Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  579/T

Business name: 
SIMON - ANTAL A SPOL. spol. s r.o.
  (from: 10/03/1990 until: 10/03/1999)
Registered seat: 
Galantská cesta
Dunajská Streda 929 01
  (from: 09/26/1994 until: 10/03/1999)
Dunajská Streda 929 01
  (from: 10/03/1990 until: 09/25/1994)
Identification number (IČO): 
00 588 776
  (from: 10/03/1990)
Date of entry: 
10/03/1990
  (from: 10/03/1990)
Person dissolved from: 
4.10.1999
  (from: 10/04/1999)
Date of deletion: 
10/04/1999
  (from: 10/04/1999)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 10/04/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/03/1990)
Objects of the company: 
stavebno-výrobná činnosť
  (from: 10/03/1990 until: 09/25/1994)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v sortimentoch stavebných prvkov, drevovýroby, kovovýroby, motorových vozidiel a dielov
  (from: 10/03/1990 until: 09/25/1994)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, kovovýroby, obchodnej činnosti, nákupe a predaji motorových vozidiel a dielov
  (from: 10/03/1990 until: 09/25/1994)
poradenská činnosť v stavebníctve, drevovýrobe, kovovýrobe a obchodnej činnosti
  (from: 10/03/1990 until: 09/25/1994)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v sortimentoch priemyselného tovaru všetkých druhov, spotrebnej elektroniky, počítačovej techniky, športových a turistických potrieb hračiek, skla a porcelánu, drogistického tovaru /sortiment drogérie a parfumérie/, textilného tovaru metrového a kusového, tabakových výrobkov
  (from: 10/03/1990 until: 09/25/1994)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v sortimentoch potravinárskeho tovaru všetkých druhov, ovocia a zeleniny, kvetín, živočíšnej produkcie, poľnohospodárskej produkcie
  (from: 10/03/1990 until: 09/25/1994)
poskytovanie služieb reštauračného stravovania, organizovanie služieb v rámci turistiky, ako plávanie, jazdectvo, sauna, solárium a pod.
  (from: 10/03/1990 until: 09/25/1994)
organizovanie zábavných programov, hudobnej produkcie
  (from: 10/03/1990 until: 09/25/1994)
zahraničnoobchodná činnosť na základe platných predpisov v rozsahu ako je vymedzený predmet činnosti
  (from: 10/03/1990 until: 09/25/1994)
zastupovanie záujmov zahraničných právnických a fyzických osôb v ČSFR, reklama a propagácia ich výrobkov a činnosti
  (from: 10/03/1990 until: 09/25/1994)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 09/26/1994 until: 10/03/1999)
predaj, kúpa a sprostredkovanie tovarov všetkého druhu, okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 09/26/1994 until: 10/03/1999)
Partners: 
Antal Barnabáš
Jantárová 25
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 10/03/1990 until: 01/18/1994)
Igor Cserge
59
Dunajský Klátov
Slovak Republic
  (from: 10/03/1990 until: 01/18/1994)
Karol Simon
Čigérska 12
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 01/19/1994 until: 09/25/1994)
Karol Simon
Čigérska 12
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 10/03/1990 until: 01/18/1994)
Ing. Zoltán Tóth
525
Orechová Potôň
Slovak Republic
  (from: 09/26/1994 until: 10/03/1999)
Ing. Zoltán Tóth
21
Orechová Potôň
Slovak Republic
  (from: 01/19/1994 until: 09/25/1994)
Ing. Zoltán Tóth
21
Orechová Potôň
Slovak Republic
  (from: 10/03/1990 until: 01/18/1994)
Contribution of each member: 
Karol Simon
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/03/1990 until: 01/18/1994)
Antal Barnabáš
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/03/1990 until: 01/18/1994)
Ing. Zoltán Tóth
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/03/1990 until: 01/18/1994)
Igor Cserge
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/03/1990 until: 01/18/1994)
Karol Simon
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/19/1994 until: 09/25/1994)
Ing. Zoltán Tóth
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/19/1994 until: 09/25/1994)
Ing. Zoltán Tóth
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/26/1994 until: 10/03/1999)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/26/1994 until: 10/03/1999)
konatelia
  (from: 10/03/1990 until: 09/25/1994)
Ing. Zoltán Tóth
525
Orechová Potôň
  (from: 09/26/1994 until: 10/03/1999)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná samostatne konateľ.
  (from: 09/26/1994 until: 10/03/1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje vedúci spoločnosti Karol Simon.
  (from: 10/03/1990 until: 09/25/1994)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 10/03/1990 until: 10/03/1999)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č. k. 1K 7/98 zo dňa 27.01.1999, ktorým bol zamietnutý návrh na konkurz pre nemajetnosť dlžníka SIMON - ANTAL A SPOL. spol. s r.o., Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 588 776 sa podľa § 68 ods. 3 písm. f, Obch. zákonníka táto spoločnosť zrušuje bez likvidácie. Podľa § 68 ods. 1, 2 Obch. zákonníka sa vymazuje dňom 04.10.1999 z Obchodného registra Okresného súdu v Trnave v odd. S.r.o. vo vložke č. 579/T celý zápis pri subjekte SIMON - ANTAL A SPOL. spol. s r.o., Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 588 776.
  (from: 10/04/1999)
Spoločnosť s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 01.10.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1713
  (from: 10/03/1990 until: 10/03/1999)
Dodatkom spísaným vo forme notárskej zápisnice dňa 1.8.1994 pod č.N 220/94, NZ 219/94 na notárskom úrade v Bratislave, notárom JUDr.Romanom Blahom, bola spoločenská zmluva zo dňa 1.10.1990, v znení jej zmien, prispôsobená príslušným ustanoveniam Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení jeho zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 1713
  (from: 09/26/1994 until: 10/03/1999)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person