Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  400/L

Business name: 
TOP ART, spol. s r.o. " v likvidácií "
  (from: 01/08/1998 until: 11/10/2005)
TOP ART, spol. s r.o.
  (from: 04/24/1992 until: 01/07/1998)
Registered seat: 
Severná 1
Žilina 010 01
  (from: 01/08/1998 until: 11/10/2005)
Severná 1
Žilina 010 01
  (from: 04/24/1992 until: 01/07/1998)
Identification number (IČO): 
31 561 993
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
04/24/1992
  (from: 04/24/1992)
Person dissolved from: 
31.12.1997
  (from: 11/11/2005)
Date of deletion: 
11/11/2005
  (from: 11/11/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/11/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor
  (from: 04/24/1992 until: 11/10/2005)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 04/24/1992 until: 11/10/2005)
poradenské služby ohľadne elektronick. zariadení na sprac. dát
  (from: 04/24/1992 until: 07/13/1993)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát
  (from: 04/24/1992 until: 07/13/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/24/1992 until: 07/13/1993)
databanky
  (from: 04/24/1992 until: 07/13/1993)
údržba a oprava kanc. a počítač. strojov a zar. na sprac. dát
  (from: 04/24/1992 until: 11/10/2005)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (from: 04/24/1992 until: 11/10/2005)
sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
  (from: 04/24/1992 until: 11/10/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/24/1992 until: 11/10/2005)
reklamné činnosti
  (from: 04/24/1992 until: 11/10/2005)
iná textilná výroba
  (from: 04/24/1992 until: 07/13/1993)
výroba iných odevov a odevných doplnkov
  (from: 04/24/1992 until: 07/13/1993)
výroba ost. odev. dopl. z textil. mater. /náram., goliere, viaz./
  (from: 04/24/1992 until: 07/13/1993)
sprostredk. kurzov, vzdelávania a mimoškolskej výchovy
  (from: 11/18/1992 until: 07/13/1993)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 11/18/1992 until: 07/31/1994)
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
  (from: 11/18/1992 until: 07/31/1994)
reklamná tlač
  (from: 11/18/1992 until: 07/31/1994)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncs.
  (from: 11/18/1992 until: 07/31/1994)
maloobchod mimo riadnej predajne-vzorková predajňa
  (from: 11/18/1992 until: 07/13/1993)
výroba zariadení pre riadenie priem. a technolog. procesov
  (from: 11/18/1992 until: 07/31/1994)
údržba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov
  (from: 11/18/1992 until: 07/31/1994)
zásielkový predaj
  (from: 11/18/1992 until: 07/13/1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 11/18/1992 until: 07/13/1993)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor.
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
poradenské služby ohľadne elektronick. zariadení na sprac. dát
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
databanky
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
údržba a oprava kanc. a počítač. strojov a zar. na sprac. dát
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
reklamné činnosti
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
iná textilná výroba
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
výroba iných odevov a odevných doplnkov
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
výroba ost. odev. dopl. z textil. mater. /náram., goliere, viaz.,/
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
sprostredk. kurzov, vzdelávania a mimoškolskej výchovy
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
reklamná tlač
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo konces.
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
maloobchod mimo riadnej predajne - vzorková predajňa
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
výroba zariadení pre riadenie priem. a technolog. procesov
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
údržba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
zásielkový predaj
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
prenájom strojov a prístrjov - leasing
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
poradenské služby v predmete podnikania
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
výskum a vývoj
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
projektovanie systémov merania a regulácie, projektovanie elektrických zariadení do 1000 V
  (from: 10/03/1995 until: 11/10/2005)
montáž, opravy a údržba meracej, regulačnej a výpočtovej techniky
  (from: 10/03/1995 until: 11/10/2005)
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V
  (from: 10/03/1995 until: 11/10/2005)
inžinierska činnosť
  (from: 10/03/1995 until: 11/10/2005)
Partners: 
Ing. Emil Kondela
Petzvalova 57
Žilina
Slovak Republic
  (from: 11/18/1992 until: 07/13/1993)
Ing. Jaroslav Krbila
Severná 51
Žilina
Slovak Republic
  (from: 07/14/1993 until: 07/31/1994)
Jaromír Krbila
Nám. odbojárov 15
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/24/1992 until: 07/13/1993)
Ing. Jaroslav Krbila
Severná 51
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/24/1992 until: 07/13/1993)
Ing. Jaroslav Krbila
Severná 51
Žilina
Slovak Republic
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
Ing. Pavol Košťan
Dubová 9/3271
Žilina
Slovak Republic
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
Contribution of each member: 
Jaromír Krbila
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 07/13/1993)
Ing. Jaroslav Krbila
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 07/13/1993)
Ing. Emil Kondela
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/18/1992 until: 07/13/1993)
Ing. Jaroslav Krbila
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 07/14/1993 until: 07/31/1994)
Ing. Jaroslav Krbila
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
Ing. Pavol Košťan
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/08/1998 until: 11/10/2005)
konatelia
  (from: 08/01/1994 until: 01/07/1998)
Individual managing director
  (from: 07/14/1993 until: 07/31/1994)
konatelia
  (from: 04/24/1992 until: 07/13/1993)
Ing. Emil Kondela
Petzvalova 57
Žilina
  (from: 11/18/1992 until: 07/13/1993)
Jaromír Krbila
Nám. odbojárov 15
Žilina
  (from: 04/24/1992 until: 07/13/1993)
Ing. Jaroslav Krbila
Severná 51
Žilina
  (from: 04/24/1992 until: 07/31/1994)
Ing. Jaroslav Krbila
Severná 51
Žilina
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
Ing. Pavol Košťan
Dubová 9/3271
Žilina
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za u podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 01/08/1998 until: 11/10/2005)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/01/1994 until: 01/07/1998)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/14/1993 until: 07/31/1994)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/24/1992 until: 07/13/1993)
Capital: 
150 000 Sk
  (from: 11/18/1992 until: 11/10/2005)
100 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 11/17/1992)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Pavol Košťan
Dubová 9/3271
Žilina
Until: 11/11/2005
  (from: 01/08/1998)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.12.1997 o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie ku dňu 31.12.1997, na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 09.11.2005 a na základe súhlasu správcu dane DÚ Žilna II č.k. 894/230/57332/2005 zo dňa 24.10.2005 sa obchodná spoločnosť TOP ART, spol. s r.o. " v likvidácii", so sídlom Severná 1, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 993 dňom 11.11.2005 z obchodného registra v y m a z á v a .
  (from: 11/11/2005)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.3.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 04/24/1992 until: 11/10/2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.8.1992 bol chválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1508
  (from: 11/18/1992 until: 11/10/2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l2.5.l993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/14/1993 until: 11/10/2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.3.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/01/1994 until: 11/10/2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.7.1995 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/03/1995 until: 11/10/2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.12.1997 bol schválený vstup spoločnosti do l i k v i d á c i e .
  (from: 01/08/1998 until: 11/10/2005)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person