Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5025/B

Business name: 
Finportal, a. s.
  (from: 04/29/2010)
Registered seat: 
Pribinova 4
Bratislava 811 09
  (from: 05/22/2013)
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 07/15/2010 until: 05/21/2013)
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 04/29/2010 until: 07/14/2010)
Identification number (IČO): 
45 469 156
  (from: 04/29/2010)
Date of entry: 
04/29/2010
  (from: 04/29/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/29/2010)
sprostredkovateľská činnoť v oblasti obchodu
  (from: 04/29/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/29/2010)
počítačové služby
  (from: 04/29/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracúvaním údajov
  (from: 04/29/2010)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/29/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/29/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/29/2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 04/29/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/29/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/29/2010)
administratívne služby
  (from: 04/29/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/29/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/29/2010)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/29/2010)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. prijímania vkladov, 4. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 5. doplnkového dôchodkového sporenia, 6. starobného dôchodkového sporenia
  (from: 03/29/2014)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 12/16/2020)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. doplnkového dôchodkového sporenia, 4. prijímania vkladov, 5. poskytovania úverov
  (from: 07/15/2010 until: 03/28/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/29/2010)
Ing. Rudolf Adam - Chairman of the Board of Directors
Laténska 26
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 12/21/2021
  (from: 01/22/2022)
Ladislav Batík , M.B.A. - Vice-chairman of the Board of Directors
Pod Bôrikom 6920/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 04/02/2022
  (from: 05/18/2022)
Ing. Michal Greguš - Vice-chairman of the Board of Directors
Jazdecká 375/5
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 06/16/2023
  (from: 06/28/2023)
Ing. Rudolf Adam - predseda predstavenstva
Laténska 26
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 09/06/2017
  (from: 10/06/2017 until: 01/21/2022)
Ing. Rudolf Adam - predseda predstavenstva
Laténska 26
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 09/06/2017 Until: 12/20/2021
  (from: 01/22/2022 until: 01/21/2022)
Ing. Rudolf Adam - predseda predstavenstva
Laténska 26
Bratislava - Rusovce 851 10
From: 09/26/2012
  (from: 10/18/2012 until: 10/05/2017)
Ing. Rudolf Adam - predseda predstavenstva
Laténska 26
Bratislava - Rusovce 851 10
From: 09/26/2012 Until: 09/06/2017
  (from: 10/06/2017 until: 10/05/2017)
Ing. Mgr. Martina Klačmanová - člen predstavenstva
Gazdovský rad 49
Šamorín 931 01
From: 09/06/2017
  (from: 10/06/2017 until: 03/30/2020)
Ing. Mgr. Martina Klačmanová - člen predstavenstva
Gazdovský rad 49
Šamorín 931 01
From: 09/06/2017 Until: 01/10/2020
  (from: 03/31/2020 until: 03/30/2020)
Ing. Adrián Luteran - člen predstavenstva
Kutnohorská 2111/1
Trebišov 075 01
From: 09/06/2017
  (from: 10/06/2017 until: 03/30/2020)
Ing. Adrián Luteran - člen predstavenstva
Kutnohorská 2111/1
Trebišov 075 01
From: 09/06/2017 Until: 01/10/2020
  (from: 03/31/2020 until: 03/30/2020)
Ondrej Matvija - člen predstavenstva
Attidova 1462/11
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 09/26/2012
  (from: 10/18/2012 until: 10/05/2017)
Ondrej Matvija - člen predstavenstva
Attidova 1462/11
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 09/26/2012 Until: 09/06/2017
  (from: 10/06/2017 until: 10/05/2017)
Mgr. Alexander Sütö - člen predstavenstva
Pri Jazere 1230/6
Veľký Biel 900 24
From: 09/26/2012
  (from: 10/31/2012 until: 03/28/2014)
Mgr. Alexander Sütö - člen predstavenstva
Pri Jazere 1230/6
Veľký Biel 900 24
From: 09/26/2012 Until: 03/25/2014
  (from: 03/29/2014 until: 03/28/2014)
Mgr. Alexander Sütö - predseda predstavenstva
Česká 36
Košice 040 01
From: 04/29/2010
  (from: 04/29/2010 until: 10/17/2012)
Mgr. Alexander Sütö - predseda predstavenstva
Česká 36
Košice 040 01
From: 04/29/2010 Until: 09/26/2012
  (from: 10/18/2012 until: 10/17/2012)
Ing. Andrej Svrček - podpredseda predstavenstva
Na varte 13200/2C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 01/11/2020
  (from: 03/31/2020 until: 05/17/2022)
Ing. Andrej Svrček - podpredseda predstavenstva
Na varte 13200/2C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 01/11/2020 Until: 04/01/2022
  (from: 05/18/2022 until: 05/17/2022)
Mgr. Peter Holotňák - Vice-chairman of the Board of Directors
Strapcová 10304/9
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 04/02/2022 Until: 06/15/2023
  (from: 06/28/2023 until: 06/27/2023)
Mgr. Peter Holotňák - Vice-chairman of the Board of Directors
Strapcová 10304/9
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 04/02/2022
  (from: 05/18/2022 until: 06/27/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, s výnimkou záležitostí: a) ktorých hodnotu bude možné finančne určiť a zároveň ktorých hodnota bude počas 12 (slovom: dvanástich) mesiacov nižšia ako 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc eur) bez DPH kumulatívne v jednej veci (hoci aj uhrádzanej v postupných splátkach) a/alebo b) ktoré sú právnymi úkonmi uvedenými v zákone 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo inom zákone, ktorý nahradí tento zákon, pri ktorých je oprávnený konať samostatne predseda predstavenstva.
