Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1540/S

Business name: 
MEPOS, s.r.o.
  (from: 11/30/1993)
Registered seat: 
Fiľakovská cesta
Lučenec 984 01
  (from: 11/30/1993)
Identification number (IČO): 
31 595 758
  (from: 11/30/1993)
Date of entry: 
11/30/1993
  (from: 11/30/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/30/1993)
Objects of the company: 
spravovanie zimného štadióna
  (from: 11/30/1993)
prevádzkovanie hygienických zariadení
  (from: 11/30/1993)
zriaďovanie a údržba verejnej zelene
  (from: 11/30/1993)
čistenie mestských komunikácií
  (from: 11/30/1993)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 11/30/1993)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/30/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/30/1993)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 11/30/1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 11/30/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 11/30/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 11/30/1993)
elektroinštalácie
  (from: 11/30/1993)
revízia elektrických zariadení do 1000 V - zámočníctvo
  (from: 11/30/1993)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (katalógové číslo: 91 - komunálny odpad)
  (from: 11/30/1993)
pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
  (from: 11/30/1993)
prevádzkovanie cintorínov
  (from: 11/30/1993)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 09/04/1997)
Partners: 
SPOOL a.s. IČO: 31 586 392
Dr. Herza 23
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 06/22/2022)
HK Development, s.r.o. IČO: 46 787 712
Fiľakovská cesta 292
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 06/22/2022)
JARON, spol. s r.o.
Osloboditeľov 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/28/1997 until: 01/28/1999)
JARON, spol. s r.o.
Osloboditeľov 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 02/26/1997 until: 11/27/1997)
MESTO Lučenec
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 02/26/1997 until: 11/27/1997)
JARON, spol. s r.o.
Osloboditeľov 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/30/1993 until: 02/25/1997)
MESTO Lučenec
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/30/1993 until: 02/25/1997)
MESTO Lučenec
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/28/1997 until: 07/11/2008)
Zoltán Hanula
Ľadovo 4245
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 01/29/1999 until: 09/11/2013)
Ing. Ján Melicher
Tomášovská 859/22
Kalinovo
Slovak Republic
  (from: 07/15/2002 until: 09/11/2013)
Ing. Ján Melicher
Tomášovská 859/22
Kalinovo
Slovak Republic
  (from: 01/29/1999 until: 07/14/2002)
Ing. Jaromír Ondrejka
Jabloňova 30
Banská Bystrica - Kremnička
Slovak Republic
  (from: 01/29/1999 until: 10/25/2007)
SPOOL a.s.
Dr. Herza 23
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 10/26/2007 until: 06/21/2022)
HK Development, s.r.o.
Lipová 14
Trenčín 911 05
Slovak Republic
  (from: 09/12/2013 until: 06/21/2022)
Contribution of each member: 
SPOOL a.s.
  (from: 02/04/2010 until: 06/21/2022)
SPOOL a.s.
Amount of investment: 58 389 EUR Paid up: 58 389 EUR
  (from: 06/22/2022)
HK Development, s.r.o.
  (from: 09/12/2013 until: 06/21/2022)
HK Development, s.r.o.
Amount of investment: 56 098 EUR Paid up: 56 098 EUR
  (from: 06/22/2022)
MESTO Lučenec
Amount of investment: 1 239 000 Sk Paid up: 1 239 000 Sk
  (from: 11/30/1993 until: 02/25/1997)
JARON, spol. s r.o.
Amount of investment: 1 190 000 Sk Paid up: 1 190 000 Sk
  (from: 11/30/1993 until: 02/25/1997)
MESTO Lučenec
Amount of investment: 1 759 000 Sk Paid up: 1 759 000 Sk
  (from: 02/26/1997 until: 11/27/1997)
JARON, spol. s r.o.
Amount of investment: 1 690 000 Sk Paid up: 1 690 000 Sk
  (from: 02/26/1997 until: 11/27/1997)
MESTO Lučenec
Amount of investment: 862 000 Sk Paid up: 862 000 Sk
  (from: 11/28/1997 until: 07/11/2008)
JARON, spol. s r.o.
Amount of investment: 2 587 000 Sk Paid up: 2 587 000 Sk
  (from: 11/28/1997 until: 01/28/1999)
Ing. Jaromír Ondrejka
Amount of investment: 862 000 Sk Paid up: 862 000 Sk
  (from: 01/29/1999 until: 10/25/2007)
Ing. Ján Melicher
Amount of investment: 863 000 Sk Paid up: 863 000 Sk
  (from: 01/29/1999 until: 07/14/2002)
Zoltán Hanula
Amount of investment: 862 000 Sk Paid up: 862 000 Sk
  (from: 01/29/1999 until: 10/25/2007)
Ing. Ján Melicher
Amount of investment: 863 000 Sk Paid up: 863 000 Sk
  (from: 07/15/2002 until: 10/25/2007)
Zoltán Hanula
Amount of investment: 845 000 Sk Paid up: 845 000 Sk
  (from: 10/26/2007 until: 02/03/2010)
Ing. Ján Melicher
Amount of investment: 845 000 Sk Paid up: 845 000 Sk
  (from: 10/26/2007 until: 02/03/2010)
SPOOL a.s.
