Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15134/V

Business name: 
ProfiSlov s.r.o.
  (from: 05/26/2004)
FIRM INVEST, spol. s r.o.
  (from: 06/01/1999 until: 05/25/2004)
Registered seat: 
Debraď 61
Moldava nad Bodvou 045 01
  (from: 10/13/2005)
Nerudova 12
Košice 040 01
  (from: 05/26/2004 until: 10/12/2005)
Fučíkova 1554/2
Veľký Meder 932 01
  (from: 06/01/1999 until: 05/25/2004)
Identification number (IČO): 
36 232 262
  (from: 06/01/1999)
Date of entry: 
06/01/1999
  (from: 06/01/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/01/1999)
Objects of the company: 
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/21/2013)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/01/1999)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/21/2013)
ekonomické poradenstvo, finančný leasing
  (from: 06/01/1999)
Vydavateľská činnosť
  (from: 06/21/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/01/1999)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 06/21/2013)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/01/1999)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/21/2013)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/26/2004)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 06/21/2013)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 05/26/2004)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/21/2013)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 05/26/2004)
marketing - prieskum trhu
  (from: 05/26/2004)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/21/2013)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 05/26/2004)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/21/2013)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/21/2013)
poisťovacie maklérstvo
  (from: 10/13/2005)
Fotografické služby
  (from: 06/21/2013)
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 06/21/2013)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/21/2013)
Počítačové služby
  (from: 06/21/2013)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/21/2013)
Sťahovacie služby
  (from: 06/21/2013)
Poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 08/24/2018)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 08/24/2018)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 08/24/2018)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 08/24/2018)
Poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 08/24/2018)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 08/24/2018)
Výroba kŕmnych zmesí
  (from: 08/24/2018)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 08/24/2018)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/24/2018)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 08/24/2018)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 08/24/2018)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 08/24/2018)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 08/24/2018)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 08/24/2018)
Polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 08/24/2018)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 08/24/2018)
Organizovanie športových podujatí
  (from: 08/24/2018)
Partners: 
Mgr. László Gergely , PhD.
Debraď 61
Debraď 045 01
Slovak Republic
  (from: 08/24/2018)
Mgr. Adrianna Gergely Papp
61
Debraď 044 23
Slovak Republic
  (from: 06/21/2013 until: 08/23/2018)
Ing. Július Hegyi
nám. Priateľsva 2169/18
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 06/01/1999 until: 05/25/2004)
Ing. Tibor Križan
Fučíkova 1554/2
Veľký Meder 932 01
Slovak Republic
  (from: 06/01/1999 until: 05/25/2004)
Adriana Pappová
61
Debraď 044 23
Slovak Republic
  (from: 05/26/2004 until: 06/20/2013)
Contribution of each member: 
Mgr. László Gergely , PhD.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/24/2018)
Ing. Tibor Križan
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/01/1999 until: 05/25/2004)
Ing. Július Hegyi
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/01/1999 until: 05/25/2004)
Adriana Pappová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/26/2004 until: 06/20/2013)
Mgr. Adrianna Gergely Papp
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/21/2013 until: 08/23/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/29/2019)
konatelia
  (from: 05/26/2004 until: 11/28/2019)
konatelia
  (from: 06/01/1999 until: 05/25/2004)
Mgr. László Gergely , PhD.
Debraď 61
Debraď 045 01
From: 06/14/2018
  (from: 08/24/2018)
Mgr. Adrianna Gergely Papp
61
Debraď 044 23
From: 04/02/2004
  (from: 06/21/2013 until: 05/07/2015)
Mgr. Adrianna Gergely Papp
61
Debraď 044 23
From: 04/02/2004 Until: 10/29/2014
  (from: 05/08/2015 until: 05/07/2015)
Ing. Július Hegyi
nám. Priateľstva 2169/18
Dunajská Streda 929 01
  (from: 06/01/1999 until: 05/25/2004)
Ing. Július Hegyi
nám. Priateľstva 2169/18
Dunajská Streda 929 01
Until: 04/02/2004
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
Ágnes Kovács
23
Hosťovce 044 02
From: 04/04/2013
  (from: 06/21/2013 until: 11/28/2019)
Ágnes Kovács
23
Hosťovce 044 02
From: 04/04/2013 Until: 11/15/2019
  (from: 11/29/2019 until: 11/28/2019)
Ing. Tibor Križan
Fučíkova 1554/2
Veľký Meder 932 01
  (from: 06/01/1999 until: 05/25/2004)
Ing. Tibor Križan
Fučíkova 1554/2
Veľký Meder 932 01
Until: 04/02/2004
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
Adriana Pappová
61
Debraď 044 23
From: 04/02/2004
  (from: 05/26/2004 until: 10/12/2005)
Mgr. Adriana Pappová
61
Debraď 044 23
From: 04/02/2004
  (from: 10/13/2005 until: 06/20/2013)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/29/2019)
Konatelia sú štatutárnym orgánom spoločnosti a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne, a to tak, že písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/24/2018 until: 11/28/2019)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/08/2015 until: 08/23/2018)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne, a to tak, že písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/21/2013 until: 05/07/2015)
V mene spoločnosti vo všetkých veciach spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 05/26/2004 until: 06/20/2013)
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 06/01/1999 until: 05/25/2004)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/21/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/26/2004 until: 06/20/2013)
200 000 Sk
  (from: 06/01/1999 until: 05/25/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.04.1999 podľa slovenského práva.
  (from: 06/01/1999)
Date of updating data in databases:  12/07/2022
Date of extract :  12/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person