Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  196/S

Business name: 
Družstvo pre výstavbu a správu garáží "G" Banská Bystrica "v likvidácii"
  (from: 08/09/1999)
Družstvo pre výstavbu a správu garáží "G" Banská Bystrica
  (from: 01/17/1995 until: 08/08/1999)
Registered seat: 
Čačín 64
Čerín 974 01
  (from: 08/09/1999)
Švermova 43
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/17/1995 until: 08/08/1999)
Identification number (IČO): 
31 622 267
  (from: 01/17/1995)
Date of entry: 
01/17/1995
  (from: 01/17/1995)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/17/1995)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb a stavieb garáží
  (from: 01/17/1995)
Management body: 
Ing. Igor Fillo - Predseda
Severná 1
Banská Bystrica
  (from: 01/17/1995 until: 08/08/1999)
Acting: 
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje likvidátor.
  (from: 08/09/1999)
Predseda družstva koná v mene družstva navonok a podpisuje za družstvo tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému názvu družstva a mena konateľa pripojí svoj podpis.
  (from: 01/17/1995 until: 08/08/1999)
Registered capital: 
104 000 Sk
  (from: 01/17/1995)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 01/17/1995)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/17/1999
  (from: 08/09/1999)
 Liquidators:
Ing. Eva Draková
Smreková 25
Banská Bystrica
  (from: 08/09/1999 until: 05/22/2017)
 Liquidators:
Ing. Eva Draková
Smreková 25
Banská Bystrica
  (from: 05/23/2017 until: 11/27/2019)
 Liquidators:
Ing. Eva Draková
Smreková 25
Banská Bystrica
Until: 07/11/2019
  (from: 11/28/2019 until: 11/27/2019)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 16.12.1994 v zmysle ust. § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 534
  (from: 01/17/1995)
. Členská schôdza konaná dňa 17.5.1999 schválila zrušenie družstva likvidáciou.
  (from: 08/09/1999)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person