  (from: 03/31/2020)
V mene spoločnosti je oprávnený konať vždy predseda predstavenstva samostatne alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne.
  (from: 12/16/2015 until: 03/30/2020)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne a za spoločnosť podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja svoje podpisy.
  (from: 10/31/2012 until: 12/15/2015)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne a za spoločnosť podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii priproja svoje podpisy.
  (from: 10/18/2012 until: 10/30/2012)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 04/29/2010 until: 10/17/2012)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 04/14/2015)
30 000 EUR Paid up: 30 000 EUR
  (from: 04/29/2010 until: 04/13/2015)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov v zmysle čl. IV bod 4 Stanov spoločnosti.
  (from: 04/14/2015)
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov v zmysle čl. IV bod 4 Stanov spoločnosti.
  (from: 04/29/2010 until: 04/13/2015)
Supervisory board: 
PhDr. Peter Jurecký
Sokolská 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 01/11/2020
  (from: 03/31/2020)
Ing. Peter Brudňák
V záhradách 2028/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 04/02/2022
  (from: 05/18/2022)
Ing. Peter Jung
Jura Hronca 3126/17
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 04/02/2022
  (from: 11/19/2022)
Ing. Peter Šterbák
Komárovská 9/A
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 04/02/2022
  (from: 05/18/2022)
Mgr. Martin Višňovský
Tibenského 10777/10
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 04/02/2022
  (from: 05/18/2022)
Ing. Mgr. Martina Klačmanová
Gazdovský rad 49
Šamorín 931 01
From: 08/05/2022
  (from: 09/29/2022)
Ing. Eva Adamová
Palackého 22
Bratislava- Staré Mesto 811 02
From: 03/25/2014
  (from: 03/29/2014 until: 10/05/2017)
Ing. Eva Adamová
Palackého 22
Bratislava- Staré Mesto 811 02
From: 03/25/2014 Until: 09/06/2017
  (from: 10/06/2017 until: 10/05/2017)
Tomáš Bartončík
Metelkova 1851
Kuřim 664 34
Česká republika
From: 09/26/2012
  (from: 10/18/2012 until: 03/28/2014)
Tomáš Bartončík
Metelkova 1851
Kuřim 664 34
Česká republika
From: 09/26/2012 Until: 03/25/2014
  (from: 03/29/2014 until: 03/28/2014)
Natália Bucková
Školská 852/16
Drahovce 922 41
From: 04/29/2010
  (from: 04/29/2010 until: 09/07/2011)
Natália Bucková
Školská 852/16
Drahovce 922 41
From: 04/29/2010 Until: 08/18/2011
  (from: 09/08/2011 until: 09/07/2011)
Zuzana Drobná
Lipová 1077/105
Marianka 900 33
From: 09/06/2017
  (from: 10/06/2017 until: 03/30/2020)
Zuzana Drobná
Lipová 1077/105
Marianka 900 33
From: 09/06/2017 Until: 01/10/2020
  (from: 03/31/2020 until: 03/30/2020)
Ing. Juraj Dvořák
Bradáčova 6
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 02
From: 01/11/2020
  (from: 03/31/2020 until: 05/17/2022)
Ing. Juraj Dvořák
Bradáčova 6
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 02
From: 01/11/2020 Until: 04/01/2022
  (from: 05/18/2022 until: 05/17/2022)
Katarína Faktorová
Moldavská 109/4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 09/06/2017
  (from: 10/06/2017 until: 03/30/2020)
Katarína Faktorová
Moldavská 109/4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 09/06/2017 Until: 01/10/2020
  (from: 03/31/2020 until: 03/30/2020)
Ing. Peter Farkaš
Kataríny Brúderovej 10482/42
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 01/11/2020
  (from: 03/31/2020 until: 09/28/2022)
Ing. Peter Farkaš
Kataríny Brúderovej 10482/42
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 01/11/2020 Until: 08/04/2022
