Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1541/S

Business name: 
Brantner Lučenec s.r.o.
  (from: 06/02/2004)
EKOTES, s.r.o.
  (from: 11/30/1993 until: 06/01/2004)
Registered seat: 
Opatová - Čurgov 439
Lučenec 984 01
  (from: 05/17/2008)
Fiľakovská cesta
Lučenec 984 01
  (from: 11/30/1993 until: 05/16/2008)
Identification number (IČO): 
31 595 766
  (from: 11/30/1993)
Date of entry: 
11/30/1993
  (from: 11/30/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/30/1993)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 11/30/1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 11/30/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 11/30/1993)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 06/22/1998)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 06/22/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/22/1998)
sadové a parkové úpravy
  (from: 04/21/2005)
čistenie a údržba komunikácii, verejných priestranstiev a kanalizačných vpustí
  (from: 04/21/2005)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 04/21/2005)
pohrebné služby
  (from: 04/21/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (from: 04/21/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečný odpad
  (from: 05/31/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /katalógové číslo: 91 - komunálny odpad/
  (from: 11/30/1993 until: 05/30/2007)
Partners: 
Mesto LUČENEC IČO: 00 316 181
Ulica novohradská 316/1
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 07/03/2021)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Franz Wilhelm Strasse 2a
Krems an der Donau 3500
Republic of Austria
Other identification number : FN 254416t
  (from: 07/03/2021)
BRANTNER Walter, G.m.b.H.
Dr. Franz Wilhelm-Strasse 1
Krems
  (from: 11/30/1993 until: 06/02/1999)
JARON, s.r.o.
Osloboditeľov 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/30/1993 until: 06/02/1999)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Franz Wilhelm Strasse 2a
Krems an der Donau 3500
Republic of Austria
  (from: 12/01/2017 until: 07/02/2021)
Mesto LUČENEC
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/30/1993 until: 07/02/2021)
BRANTNER Walter, G.m.b.H.
Brennaustrasse 10, 3500
Krems
  (from: 06/03/1999 until: 11/30/2017)
Contribution of each member: 
Mesto LUČENEC
  (from: 03/04/2009 until: 07/02/2021)
Mesto LUČENEC
Amount of investment: 3 452 EUR Paid up: 3 452 EUR
  (from: 07/03/2021)
BRANTNER Walter, G.m.b.H.
  (from: 03/04/2009 until: 11/30/2017)
Brantner Slovakia Holding GmbH
  (from: 12/01/2017 until: 07/02/2021)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Amount of investment: 9 825 EUR Paid up: 9 825 EUR
  (from: 07/03/2021)
Mesto LUČENEC
Amount of investment: 104 000 Sk Paid up: 104 000 Sk
  (from: 11/30/1993 until: 03/03/2009)
JARON, s.r.o.
Amount of investment: 92 000 Sk Paid up: 92 000 Sk
  (from: 11/30/1993 until: 06/02/1999)
BRANTNER Walter, G.m.b.H.
Amount of investment: 204 000 Sk Paid up: 204 000 Sk
  (from: 11/30/1993 until: 06/02/1999)
BRANTNER Walter, G.m.b.H.
Amount of investment: 296 000 Sk Paid up: 296 000 Sk
  (from: 06/03/1999 until: 03/03/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/30/1993)
Ing. Ladislav Šalamon
Nadabula 206
Rožňava 048 01
From: 05/13/2020
  (from: 06/04/2020)
Ing. Beata Altansukh , PhD.
