Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1845/B

Business name of the organisational unit: 
Mota-Engil Central Europe S.A, organizačná zložka
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
Registered seat of organisational unit: 
Záhradnícka 60
Bratislava 821 08
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
Identification number (IČO): 
45 489 581
  (from: 04/28/2010)
Date of entry: 
04/28/2010
  (from: 04/28/2010)
Date of deletion: 
12/17/2010
  (from: 12/17/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/17/2010)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 04/28/2010)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
výkopové a zemné práce
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné účely
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
výroba stavebných hmôt a výrobkov
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
finančný lízing
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
sťahovacie služby
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
Head of organisational unit: 
Luis Filipe Ferreira Francisco
Rua Aquilino Ribeiro n.°3, 6-E
Póvoa de Santo Adriao 2620-183
Portugalská republika
From: 04/28/2010
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
Sergey Karpenko
Ul. Bialozora 37 A
Varšava 02 817
Poľská republika
From: 04/28/2010
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby konajú a podpisujú dvaja vedúci organizačnej zložky spoločne tak, že k napísanému alebo natlačenému menu organizačnej zložky pripoja svoje podpisy.
  (from: 04/28/2010)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 12.10.2010 o zrušení organizačnej zložky. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava II s výmazom podľa § 33 zák. č. 511/1992 Zb. zo dňa 24.11.2010 pod č. 601/230/145680/10/Zach. Na základe uvedeného v y m a z u j e sa z obchodného registra v celom rozsahu organizačná zložka Mota-Engil Central Europe S.A., organizačná zložka, miesto podnikania Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO : 45 489 581, zapísaná v odd. Po, vložke č. 1845/B.
  (from: 12/17/2010)
Organizačná zložka bola založená rozhodnutím zakladateľa zo dňa 03.03.2010 podľa ust. §§ 21 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
Foreign person: 
Business name: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
Registered seat:
Wadowicka 8W
Krakov 31-415
Poľská republika
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
ŠTÁTNY SÚDNY REGISTER v Krakove KRS 0000012902
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
Pedro José Alves Fernandes
Rua Engenheiro D. Ferreira Lote 94
Tramagal
Portugalská republika
From: 08/21/2007
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
Paulo Ricardo Ferreira Dias
Rua Diogo de Silves 30 B
Lisabon 1400-107
Portugalská republika
From: 07/09/2008
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
Fernando Alberto Fiel E Barbosa
Rua José Régio 3
Gondomar 4420
Portugalská republika
From: 01/16/2007
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
Paulo Jorge Machado Ribeiro Da Silva
Rua Alfredo Keil 257 - B 6° Dto
Porto 4150-049
Portugalská republika
From: 08/01/2006
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
Acting of management body: Na zastupovanie spoločnosti sú oprávnení: (I) Dvaja členovia predstavenstva spolu, prípadne (II) Jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom
  (from: 04/28/2010 until: 12/16/2010)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person