  (from: 09/29/2022 until: 09/28/2022)
Mgr. Jela Hettešová
Majakovského 4485/1
Martin 036 01
From: 03/25/2014
  (from: 03/29/2014 until: 02/29/2016)
Mgr. Jela Hettešová
Majakovského 4485/1
Martin 036 01
From: 03/25/2014 Until: 01/25/2016
  (from: 03/01/2016 until: 02/29/2016)
PhDr. Peter Jurecký
Sokolská 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 01/25/2016
  (from: 03/01/2016 until: 03/30/2020)
PhDr. Peter Jurecký
Sokolská 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 01/25/2016 Until: 01/10/2020
  (from: 03/31/2020 until: 03/30/2020)
Mgr. Lucia Matvija
Jasuschova 1247/6
Košice 040 23
From: 03/25/2014
  (from: 03/29/2014 until: 10/05/2017)
Mgr. Lucia Matvija
Jasuschova 1247/6
Košice 040 23
From: 03/25/2014 Until: 09/06/2017
  (from: 10/06/2017 until: 10/05/2017)
Dušan Prvý
Janotova 10
Bratislava 841 04
From: 04/29/2010
  (from: 04/29/2010 until: 10/17/2012)
Dušan Prvý
Janotova 10
Bratislava 841 04
From: 04/29/2010 Until: 09/26/2012
  (from: 10/18/2012 until: 10/17/2012)
Ivana Sütöová
Masarykova 100
Michalovce 010 08
From: 08/18/2011
  (from: 09/08/2011 until: 10/17/2012)
Ivana Sütöová
Masarykova 100
Michalovce 010 08
From: 08/18/2011 Until: 09/26/2012
  (from: 10/18/2012 until: 10/17/2012)
Ivana Sütöová
Pri Jazere 1230/6
Veľký Biel 900 24
From: 09/26/2012
  (from: 10/18/2012 until: 03/28/2014)
Ivana Sütöová
Pri Jazere 1230/6
Veľký Biel 900 24
From: 09/26/2012 Until: 03/25/2014
  (from: 03/29/2014 until: 03/28/2014)
Andrea Urbanovská
Lysákova 10
Bratislava 841 02
From: 04/29/2010
  (from: 04/29/2010 until: 10/17/2012)
Andrea Urbanovská
Lysákova 10
Bratislava 841 02
From: 04/29/2010 Until: 09/26/2012
  (from: 10/18/2012 until: 10/17/2012)
Adolf Vlk
Jasanová 336/2
Prostějov - Domamyslice 796 04
Česká republika
From: 09/26/2012
  (from: 10/18/2012 until: 03/28/2014)
Adolf Vlk
Jasanová 336/2
Prostějov - Domamyslice 796 04
Česká republika
From: 09/26/2012 Until: 03/25/2014
  (from: 03/29/2014 until: 03/28/2014)
Ing. Peter Jung
Gallayova 29
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 04/02/2022
  (from: 05/18/2022 until: 11/18/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 9.3.2010 do notárskej zápisnice N 47/2010, Nz 7833/2010 NCRls 7972/2010 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/29/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2010 v znení opravnej doložky. (N 89/2010, Nz 21558/2010).
  (from: 07/15/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2011.
  (from: 09/08/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 225/2013, Nz 14929/2013, NCRls 15242/2013 zo dňa 06.05.2013.
  (from: 05/22/2013)
Notárska zápisnica č. N 183/2014, Nz 11585/2014, NCRls 11802/2014 zo dňa 25.03.2014.
  (from: 03/29/2014)
Notárska zápisnica N 47/2015, Nz 11010/2015, NCRls 11274/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2015.
  (from: 04/14/2015)
Notárska zápisnica č. N 455/2015, Nz 52521/2015, NCRls 53465/2015 zo dňa 09.12.2015.
  (from: 12/16/2015)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.01.2016.
  (from: 03/01/2016)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2016
  (from: 11/05/2016)
Zmluva o zlúčení spoločností vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.10.2016
  (from: 11/05/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/05/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Finportal FS, s. r. o.
Pribinova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 11/05/2016)
Intechon s. r. o.
Pribinova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 11/26/2022)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person