Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  20/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo "Bukovina"
  (from: 11/19/1992)
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Strelníkoch
  (from: 01/01/1991 until: 11/18/1992)
Registered seat: 
Strelníky 976 55
  (from: 01/01/1991)
Identification number (IČO): 
00 189 367
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďaľšieho predaja
  (from: 11/19/1992)
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/10/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 05/10/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 05/10/2005)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsových jedál
  (from: 05/10/2005)
sadenie stromčekov
  (from: 05/10/2005)
prerezávka a čistenie lesa
  (from: 05/10/2005)
údržba trávnatých a lesných porastov
  (from: 05/10/2005)
vykonávanie terénnych úprav
  (from: 05/10/2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 05/18/2005)
cestná osobná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou služieb taxislužby
  (from: 05/18/2005)
komplexné spracovanie biomasy-štiepkovanie, briketovanie drevenej hmoty, mulčovanie
  (from: 05/18/2005)
piliarska výroba
  (from: 05/18/2005)
uskladnenie tovaru
  (from: 05/18/2005)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 05/18/2005)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/2005)
cestná motorová doprava: vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 05/18/2005)
organizovanie výstav, veľtrhov, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/2005)
požičiavanie koní
  (from: 05/18/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/2005)
oprava motorových vozidiel
  (from: 05/18/2005)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/02/2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/02/2018)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/02/2018)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s nájmom
  (from: 03/02/2018)
Vedenie účtovníctva
  (from: 03/02/2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/02/2018)
Administratívne služby
  (from: 03/02/2018)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 03/02/2018)
dopravná činnosť pre vlastnú potrebu
  (from: 11/19/1992 until: 05/09/2005)
1. Poľnohospodárska a potravinárska výroba a predaj
  (from: 01/01/1991 until: 11/18/1992)
2. Iná hospodárska činnosť :
  (from: 01/01/1991 until: 11/18/1992)
spracovanie lesných surovín na finálne výrobky a ich predaj
  (from: 01/01/1991 until: 11/18/1992)
poskytovanie prác a služieb konskými poťahmi
  (from: 01/01/1991 until: 11/18/1992)
poskytovanie špeciálnych služieb v chove a ošetrovaní hospodárskych zvierat a to ošetrovanie paznechtov, odrohovanie, strihanie oviec a pod.
  (from: 01/01/1991 until: 11/18/1992)
stavebná činnosť HSV a PSV
  (from: 01/01/1991 until: 11/18/1992)
drevovýroba
  (from: 01/01/1991 until: 11/18/1992)
kovovýroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 01/01/1991 until: 11/18/1992)
dopravná činnosť
  (from: 01/01/1991 until: 11/18/1992)
Družstvo poskytuje svojim členom práce a služby, výrobky v rozsahu a za finančných podmienok určených členskou schôdzou na každý rok osobitne
  (from: 01/01/1991 until: 11/18/1992)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/19/1992)
Managing board
  (from: 01/01/1991 until: 11/18/1992)
JUDr. Jozef Kanoš - predseda
Sadová 1738/16
Banská Bystrica 974 04
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Ing. Peter Mikulina - podpredseda
34
Povrazník 976 55
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Jozef Kanoš - člen
Clementisova 838
Pohorelá 976 69
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Iveta Mišányová - člen
150
Strelníky 976 55
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Anna Majerová - člen
128
Strelníky 976 55
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Ing. Marek Adamkovič - predseda
  (from: 01/01/1991 until: 11/18/1992)
Dušan Čief - člen
182
Strelníky
Until: 03/01/2002
  (from: 06/27/1996 until: 06/11/2002)
Jozef Čief - člen
155
Strelníky
Until: 03/01/2002
  (from: 06/27/1996 until: 06/11/2002)
Ivan Čief - člen
5
Strelníky
  (from: 06/28/1999 until: 05/09/2005)
Ivan Čief - člen
5
Strelníky
Until: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/09/2005)