Amount of investment: 897 000 Sk Paid up: 897 000 Sk
  (from: 10/26/2007 until: 07/11/2008)
SPOOL a.s.
Amount of investment: 1 759 000 Sk Paid up: 1 759 000 Sk
  (from: 07/12/2008 until: 02/03/2010)
Zoltán Hanula
Amount of investment: 28 049 EUR Paid up: 28 049 EUR
  (from: 02/04/2010 until: 09/11/2013)
Ing. Ján Melicher
Amount of investment: 28 049 EUR Paid up: 28 049 EUR
  (from: 02/04/2010 until: 09/11/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/03/2003)
konatelia
  (from: 01/29/1999 until: 02/02/2003)
konatelia
  (from: 11/30/1993 until: 01/28/1999)
Mgr. Bibiána Hulinová
Mlynská 42
Lučenec 984 01
From: 09/03/2013
  (from: 09/12/2013)
Dušan Rekšák
Letná 5764/24
Lučenec 984 01
From: 03/30/2016
  (from: 04/09/2016)
Ľuba Čavojová
Školská 328/9
Vidiná 985 59
From: 03/30/2016
  (from: 04/09/2016)
Ing. Eva Balážová
Rúbanisko II/67
Lučenec
  (from: 11/30/1993 until: 01/28/1999)
Ing. Eva Balážová
Rúbanisko II/67
Lučenec
  (from: 01/29/1999 until: 02/02/2003)
Ing. Eva Balážová
Rúbanisko II/67
Lučenec
From: 01/29/1999 Until: 04/29/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/10/2003)
Ing. Jozef Banský
Janka Alexyho
Lučenec
  (from: 11/30/1993 until: 01/28/1999)
Ing. Jozef Banský
Janka Alexyho
Lučenec
  (from: 01/29/1999 until: 02/02/2003)
Ing. Jozef Banský
Janka Alexyho
Lučenec
From: 11/30/1993 Until: 04/29/2003
  (from: 02/03/2003 until: 06/10/2003)
Ing. Ľubomír Brezovický
K. Mikszátha 273/9
Rimavská Sobota 979 01
From: 09/03/2013
  (from: 09/12/2013 until: 04/08/2016)
Ing. Ľubomír Brezovický
K. Mikszátha 273/9
Rimavská Sobota 979 01
From: 09/03/2013 Until: 03/30/2016
  (from: 04/09/2016 until: 04/08/2016)
Ing. arch. Ladislav Bukran
Tuhárske námestie 12
Lučenec
  (from: 11/30/1993 until: 02/25/1997)
Ing. Ján Čavoj
Rúbanisko II/28
Lučenec
  (from: 09/03/1997 until: 01/28/1999)
Ing. Ľubomír Činčura
79
Trebeľovce 985 31
From: 06/20/2008
  (from: 07/12/2008 until: 01/28/2011)
Ing. Ľubomír Činčura
79
Trebeľovce 985 31
From: 06/20/2008 Until: 01/13/2011
  (from: 01/29/2011 until: 01/28/2011)
Zoltán Hanula
Študentská 8
Lučenec
  (from: 11/30/1993 until: 01/28/1999)
Zoltán Hanula
Študentská 8
Lučenec
  (from: 01/29/1999 until: 02/02/2003)
Zoltán Hanula
Ľadovo 4245
Lučenec
From: 11/30/1993
  (from: 02/03/2003 until: 09/11/2013)
Zoltán Hanula
Ľadovo 4245
Lučenec
From: 11/30/1993 Until: 09/03/2013
  (from: 09/12/2013 until: 09/11/2013)
Miriam Kittler
Saratovská 2408/19
Bratislava 841 02
From: 09/03/2013
  (from: 09/12/2013 until: 04/08/2016)
Miriam Kittler
Saratovská 2408/19
Bratislava 841 02
From: 09/03/2013 Until: 03/30/2016
  (from: 04/09/2016 until: 04/08/2016)
JUDr. Pavol Krokoš
Jesenského 17
Lučenec 984 01
From: 05/19/2004
  (from: 06/22/2004 until: 07/11/2008)
JUDr. Pavol Krokoš
Jesenského 17
Lučenec 984 01
From: 05/19/2004 Until: 06/20/2008
  (from: 07/12/2008 until: 07/11/2008)
Ing. Gustáv Kyseľ
Slovenskej republiky rád 19
Lučenec 984 01
From: 01/14/2011
  (from: 01/29/2011 until: 09/11/2013)
Ing. Gustáv Kyseľ
Slovenskej republiky rád 19
Lučenec 984 01
From: 01/14/2011 Until: 09/03/2013
  (from: 09/12/2013 until: 09/11/2013)
Ing. Jozef Matuška
Kláštorná 3
Lučenec
From: 04/29/2003
  (from: 06/11/2003 until: 06/21/2004)
Ing. Jozef Matuška
Kláštorná 3
Lučenec
From: 04/29/2003 Until: 05/19/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/21/2004)
Ing. Ján Melicher
Rúbanisko III/25
Lučenec
  (from: 11/30/1993 until: 01/28/1999)
Ing. Ján Melicher
Tomášovská 859/22
Kalinovo
  (from: 01/29/1999 until: 07/14/2002)
Ing. Ján Melicher
Tomášovská 859/22
Kalinovo
  (from: 07/15/2002 until: 02/02/2003)
Ing. Ján Melicher
Tomášovská 859/22
Kalinovo
From: 11/30/1993
  (from: 02/03/2003 until: 09/11/2013)
Ing. Ján Melicher
Tomášovská 859/22
Kalinovo
From: 11/30/1993 Until: 09/03/2013
  (from: 09/12/2013 until: 09/11/2013)
Ing. Jaromír Ondrejka
Osloboditeľov 8
Lučenec
  (from: 11/30/1993 until: 09/02/1997)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú, spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločnosti vždy všetci traja spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoje podpisy uvedené v podpisovom vzore.
