Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18229/S

Business name: 
Radiobastler, spol. s r.o.
  (from: 10/27/1993 until: 06/16/2011)
Radiobastler, spol.s.r.o.
  (from: 05/16/1991 until: 10/26/1993)
Registered seat: 
Priemyselná 13
Ladomerská Vieska 965 01
  (from: 12/19/2008 until: 06/16/2011)
Americké námestie 1
Bratislava 811 07
  (from: 04/10/2003 until: 12/18/2008)
Vysoká 27
Bratislava 811 06
  (from: 05/16/1991 until: 04/09/2003)
Identification number (IČO): 
17 317 673
  (from: 05/16/1991)
Date of entry: 
05/16/1991
  (from: 05/16/1991)
Person dissolved from: 
31.5.2011
  (from: 06/17/2011)
Date of deletion: 
06/17/2011
  (from: 06/17/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/17/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/16/1991)
Objects of the company: 
Obchodovanie, aj import export a tranzit so všetkými druhmi tovaru na ktoré nie je potrebné zvláštne povolenie, zvlášť elektro tovar, súčiastky pre rária a TV, elektrické a elektrotechnické súčiastky, prevzatie obchodných zastupiteľstiev, nákup predaj a prenajímanie nehnuteľností s budov, napojenie vedľajších obchodných činnosti za účelom podporovania týchoto účelov tak, ako aj nadobúdanie účastí na podnikaniach a prevzatie obchodného vedenia spoločnosti za každým, s výnimkou budú vykonávané na základe bankové obchody, činnosti budú vykonávané za základe obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti zo zahraničím v zmysle Zák.č. 42/1980 Zb. v znení neskorších predpisov FMZO ako aj vyhlášky č. 533/90 a 27/91 Zb.
  (from: 05/16/1991 until: 10/26/1993)
kúpa tovaru všetkého druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /s tovarmi, na ktoré je potrebná zvláštna licencia je možné obchodovať len po jej získaní/
  (from: 10/27/1993 until: 10/03/1994)
sprostredkovanie v oblasti obchodu
  (from: 10/27/1993 until: 10/03/1994)
výroba, oprava a servis elektronických zariadení
  (from: 10/27/1993 until: 10/03/1994)
veľkoobchod s ambulantným predajom tovaru
  (from: 10/04/1994 until: 06/16/2011)
kúpa tovaru všetkého druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /s tovarmi, na ktoré je potrebná zvláštna licencia je možné obchodovať len po jej získaní/
  (from: 10/04/1994 until: 06/16/2011)
sprostredkovanie v oblasti obchodu
  (from: 10/04/1994 until: 06/16/2011)
výroba, oprava a servis elektronických zariadení
  (from: 10/04/1994 until: 06/16/2011)
Partners: 
JUDr. Ladislav Meliš
Lachova 39
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/16/1991 until: 02/27/2003)
Ľuboš Tahotný
Vysoká 27
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/28/2003 until: 12/18/2008)
Ing. Ivan Tahotný
Jašíkova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/28/2003 until: 12/18/2008)
Ing. Ivan Tahotný
Jašíkova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/16/1991 until: 02/27/2003)
Jozef Futák
Jula Horvátha 904/38
Kremnica 967 01
Slovak Republic
  (from: 12/19/2008 until: 06/16/2011)
Ing. Hans Friedl
Kirchgaumgasse 25
Wien
Rakúska republika
  (from: 05/16/1991 until: 02/27/2003)
Contribution of each member: 
Ing. Hans Friedl
Amount of investment: 200 000 Sk
  (from: 05/16/1991 until: 02/27/2003)
Ing. Ivan Tahotný
Amount of investment: 150 000 Sk
  (from: 05/16/1991 until: 02/27/2003)
JUDr. Ladislav Meliš
Amount of investment: 150 000 Sk
  (from: 05/16/1991 until: 02/27/2003)
Ing. Ivan Tahotný
Amount of investment: 350 000 Sk Paid up: 350 000 Sk
  (from: 02/28/2003 until: 12/18/2008)
Ľuboš Tahotný
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 02/28/2003 until: 12/18/2008)
Jozef Futák
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 12/19/2008 until: 06/16/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/27/1993 until: 06/16/2011)
konatelia
  (from: 05/16/1991 until: 10/26/1993)
JUDr. Ladislav Meliš
Lachova 39
Bratislava
Until: 11/28/2002
  (from: 10/27/1993 until: 02/27/2003)
Ľuboš Tahotný
Vysoká 27
Bratislava
From: 11/28/2002
  (from: 02/28/2003 until: 12/18/2008)
Ľuboš Tahotný
Vysoká 27
Bratislava
From: 11/28/2002 Until: 09/03/2008
  (from: 12/19/2008 until: 12/18/2008)
Ing. Ivan Tahotný
Jašíkova 7
Bratislava
  (from: 10/27/1993 until: 02/27/2003)
Ing. Ivan Tahotný
Jašíkova 7
Bratislava
  (from: 02/28/2003 until: 12/18/2008)
Ing. Ivan Tahotný
Jašíkova 7
Bratislava
Until: 09/03/2008
  (from: 12/19/2008 until: 01/19/2009)
Jozef Futák
Jula Horvátha 904/38
Kremnica 967 01
From: 09/04/2008
  (from: 12/19/2008 until: 06/16/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.
  (from: 10/27/1993 until: 06/16/2011)
Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť podpisuje riaditeľ. Riaditeľom spoločnosti je JUDr. Ladislav Meliš.
  (from: 05/16/1991 until: 10/26/1993)
Capital: 
500 000 Sk
  (from: 05/16/1991 until: 06/16/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 26Cbr 84/2010-57 zo dňa 18.01.2011, ktoré sa stalo právoplatným dňa 31.05.2011, bola obchodná spoločnosť Radiobastler, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 13, 965 01, Ladomerská Vieska, IČO: 17 317 673, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 18229/S zrušená bez likvidácie.
  (from: 06/17/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.5.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník v zmysle Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovu účasťou v znení neskorších práv. predpisov. Stary spis: S.r.o. 1466
  (from: 05/16/1991 until: 06/16/2011)
Dňa 23.4.1993 prijatý valnou homadou spoločnosti dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve v súlade s obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1466
  (from: 10/27/1993 until: 06/16/2011)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 11. 8. 1994. Stary spis: S.r.o. 1466
  (from: 10/04/1994 until: 06/16/2011)
JUDr. Ladislav Meliš, deň zániku funkcie: 28.11.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 7.2.2003.
  (from: 02/28/2003 until: 06/16/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.3.2003, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.03.2003, spoločenská zmluva zo dňa 11.3.2003.
  (from: 04/10/2003 until: 06/16/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.9.2008. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.9.2008.
  (from: 12/19/2008 until: 06/16/2011)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person