19/2010)
Daniela Havranová
301
Rybník 935 23
Slovak Republic
  (from: 03/25/2009 until: 04/19/2010)
Jarmila Vargová
211
Rybník 935 23
Slovak Republic
  (from: 03/25/2009 until: 04/19/2010)
Contribution of each member: 
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/11/1994 until: 07/21/1996)
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/22/1996 until: 12/20/1998)
S - GASTRO, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/21/1998 until: 12/10/2001)
Ing. Angela Zeleiová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/11/2001 until: 04/13/2003)
Ing. Angela Zeleiová
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 04/14/2003 until: 10/15/2004)
Daniela Havranová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/14/2003 until: 03/24/2009)
Jarmila Vargová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/14/2003 until: 03/24/2009)
Ing. Angela Zeleiová
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 10/16/2004 until: 03/24/2009)
Daniela Havranová
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 03/25/2009 until: 04/19/2010)
Jarmila Vargová
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 03/25/2009 until: 04/19/2010)
Ing. Angela Zeleiová
Amount of investment: 9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 03/25/2009 until: 04/19/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/14/2003 until: 04/19/2010)
Individual managing director
  (from: 04/11/1994 until: 04/13/2003)
Daniela Havranová
301
Rybník
  (from: 12/21/1998 until: 06/18/2004)
Jarmila Vargová
211
Rybník
  (from: 12/21/1998 until: 06/18/2004)
Ing. Angela Zeleiová
Mládežnícka 7
Tlmače
  (from: 04/11/1994 until: 07/21/1996)
Ing. Angela Zeleiová
Mládežnícka 7
Tlmače
  (from: 07/22/1996 until: 06/18/2004)
Ing. Angela Zeleiová
Mládežnícka 7
Tlmače 935 21
From: 04/11/1994
  (from: 06/19/2004 until: 10/15/2004)
Ing. Angela Zeleiová
Mládežnícka 7
Tlmače 935 21
From: 04/11/1994
  (from: 10/16/2004 until: 04/19/2010)
Daniela Havranová
301
Rybník 935 23
From: 12/12/2002
  (from: 06/19/2004 until: 04/19/2010)
Jarmila Vargová
211
Rybník 935 23
From: 12/12/2002
  (from: 06/19/2004 until: 04/19/2010)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 04/14/2003 until: 04/19/2010)
Menom spoločnosti samostatne koná konateľ
  (from: 04/11/1994 until: 04/13/2003)
Capital: 
16 599 EUR Paid up: 16 599 EUR
  (from: 03/25/2009 until: 04/19/2010)
500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 04/14/2003 until: 03/24/2009)
200 000 Sk
  (from: 12/21/1998 until: 04/13/2003)
100 000 Sk
  (from: 04/11/1994 until: 12/20/1998)
Supervisory board: 
Ing. Ján Bajnok
Ružová 89
Tlmače
  (from: 04/11/1994 until: 07/21/1996)
Ing. Pavol Bobok - predseda
Dlhá 46
Tlmače
  (from: 07/22/1996 until: 12/20/1998)
Ing. Anna Ižoldová
458
Rybník
  (from: 07/22/1996 until: 12/20/1998)
Anna Jančová
170
Čajkov
  (from: 04/11/1994 until: 07/21/1996)
Jarmila Vargová
211
Rybník
  (from: 04/11/1994 until: 07/21/1996)
Jarmila Vargová
211
Rybník
  (from: 07/22/1996 until: 12/20/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/25/2009
  (from: 07/09/2009)
 Liquidators:
Ing. Angela Zeleiová
Mládežnícka 7
Tlmače 935 21
From: 05/25/2009 Until: 04/20/2010
  (from: 07/09/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne tak, že k vyznačenému obchodnému menu s dodatkom v likvidácii pripojí svoj podpis s uvedením-likvidátor.
  (from: 07/09/2009)
Other legal facts: 
Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 168/N sa vymazáva dňom 20.04.2010 obchodná spoločnosť SES Gastro, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Továrenská 210, Tlmače 93528 , IČO : 34 099 131 na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2007 o zrušení spoločnosti s likvidáciou ku dňu 22.05.2009 a účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 24.01.2010 a súhlasu správcu dane zo dňa 23.02.2010.
  (from: 04/20/2010)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 07.01.1994 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 452
  (from: 04/11/1994 until: 04/19/2010)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 07.09.1998 a Dodatkom č.2 zo dňa 16.12.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 12/21/1998 until: 04/19/2010)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 27.7.1998. Dohodou zo dňa 27.7.1998 bola spoločnosť zlúčená s obchodnou spoločnosťou S - GASTRO, s.r.o., IČO: 36 520 250, Továrenská 210, Tlmače, ku dňu 31.7.1998 s tým, že všetky práva a záväzky spoločnosti S - GASTRO, s.r.o., ktorá bola dňa 11.12.2001 z obchodného registra vymazaná prechádzajú na spoločnosť SES GASTRO, s.r.o., IČO: 34 099 131, Továrenská 210, Tlmače.
  (from: 12/11/2001 until: 04/19/2010)
Dodatok č. 3 zo dňa 17.12.2002 k zakladateľskej listine.
  (from: 04/14/2003 until: 04/19/2010)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person