Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23034/R

Business name: 
FANT s.r.o.
  (from: 09/19/2000 until: 05/02/2016)
Junior - