Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1845/B

Business name of the organisational unit: 
Mota-Engil Central Europe S.A, organizačná zložka
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
Registered seat of organisational unit: 
Záhradnícka 60
Bratislava 821 08
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
Identification number (IČO): 
45 489 581
  (from: 04/28/2010)
Date of entry: 
04/28/2010
  (from: 04/28/2010)
Date of deletion: 
12/17/2010
  (from: 12/17/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/17/2010)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 04/28/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby konajú a podpisujú dvaja vedúci organizačnej zložky spoločne tak, že k napísanému alebo natlačenému menu organizačnej zložky pripoja svoje podpisy.
  (from: 04/28/2010)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 12.10.2010 o zrušení organizačnej zložky. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava II s výmazom podľa § 33 zák. č. 511/1992 Zb. zo dňa 24.11.2010 pod č. 601/230/145680/10/Zach. Na základe uvedeného v y m a z u j e sa z obchodného registra v celom rozsahu organizačná zložka Mota-Engil Central Europe S.A., organizačná zložka, miesto podnikania Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO : 45 489 581, zapísaná v odd. Po, vložke č. 1845/B.
  (from: 12/17/2010)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person