Miloslav Debnár - člen
256
Strelníky
  (from: 11/19/1992 until: 10/09/1997)
Miloš Debnár - člen
256
Strelníky
  (from: 10/10/1997 until: 06/27/1999)
Vlasta Franková - člen
155
Strelníky
  (from: 11/19/1992 until: 10/09/1997)
Vlasta Franková - člen
155
Strelníky
  (from: 10/10/1997 until: 06/27/1999)
František Hrnčiarik - člen
67
Strelníky
Until: 03/01/2002
  (from: 06/28/1999 until: 06/11/2002)
Emília Hroncová - člen
90
Strelníky
From: 03/01/2002
  (from: 06/12/2002 until: 05/09/2005)
Emília Hroncová - člen
90
Strelníky
From: 03/01/2002 Until: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/09/2005)
Ján Hronec - člen
49
Strelníky
From: 03/01/2002
  (from: 06/12/2002 until: 05/09/2005)
Ján Hronec - člen
49
Strelníky
From: 03/01/2002 Until: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/09/2005)
Vladimír Kováč - člen
56
Strelníky
  (from: 11/19/1992 until: 06/26/1996)
Anna Kováčová - člen
233
Strelníky
Until: 03/01/2002
  (from: 06/27/1996 until: 06/11/2002)
Ing. Ján Kubečko - podpredseda
  (from: 01/01/1991 until: 11/18/1992)
Ing. Ján Kubečko - podpredseda
195
Lučatín
  (from: 11/19/1992 until: 06/26/1996)
Ing. Ján Kubečko - predseda
195
Lučatín
  (from: 06/27/1996 until: 06/27/1999)
Ján Majer - člen
18
Povrazník
  (from: 11/19/1992 until: 10/09/1997)
Ján Majer - člen
18
Povrazník
  (from: 10/10/1997 until: 06/27/1999)
Ján Majer - člen
37
Povrazník
Until: 03/01/2002
  (from: 06/28/1999 until: 06/11/2002)
Dušan Majer - podpredseda
225
Strelníky
  (from: 06/28/1999 until: 05/09/2005)
Dušan Majer - podpredseda
225
Strelníky
Until: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/09/2005)
Stanislav Majer - člen
46
Strelníky
  (from: 06/28/1999 until: 05/09/2005)
Stanislav Majer - člen
46
Strelníky
Until: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/09/2005)
Anna Majerová - predseda
128
Strelníky
  (from: 11/19/1992 until: 06/26/1996)
Jana Majerová - člen
18
Povrazník
Until: 03/01/2002
  (from: 06/28/1999 until: 06/11/2002)
Lýdia Majerová - člen
264
Strelníky
  (from: 11/19/1992 until: 06/26/1996)
Lýdia Majerová - podpredseda
264
Strelníky
  (from: 06/27/1996 until: 06/27/1999)
Elena Majerová - predseda
140
Strelníky
  (from: 06/28/1999 until: 05/09/2005)
Elena Majerová - predseda
140
Strelníky
Until: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/09/2005)
Mária Majerová - člen
4
Strelníky
From: 03/01/2002
  (from: 06/12/2002 until: 05/09/2005)
Mária Majerová - člen
4
Strelníky
From: 03/01/2002 Until: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/09/2005)
Dušan Mišány - člen
51
Strelníky
Until: 03/01/2002
  (from: 06/27/1996 until: 06/11/2002)
Iveta Mišányová - člen
150
Strelníky
From: 03/01/2002
  (from: 06/12/2002 until: 05/09/2005)
Iveta Mišányová - člen
150
Strelníky
From: 03/01/2002 Until: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/09/2005)
Ivan Potančok - člen
274
Strelníky
  (from: 11/19/1992 until: 10/09/1997)
Ivan Potančok - člen
274
Strelníky
  (from: 10/10/1997 until: 06/27/1999)
Ján Predajniansky - člen
34
Povrazník
  (from: 11/19/1992 until: 10/09/1997)
Ján Predajniansky - člen
34
Povrazník
  (from: 10/10/1997 until: 06/27/1999)
Mária Rafajová - člen
85
Strelníky
  (from: 11/19/1992 until: 06/26/1996)
Elena Valaskajová - člen
266
Strelníky
  (from: 11/19/1992 until: 06/26/1996)
Ivan Potančok - člen
274
Strelníky
From: 03/01/2002 Until: 06/27/2014
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Ján Predajniansky - člen
34
Povrazník
From: 03/01/2002 Until: 03/31/2011
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Ján Majer - člen
80
Povrazník
From: 03/01/2002 Until: 06/23/2017
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Zuzana Daxnerová - predseda
123
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005 Until: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Iveta Mišányová - podpredseda
150
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005 Until: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Ján Mišány - člen
24
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005 Until: 03/28/2018
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Ján Hronec - člen
261
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005 Until: 06/23/2017
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Ondrej Franko - člen
