Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1535/S

Business name: 
NOVOREX, s.r.o.
  (from: 11/26/1993 until: 03/04/2010)
Registered seat: 
Záhradnícka 1283
Fiľakovo 986 01
  (from: 11/11/1997 until: 03/04/2010)
Hlavná 4
Fiľakovo 986 01
  (from: 12/13/1994 until: 11/10/1997)
Radničná 5
Fiľakovo 986 01
  (from: 11/26/1993 until: 12/12/1994)
Identification number (IČO): 
31 595 561
  (from: 11/26/1993)
Date of entry: 
11/26/1993
  (from: 11/26/1993)
Person dissolved from: 
17.2.2010
  (from: 03/05/2010)
Date of deletion: 
03/05/2010
  (from: 03/05/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/05/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/26/1993)
Objects of the company: 
veľkoobchod s potravinárskym a priemyselným tovarom
  (from: 11/26/1993 until: 03/04/2010)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/13/1994 until: 03/04/2010)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/13/1994 until: 03/04/2010)
Partners: 
Stanislav Jačmeník
120
Buzitka
Slovak Republic
  (from: 12/29/1994 until: 06/29/1995)
Marta Jačmeníková
120
Buzitka
Slovak Republic
  (from: 06/30/1995 until: 07/03/1995)
Roman Kelement
Farská Lúka 60
Fiľakovo
Slovak Republic
  (from: 07/04/1995 until: 11/10/1997)
Marian Kelement
Farská Lúka 60
Fiľakovo
Slovak Republic
  (from: 06/30/1995 until: 07/03/1995)
Roman Kelement
Farská Lúka 60
Fiľakovo
Slovak Republic
  (from: 06/30/1995 until: 07/03/1995)
Marian Kelement
Farská Lúka 60
Fiľakovo
Slovak Republic
  (from: 12/13/1994 until: 06/29/1995)
Roman Kelement
Farská Lúka 60
Fiľakovo
Slovak Republic
  (from: 11/26/1993 until: 06/29/1995)
Štefa Marček
Ludvíka Svobodu 5
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/26/1993 until: 06/29/1995)
Ondrej Balázs
Záhradnícka 1283
Fiľakovo
Slovak Republic
  (from: 11/11/1997 until: 03/04/2010)
Contribution of each member: 
Roman Kelement
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/26/1993 until: 06/29/1995)
Štefa Marček
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/26/1993 until: 06/29/1995)
Marian Kelement
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/13/1994 until: 06/29/1995)
Stanislav Jačmeník
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/29/1994 until: 06/29/1995)
Roman Kelement
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 06/30/1995 until: 07/03/1995)
Marian Kelement
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 06/30/1995 until: 07/03/1995)
Marta Jačmeníková
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/30/1995 until: 07/03/1995)
Roman Kelement
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/04/1995 until: 11/10/1997)
Ondrej Balázs
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/11/1997 until: 03/04/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/30/1995 until: 03/04/2010)
konatelia
  (from: 12/13/1994 until: 06/29/1995)
Individual managing director
  (from: 11/26/1993 until: 12/12/1994)
Marian Kelement
Farská Lúka 60
Fiľakovo
  (from: 12/13/1994 until: 06/29/1995)
Roman Kelement
Farská Lúka 60
Fiľakovo
  (from: 11/26/1993 until: 11/10/1997)
Štefa Marček
Ludvíka Svobodu 5
Lučenec
  (from: 12/13/1994 until: 06/29/1995)
Ondrej Balázs
Záhradnícka 1283
Fiľakovo
  (from: 11/11/1997 until: 03/04/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/30/1995 until: 03/04/2010)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/13/1994 until: 06/29/1995)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 11/26/1993 until: 12/12/1994)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/29/1994 until: 03/04/2010)
150 000 Sk
  (from: 12/13/1994 until: 12/28/1994)
100 000 Sk
  (from: 11/26/1993 until: 12/12/1994)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 60Cbr 4/2005-52 , zo dňa 11.11.2009, právoplatným dňa 17.02.2010 zrušil obchodnú spoločnosť NOVOREX, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 1283, 986 01, Fiľakovo, IČO: 31 595 561 bez likvidácie.
  (from: 03/05/2010)
Spoločnosť bola zalotená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.9.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 4340
  (from: 11/26/1993 until: 03/04/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.10.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/13/1994 until: 03/04/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.12.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/29/1994 until: 03/04/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.3.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/30/1995 until: 03/04/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.4.1995 bol schválená Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/04/1995 until: 03/04/2010)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.7.1997 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/11/1997 until: 03/04/2010)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person