Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22978/R

Business name: 
ActiveHouse s. r. o.
  (from: 05/12/2010 until: 10/01/2021)
Registered seat: 
Zlatovská 17
Trenčín 911 05
  (from: 08/10/2011 until: 10/01/2021)
Súvoz 39/1
Trenčín 911 01
  (from: 05/12/2010 until: 08/09/2011)
Identification number (IČO): 
45 550 638
  (from: 05/12/2010)
Date of entry: 
05/12/2010
  (from: 05/12/2010)
Person dissolved from: 
5.11.2016
  (from: 01/13/2017)
Date of deletion: 
01/13/2017
  (from: 01/13/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/13/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/12/2010)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
inštalácia a opravy klimatizačných zariadení
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
poradenstvo v oblasti racionálneho využitia energie
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
Partners: 
Ing. Rastislav Aschmann
Bazalkova 229/21
Košice 040 17
Slovak Republic
  (from: 08/10/2011 until: 01/12/2017)
Ing. Milan Bartoš
Roseggerg 30 RH 13
Bad Deutsch Altenburg 2405
  (from: 05/12/2010 until: 08/09/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Milan Bartoš
  (from: 05/12/2010 until: 08/09/2011)
Ing. Rastislav Aschmann
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/10/2011 until: 01/12/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
Ing. Rastislav Aschmann
Bazalková 229/21
Košice - Šebastovce 040 17
From: 05/12/2010
  (from: 05/12/2010 until: 12/13/2016)
Ing. Rastislav Aschmann
Bazalková 229/21
Košice - Šebastovce 040 17
From: 05/12/2010 Until: 12/08/2016
  (from: 12/14/2016 until: 12/13/2016)
Jaroslav Ruščin
Ladožská 1439/16
Košice - Nad jazerom 040 12
From: 12/13/2016
  (from: 12/17/2016 until: 01/04/2017)
Jaroslav Ruščin
Ladožská 1439/16
Košice - Nad jazerom 040 12
From: 12/13/2016 Until: 12/21/2016
  (from: 01/05/2017 until: 01/04/2017)
Miroslav Schlosár
Kozmonautov 1676/12
Rožňava 048 01
From: 12/08/2016
  (from: 12/14/2016 until: 01/12/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/12/2010 until: 01/12/2017)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/27/2017
  (from: 10/02/2021)
Date of entry into voluntary liquidation: 10/27/2017
  (from: 01/11/2018 until: 10/01/2021)
 Liquidators:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Mierové námestie 37
Trenčín 911 01
From: 10/27/2017
  (from: 01/11/2018 until: 10/01/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (from: 01/11/2018 until: 10/01/2021)
Date of completion of voluntary liquidation: 09/08/2021
  (from: 10/02/2021)
Other legal facts: 
Dodatočná likvidácia zaniknutej obchodnej spoločnosti ActiveHouse s.r.o. naposledy so sídlom Zlatovská 17, 911 05 Trenčín, IČO 45 550 638 bola skončená dňom 08. 09. 2021, po pomernom uspokojení pohľadávok prihlásených veriteľov.
  (from: 10/02/2021)
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40CbR/89/2017-43 zo dňa 28.09.2017 nariadil dodatočnú likvidáciu zaniknutej obchodnej spoločnosti ActiveHouse s.r.o. so sídlom Zlatovská 17, 911 05 Trenčín, IČO 45 550 638 a menoval za jej likvidátora obchodnú spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, IČO 45 948 496, značka správcu S1514. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2017.
  (from: 01/11/2018 until: 10/01/2021)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/11/2012-74 zo dňa 14.10.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.11.2016 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť ActiveHouse s.r.o., so sídlom Zlatovská 17, Trenčín, IČO 45 550 638 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro, vložke číslo 22978/R.
  (from: 01/13/2017 until: 01/10/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/17/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Creative Plus s.r.o.
Mládeže 2067
Svidník 089 01
  (from: 12/31/2016)
D.J.R.V. EUROPE, s.r.o.
ul. sv. Cyrila a Metoda 154
Sečovce 078 01
  (from: 12/20/2016)
DOM - BYT s.r.o.
Duklianska 1399
Bardejov 085 01
  (from: 12/30/2016)
FIFTH s.r.o.
Klincová 2136/35
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 12/21/2016)
MONOPOLY s.r.o.
Legionárska 7377/107A
Trenčín 911 04
  (from: 01/05/2017)
PELORUS s.r.o.
Tallerova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 01/06/2017)
REMPOMETAL s.r.o.
Južná trieda 125/1596
Košice 040 01
  (from: 12/17/2016)
Trend Design A.G. s.r.o.
Krížna 38
Bratislava 811 07
  (from: 12/24/2016)
Umbrella 1, s.r.o.
53
Ladomírová 090 03
  (from: 12/31/2016)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person