310
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005 Until: 03/28/2008
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Jozef Čief - člen
155
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005 Until: 03/28/2008
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Zuzana Daxnerová - predseda
123
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 07/11/2018)
Iveta Mišányová - podpredseda
150
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 07/11/2018)
Ivan Potančok - člen
274
Strelníky
From: 03/01/2002
  (from: 06/12/2002 until: 07/11/2018)
Ján Predajniansky - člen
34
Povrazník
From: 03/01/2002
  (from: 06/12/2002 until: 07/11/2018)
Ján Majer - člen
80
Povrazník
From: 03/01/2002
  (from: 06/12/2002 until: 07/11/2018)
Ján Mišány - člen
24
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 07/11/2018)
Ján Hronec - člen
261
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 07/11/2018)
Ondrej Franko - člen
310
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 07/11/2018)
Jozef Čief - člen
155
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 07/11/2018)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva a v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a podpredsedu, alebo predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva, alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 07/12/2018)
Za predstavenstvo koná navonok predseda predstavenstva v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak sa pre právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu a podpredsedu alebo predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 05/10/2005 until: 07/11/2018)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje vždy predseda alebo podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva alebo predstavenstvom splnomocnený riaditeľ družstva.
  (from: 11/19/1992 until: 05/09/2005)
Družstvo zastupuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. . Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojím členským podielom alebo členským vkladom až do jeho výšky. Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov, ručia jednotliví členovia rovnakým podielom /%/ svojho členského podielu a členského vkladu.
  (from: 01/01/1991 until: 11/18/1992)
Supervisory board: 
Ján Matula
174
Strelníky 976 55
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Jozef Čief
155
Strelníky 976 55
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Stanislav Štubniak
180
Strelníky 976 55
From: 06/22/2018
  (from: 07/12/2018)
Ján Majer
37
Povrazník 976 55
From: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/17/2005)
Dušan Majer
225
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005 Until: 03/28/2008
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Stanislav Majer
46
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005 Until: 03/28/2008
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Ján Majer
37
Povrazník 976 55
From: 03/31/2005 Until: 03/28/2008
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Dušan Majer
225
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 07/11/2018)
Stanislav Majer
46
Strelníky 976 55
From: 03/31/2005
  (from: 05/10/2005 until: 07/11/2018)
Ján Majer
37
Povrazník 976 55
From: 03/31/2005
  (from: 05/18/2005 until: 07/11/2018)
Registered capital: 
186 383,86 EUR
  (from: 09/11/2010)
5 615 000 Sk
  (from: 11/19/1992 until: 09/10/2010)
Basic member contribution: 
995,82 EUR základný členský vklad fyzických osôb v družstve
  (from: 12/15/2017)
600 000 EUR základný členský vklad právnických osôb v družstve
  (from: 12/15/2017)
30 000 Sk
  (from: 11/19/1992 until: 09/10/2010)
995,82 EUR
  (from: 09/11/2010 until: 12/14/2017)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 20.12.1990, prijatím stanov družstva v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. . Starý spis: Dr 36
  (from: 01/01/1991)
. Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 5.11.1992 prijalo zmenu stanov v zmysle zák. 513/91 Zb. a zák. 42/92 Zb.
  (from: 11/19/1992)
Úplné znenie stanov Poľnohospodárskeho družstva "Bukovina" schválené na náhradnej členskej schôdzi dňa 24.11.2017.
  (from: 12/15/2017)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person