Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1885/R

Business name: 
Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.
  (from: 03/15/2008)
Registered seat: 
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (from: 03/15/2008)
Identification number (IČO): 
31 558 429
  (from: 02/05/1992)
Date of entry: 
02/05/1992
  (from: 02/05/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/05/1992)
Objects of the company: 
výroba videa
  (from: 02/05/1992)
televízne vysielanie
  (from: 03/08/1995)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/30/1996)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/30/1996)
reklamná a propagačná činnosť - výroba televíznej a internetovej reklamy
  (from: 03/15/2008)
výroba videofilmov - videoprogramov
  (from: 03/15/2008)
automatizované spracovanie dát - výroba multimediálnych prezentácií a výroba www stránok
  (from: 03/15/2008)
predaj počítačovej grafiky a animácií
  (from: 03/15/2008)
predaj počítačových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/15/2008)
digitálne vysielanie televíznej programovej služby
  (from: 11/11/2011)
Partners: 
PRIAMOS, a.s. Prievidza IČO: 00 695 017
Ul. Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 11/09/2000)
Mesto Prievidza
Nám. Slobody 14
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 03/15/2008)
Mesto Handlová
Nám. Baníkov 7
Handlová 972 51
Slovak Republic
  (from: 03/15/2008)
Mesto Bojnice
Sládkovičova 1/176
Bojnice 972 01
Slovak Republic
  (from: 03/15/2008)
Kinet-PD s. r. o.
208
Diviaky nad Nitricou 972 25
Slovak Republic
  (from: 07/16/2020)
Contribution of each member: 
PRIAMOS, a.s. Prievidza
Amount of investment: 17 890 EUR Paid up: 17 890 EUR
  (from: 02/01/2012)
Mesto Prievidza
Amount of investment: 4 472 EUR Paid up: 4 472 EUR
  (from: 02/01/2012)
Mesto Bojnice
Amount of investment: 4 472 EUR Paid up: 4 472 EUR
  (from: 02/01/2012)
Mesto Handlová
Amount of investment: 4 472 EUR Paid up: 4 472 EUR
  (from: 03/29/2013)
Kinet-PD s. r. o.
Amount of investment: 4 472 EUR Paid up: 4 472 EUR
  (from: 07/16/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/15/2008)
Ing. Daniel Rexa
Kukučínová 24/12
Nedožery - Brezany
From: 05/24/2000
  (from: 08/22/2002)
Dana Reindlová
Jánošíkova 3655/10
Handlová 972 51
From: 12/19/2009
  (from: 01/12/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú všetci konatelia spoločne.
  (from: 03/15/2008)
Capital: 
35 778 EUR Paid up: 35 778 EUR
  (from: 03/29/2013)
Supervisory board: 
Ing. Rudolf Podoba
SNP 15/6
Handlová 972 51
From: 03/14/2008
  (from: 03/15/2008)
Ing. Eleonóra Ferančíková
109
Diviacka Nová Ves 972 24
From: 09/23/2020
  (from: 01/12/2021)
Mgr. Zlatica Sedláková
A. Hlinku 584/7
Bojnice 972 01
From: 09/23/2020
  (from: 01/12/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmlu- vou, zo dňa 24.1.1992 v zmysle § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 02/05/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaom dňa 17.3.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1219
  (from: 03/23/1995)
Valné zhromaždenie, konané dňa 26.2.1996 a 27.3.1996, schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1219
  (from: 04/30/1996)
Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 23.l.l998. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N l49/98, Nz l35/98 zo dňa 3O.7.l998.
  (from: 08/25/1998)
Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia (notárska zápisnica N 74/2000, NZ 73/2000 zo dňa 24.5.2000) rozhodol o prevode obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu (notárska zápisnica N 75/2000, NZ 74/2000 zo dňa 24.5.2000). Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia (notárska zápisnica N 76/2000, NZ 75/2000 zo dňa 24.5.2000) rozhodol o zmene spoločenskej zmluvy. Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia (notárska zápisnica N 123/2000, NZ 121/2000 zo dňa 24.8.2000) rozhodol o zvýšení základného imania a zmene spoločenskej zmluvy.
  (from: 11/09/2000)
Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodol o zmene spoločenskej zmluvy (notárska zápisnica N 68/2001, NZ 70/2001 zo dňa 28.3.2001).
  (from: 04/30/2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 3.7.2002 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy (notárska zápisnica N 350/02, Nz 348/02 zo dňa 3.7.2002).
  (from: 08/22/2002)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person