Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  384/L

Business name: 
Performance Cargo, s.r.o.
  (from: 04/08/2010 until: 07/01/2013)
EURODOPRAVA spol. s r.o.
  (from: 04/14/1992 until: 04/07/2010)
Registered seat: 
Tajovského 15/6
Martin 036 01
  (from: 04/08/2010 until: 07/01/2013)
Kratinova 71
Martin 8 036 08
  (from: 01/08/2001 until: 04/07/2010)
1.kolónia 39
Martin 036 08
  (from: 05/15/1997 until: 01/07/2001)
Kratinova 71
Martin 036 08
  (from: 05/10/1995 until: 05/14/1997)
Gosiorovského 70
Martin 036 01
  (from: 04/14/1992 until: 05/09/1995)
Identification number (IČO): 
31 561 292
  (from: 04/14/1992)
Date of entry: 
04/14/1992
  (from: 04/14/1992)
Person dissolved from: 
4. 6. 2013
  (from: 07/02/2013)
Date of deletion: 
07/02/2013
  (from: 07/02/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/02/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/14/1992)
Objects of the company: 
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 04/04/2003 until: 12/03/2007)
opravárenstvo motorových vozidiel, montáž a servis nezávislých kúrení
  (from: 04/04/2003 until: 12/03/2007)
čalúnnictvo
  (from: 04/04/2003 until: 12/03/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 04/04/2003 until: 12/03/2007)
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dop.
  (from: 04/14/1992 until: 07/01/2013)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/14/1992 until: 07/01/2013)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 04/14/1992 until: 07/01/2013)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 04/04/2003 until: 07/01/2013)
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
  (from: 04/04/2003 until: 07/01/2013)
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
  (from: 04/04/2003 until: 07/01/2013)
veľkoobchod so strojmi technickými potrebami
  (from: 04/04/2003 until: 07/01/2013)
Partners: 
Stanislav Bartko
Daniela Michaelliho 3936/19
Martin 036 01
Slovak Republic
  (from: 07/22/2010 until: 04/25/2012)
Peter Facuna
Tajovského 15/6
Martin 036 01
Slovak Republic
  (from: 04/08/2010 until: 07/21/2010)
Albert Lepeta
I. kolónia 39
Martin 036 08
Slovak Republic
  (from: 12/04/2007 until: 04/07/2010)
Albert Lepeta
gen. Fraňa 1124/4
Turany
Slovak Republic
  (from: 05/15/1997 until: 12/03/2007)
Albert Lepeta
gen. Fraňa 1124/4
Turany
Slovak Republic
  (from: 04/14/1992 until: 05/14/1997)
Ivan Raffaj
Ondreja Plachého č. 70
Martin 036 08
Slovak Republic
  (from: 12/04/2007 until: 04/07/2010)
Ivan Raffaj
Ondreja Plachého č. 70
Martin 036 01
Slovak Republic
  (from: 05/15/1997 until: 12/03/2007)
Ivan Raffaj
Gosiorovského 70
Martin
Slovak Republic
  (from: 04/14/1992 until: 05/14/1997)
Contribution of each member: 
Ivan Raffaj
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk
  (from: 04/14/1992 until: 05/14/1997)
Albert Lepeta
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk
  (from: 04/14/1992 until: 05/14/1997)
Ivan Raffaj
  (from: 05/15/1997 until: 12/03/2007)
Ivan Raffaj
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk
  (from: 12/04/2007 until: 12/22/2009)
Albert Lepeta
  (from: 05/15/1997 until: 12/03/2007)
Albert Lepeta
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk
  (from: 12/04/2007 until: 12/22/2009)
Ivan Raffaj
Amount of investment: 4 447,98513 EUR Paid up: 4 447,98513 EUR
  (from: 12/23/2009 until: 04/07/2010)
Albert Lepeta
Amount of investment: 4 447,98513 EUR Paid up: 4 447,98513 EUR
  (from: 12/23/2009 until: 04/07/2010)
Peter Facuna
Amount of investment: 9 000 EUR Paid up: 9 000 EUR
  (from: 04/08/2010 until: 07/21/2010)
Stanislav Bartko
Amount of investment: 9 000 EUR Paid up: 9 000 EUR
  (from: 07/22/2010 until: 04/25/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/14/1992 until: 07/01/2013)
Peter Facuna
Tajovského 15/6
Martin 036 01
From: 03/04/2010
  (from: 04/08/2010 until: 07/21/2010)
Peter Facuna
Tajovského 15/6
Martin 036 01
From: 03/04/2010 Until: 06/22/2010
  (from: 07/22/2010 until: 07/21/2010)
Ivan Raffaj
Gosiorovského 70
Martin
  (from: 04/14/1992 until: 05/14/1997)
Ivan Raffaj
Ondreja Plachého č. 70
Martin 036 01
  (from: 05/15/1997 until: 12/03/2007)
Ivan Raffaj
Ondreja Plachého č. 70
Martin 036 08
From: 04/14/1992
  (from: 12/04/2007 until: 04/07/2010)
Ivan Raffaj
Ondreja Plachého č. 70
Martin 036 08
From: 04/14/1992 Until: 03/04/2010
  (from: 04/08/2010 until: 04/07/2010)
Stanislav Bartko
Daniela Michaelliho 3936/19
Martin 036 01
From: 06/22/2010
  (from: 07/22/2010 until: 07/01/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 04/14/1992 until: 07/01/2013)
Capital: 
9 000 EUR Paid up: 9 000 EUR
  (from: 04/08/2010 until: 07/01/2013)
8 895,97026 EUR Paid up: 8 895,97026 EUR
  (from: 12/23/2009 until: 04/07/2010)
268 000 Sk Paid up: 268 000 Sk
  (from: 04/04/2003 until: 12/22/2009)
268 000 Sk
  (from: 04/14/1992 until: 04/03/2003)
Other legal facts: 
Na základe Uznesenia Okresného súdu Žilina, č.k. 5 CbR 65/2012-42 zo dňa 02.05.2013, ktorým bola obchodná spoločnosť Performance Cargo, s.r.o. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom Performance Cargo, s.r.o., so sídlom Tajovského 15/6, 036 01 Martin, IČO: 31 561 292 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 02.07.2013 V Y M A Z Á V A.
  (from: 07/02/2013)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.4.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 04/14/1992 until: 07/01/2013)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 20.3.1995, bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1469
  (from: 05/10/1995 until: 07/01/2013)
Valné zhromaždenie konané 10. 3. 1997 schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/15/1997 until: 07/01/2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 7. 12. 2000 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/08/2001 until: 07/01/2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 31.1.2003 bolo schválené nové znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti.
  (from: 04/04/2003 until: 07/01/2013)
Spoločnosť Performace Cargo, s.r.o. nadobudla uvoľnený obchodný podiel v dôsledku doručenia exekučného príkazu č. EX 1312/2011, ktorým bol postihnutý obchodný podiel spoločníka Stanislava Bartka v plnom rozsahu.
  (from: 04/26/2012 until: 07/01/2013)
Date of updating data in databases:  05/17/2024
Date of extract :  05/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person