Mýtna 44
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 05
From: 03/01/2022
  (from: 03/11/2022)
Ing. Ján Brezovický
Röntgenova 1176/2
Bratislava 851 01
From: 03/14/2005
  (from: 04/21/2005 until: 05/15/2019)
Ing. Ján Brezovický
Röntgenova 1176/2
Bratislava 851 01
From: 03/14/2005 Until: 04/30/2019
  (from: 05/16/2019 until: 05/15/2019)
Ing. Oliver Čelko
Šoltésovej 22
Nové Zámky 940 59
From: 01/15/2004
  (from: 08/25/2004 until: 05/30/2007)
Ing. Oliver Čelko
Tatranská 135
Nové Zámky 940 01
From: 01/15/2004
  (from: 05/31/2007 until: 05/16/2008)
Ing. Oliver Čelko
Tatranská 135
Nové Zámky 940 01
From: 01/15/2004 Until: 04/16/2008
  (from: 05/17/2008 until: 05/16/2008)
Ing. Eva Giertlová
Rúbanisko III/44
Lučenec
  (from: 02/17/2000 until: 10/15/2001)
Ing. Vladimír Habala
Nálepkova 336/18
Most pri Bratislave 900 46
From: 05/01/2019
  (from: 05/16/2019 until: 10/13/2021)
Ing. Vladimír Habala
Nálepkova 336/18
Most pri Bratislave 900 46
From: 05/01/2019 Until: 09/30/2021
  (from: 10/14/2021 until: 10/13/2021)
Ing. František Mačuga
Potočná 355/18
Limbach 900 91
From: 04/16/2008
  (from: 05/17/2008 until: 05/02/2014)
Ing. František Mačuga
Potočná 355/18
Limbach 900 91
From: 04/16/2008 Until: 04/16/2014
  (from: 05/03/2014 until: 05/02/2014)
Ing. Igor Macháč
Jantárová 3035/7
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/16/2014
  (from: 05/03/2014 until: 11/26/2015)
Ing. Igor Macháč
Jantárová 3035/7
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/16/2014 Until: 11/09/2015
  (from: 11/27/2015 until: 11/26/2015)
Ing. Jaromír Ondrejka
Osloboditeľov 8
Lučenec
  (from: 11/30/1993 until: 02/16/2000)
Ing. Dušan Rabajda
Južná 22
Nitra 949 01
From: 05/01/2019
  (from: 05/16/2019 until: 06/03/2020)
Ing. Dušan Rabajda
Južná 22
Nitra 949 01
From: 05/01/2019 Until: 05/12/2020
  (from: 06/04/2020 until: 06/03/2020)
Ing. Ján Sisik
Ochtinská 514
Štítnik 049 32
From: 11/09/2015
  (from: 11/27/2015 until: 05/15/2019)
Ing. Ján Sisik
Ochtinská 514
Štítnik 049 32
From: 11/09/2015 Until: 04/30/2019
  (from: 05/16/2019 until: 05/15/2019)
Ing. Július Szabo
573
Ožďany
  (from: 10/16/2001 until: 10/14/2003)
Ing. Július Szabo
573
Ožďany
From: 05/08/2001
  (from: 10/15/2003 until: 08/24/2004)
Ing. Július Szabo
573
Ožďany
From: 05/08/2001 Until: 01/15/2004
  (from: 08/25/2004 until: 08/24/2004)
Ing. Tibor Papp
Turecká 3768/6
Senec 903 01
From: 10/01/2021 Until: 02/28/2022
  (from: 03/11/2022 until: 03/10/2022)
Ing. Tibor Papp
Turecká 3768/6
Senec 903 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/14/2021 until: 03/10/2022)
Wilhelm Salzer
residence in the Slovak Republic :
Sadová 13
Spišská Nová Ves
Until: 03/19/2003
  (from: 11/30/1993 until: 10/14/2003)
DI Alexander Simader
Forsthausgasse 16-20/7/10 1200
Viedeň
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Jána Sambucusa 3432/27
Trnava
From: 03/19/2003
  (from: 10/15/2003 until: 04/20/2005)
DI Alexander Simader
Forsthausgasse 16-20/7/10 1200
Viedeň
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Jána Sambucusa 3432/27
Trnava
From: 03/19/2003 Until: 03/14/2005
  (from: 04/21/2005 until: 04/20/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 11/30/1993)
Capital: 
13 277 EUR Paid up: 13 277 EUR
  (from: 03/04/2009)
400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 10/15/2003 until: 03/03/2009)
400 000 Sk
  (from: 11/30/1993 until: 10/14/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.10.1993 podľa §§ 24,105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 4358/S
  (from: 11/30/1993)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.6.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/22/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.7.1998 bol schválený Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/22/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.3.1999 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/03/1999)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 10/15/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person