Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  20/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo "Bukovina"
  (from: 11/19/1992)
Registered seat: 
Strelníky 976 55
  (from: 01/01/1991)
Identification number (IČO): 
00 189 367
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďaľšieho predaja
  (from: 11/19/1992)
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/10/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 05/10/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 05/10/2005)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsových jedál
  (from: 05/10/2005)
sadenie stromčekov
  (from: 05/10/2005)
prerezávka a čistenie lesa
  (from: 05/10/2005)
údržba trávnatých a lesných porastov
  (from: 05/10/2005)
vykonávanie terénnych úprav
  (from: 05/10/2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 05/18/2005)
cestná osobná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou služieb taxislužby
  (from: 05/18/2005)
komplexné spracovanie biomasy-štiepkovanie, briketovanie drevenej hmoty, mulčovanie
  (from: 05/18/2005)
piliarska výroba
  (from: 05/18/2005)
uskladnenie tovaru
  (from: 05/18/2005)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 05/18/2005)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/2005)
cestná motorová doprava: vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 05/18/2005)
organizovanie výstav, veľtrhov, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/2005)
požičiavanie koní
  (from: 05/18/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/2005)
oprava motorových vozidiel
  (from: 05/18/2005)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/02/2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/02/2018)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/02/2018)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s nájmom
  (from: 03/02/2018)
Vedenie účtovníctva
  (from: 03/02/2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/02/2018)
Administratívne služby
  (from: 03/02/2018)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 03/02/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/19/1992)
JUDr. Jozef Kanoš - predseda
Sadová 1738/16
Banská Bystrica 974 04
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Ing. Peter Mikulina - podpredseda
34
Povrazník 976 55
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Jozef Kanoš - člen
Clementisova 838
Pohorelá 976 69
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Iveta Mišányová - člen
150
Strelníky 976 55
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Anna Majerová - člen
128
Strelníky 976 55
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva a v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a podpredsedu, alebo predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva, alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 07/12/2018)
Supervisory board: 
Ján Matula
174
Strelníky 976 55
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Jozef Čief
155
Strelníky 976 55
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Stanislav Štubniak
180
Strelníky 976 55
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Registered capital: 
186 383,86 EUR
  (from: 09/11/2010)
Basic member contribution: 
995,82 EUR základný členský vklad fyzických osôb v družstve
  (from: 12/15/2017)
600 000 EUR základný členský vklad právnických osôb v družstve
  (from: 12/15/2017)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 20.12.1990, prijatím stanov družstva v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. . Starý spis: Dr 36
  (from: 01/01/1991)
. Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 5.11.1992 prijalo zmenu stanov v zmysle zák. 513/91 Zb. a zák. 42/92 Zb.
  (from: 11/19/1992)
Úplné znenie stanov Poľnohospodárskeho družstva "Bukovina" schválené na náhradnej členskej schôdzi dňa 24.11.2017.
  (from: 12/15/2017)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person