Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1865/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Bytprum Slovakiaflex spol. s r.o.
  (from: 05/14/1993)
Registered seat: 
Dr. Jánskeho 19/16
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 05/14/1993)
Identification number (IČO): 
30 229 308
  (from: 12/13/1991)
Date of entry: 
12/13/1991
  (from: 12/13/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/13/1991)
Objects of the company: 
veľkoobchod /okrem koncesovaných živností/
  (from: 05/14/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/14/1993)
maloobchod /okrem koncesovaných živností/
  (from: 05/14/1993)
Partners: 
Družstvo Bytrpum Bohemiaflex Opava
  (from: 06/20/1994)
Marta K n o š k o v á
Dr. Jánskeho 19
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 06/20/1994)
Contribution of each member: 
Družstvo Bytrpum Bohemiaflex Opava
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/20/1994)
Marta K n o š k o v á
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/20/1994)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/14/1993)
Marta K n o š k o v á
Dr.Jánskeho 19/16
Žiar nad Hronom
  (from: 05/14/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľka.
  (from: 05/14/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 12/13/1991)
Other legal facts: 
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3O.3.l993 bol schválený Dodatok č. l, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Stary spis: S.r.o. 846
  (from: 05/14/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.3.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 846
  (from: 06/20/1994)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person