Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1865/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Bytprum Slovakiaflex spol. s r.o.
  (from: 05/14/1993)
VALEX, spol. s r.o.
  (from: 12/13/1991 until: 05/13/1993)
Registered seat: 
Dr. Jánskeho 19/16
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 05/14/1993)
Centrum 12/17
Považská Bystrica 017 01
  (from: 12/13/1991 until: 05/13/1993)
Identification number (IČO): 
30 229 308
  (from: 12/13/1991)
Date of entry: 
12/13/1991
  (from: 12/13/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/13/1991)
Objects of the company: 
veľkoobchod /okrem koncesovaných živností/
  (from: 05/14/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/14/1993)
maloobchod /okrem koncesovaných živností/
  (from: 05/14/1993)
vývoj, výroba, predaj, montáž a servis kovových konštrukcií, súčastí, komponentov a zariadení
  (from: 12/13/1991 until: 05/13/1993)
výkony veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti vrátane zahraničného obchodu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
  (from: 12/13/1991 until: 05/13/1993)
výkony obstarávateľských a sprostredkovateľských činností a služieb v súlade s predmetom činnosti
  (from: 12/13/1991 until: 05/13/1993)
Partners: 
Družstvo Bytrpum Bohemiaflex Opava
  (from: 06/20/1994)
Marta K n o š k o v á
Dr. Jánskeho 19
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 06/20/1994)
Družstvo Bytrpum Bohemiaflex Opava
  (from: 05/14/1993 until: 06/19/1994)
Valéria B a r c í k o v á
Švermova 7/2
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 05/14/1993 until: 06/19/1994)
Daniel K n o š k a
Dr. Jánského 19/16
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 12/13/1991 until: 05/13/1993)
Marta K n o š k o v á
Dr. Jánskeho 19
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 05/14/1993 until: 06/19/1994)
JUDr. Ivan P á d e j
Odborov 242/1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/13/1991 until: 05/13/1993)
Ing. Rastislav S t ř í l k a
E.Beneše 11
Opava
Slovak Republic
  (from: 12/13/1991 until: 05/13/1993)
Contribution of each member: 
Družstvo Bytrpum Bohemiaflex Opava
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/20/1994)
Marta K n o š k o v á
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/20/1994)
Ing. Rastislav S t ř í l k a
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/13/1991 until: 05/13/1993)
Daniel K n o š k a
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/13/1991 until: 05/13/1993)
JUDr. Ivan P á d e j
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/13/1991 until: 05/13/1993)
Družstvo Bytrpum Bohemiaflex Opava
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 05/14/1993 until: 06/19/1994)
Marta K n o š k o v á
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 05/14/1993 until: 06/19/1994)
Valéria B a r c í k o v á
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 05/14/1993 until: 06/19/1994)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/14/1993)
konatelia
  (from: 12/13/1991 until: 05/13/1993)
Marta K n o š k o v á
Dr.Jánskeho 19/16
Žiar nad Hronom
  (from: 05/14/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľka.
  (from: 05/14/1993)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú jednatelia spoločnosti a to každý samostatne. V obchodných prípadoch,ktorých hodnota presahuje 1.000.000,- Kčs, je k platnosti právneho úkonu potrebný predchádzajúci súhlasostatných spoločníkov. V neprítomnosti jednateľov spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje riaditeľspoločnosti.
  (from: 12/13/1991 until: 05/13/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 12/13/1991)
Other legal facts: 
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3O.3.l993 bol schválený Dodatok č. l, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Stary spis: S.r.o. 846
  (from: 05/14/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.3.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 846
  (from: 06/20/1994)
Jednatelia - JUDr. Ivan Pádej Daniel Knoška Ing. Rastislav Střílka Stary spis: S.r.o. 846
  (from: 12/13/1991 until: 05/13/1993)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person