  (from: 07/12/2008)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, vždy dvaja spoločne.
  (from: 02/03/2003 until: 07/11/2008)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, aby bol zastúpený spoločník - právnická osoba a spoločníci - fyzické osoby.
  (from: 01/29/1999 until: 02/02/2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú dvaja konatelia spoločne a to tak, aby bol zastúpený každý spoločník.
  (from: 11/30/1993 until: 01/28/1999)
Procuration: 
Ing. Ján Melicher
Tomášovská 859/22
Kalinovo
  (from: 09/22/2000 until: 07/14/2002)
Ing. Ján Melicher
Tomášovská 859/22
Kalinovo
  (from: 07/15/2002 until: 06/21/2004)
Ing. Ján Melicher
Tomášovská 859/22
Kalinovo
Until: 05/19/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/21/2004)
Ing. Ján Melicher
Tomášovská 859/22
Kalinovo 985 01
From: 04/28/2005
  (from: 04/28/2005 until: 07/11/2008)
Ing. Ján Melicher
Tomášovská 859/22
Kalinovo 985 01
From: 04/28/2005 Until: 06/20/2008
  (from: 07/12/2008 until: 07/11/2008)
Ing. Jaromír Ondrejka
Jabloňova 30
Banská Bystrica - Kremnička 974 01
From: 06/22/2004
  (from: 06/22/2004 until: 04/27/2005)
Ing. Jaromír Ondrejka
Jabloňova 30
Banská Bystrica - Kremnička 974 01
From: 06/22/2004 Until: 04/28/2005
  (from: 04/28/2005 until: 04/27/2005)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje prokurista samostatne tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí dodatok označujúci prokúru (per procuram, resp. prokurista) a svoj podpis.
  (from: 06/22/2004 until: 07/11/2008)
Capital: 
114 487 EUR Paid up: 114 487 EUR
  (from: 02/04/2010)
3 449 000 Sk Paid up: 3 449 000 Sk
  (from: 02/03/2003 until: 02/03/2010)
3 449 000 Sk
  (from: 02/26/1997 until: 02/02/2003)
2 429 000 Sk
  (from: 11/30/1993 until: 02/25/1997)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Flang
Dobšinského 11
Lučenec
  (from: 09/03/1997 until: 01/28/1999)
Ing. Juraj Flank
Dobšinského 11
Lučenec
  (from: 01/29/1999 until: 02/07/2000)
Ing. Ivan Janák
Adyho 1
Lučenec
  (from: 02/08/2000 until: 02/02/2003)
Ing. Štefan Kováčik
Jasná 11
Lučenec
  (from: 09/03/1997 until: 02/07/2000)
Ing. Jaromír Ondrejka
Osloboditeľov 8
Lučenec
  (from: 09/03/1997 until: 01/28/1999)
Ing. Jaromír Ondrejka
Osloboditeľov 8
Lučenec
  (from: 01/29/1999 until: 02/02/2003)
Ladislav Vámoš
Slepá ulica 3
Lučenec
  (from: 02/08/2000 until: 02/02/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.11.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 4357
  (from: 11/30/1993)
. Valné zhromaždenie konané dňa 29.5.1995 schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/26/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.1995 bol schválený Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/03/1997)
. Na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.3.1996 bol schválený Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/04/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.1997 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
  (from: 11/28/1997)
. Valné zhromaždenie, konané dňa 3.7.1998, rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 5 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 12/02/1998)
. lné zhromaždenie konané dňa 16.1.1999, rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 6.
  (from: 01/29/1999)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 22. 12. 1999 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/08/2000)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 16.12.2002 a úplné znenie spoločenskej zmluvy podľa ust. Obchod. zák..
  (from: 02/03/2003)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.4.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 06/11/2003)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person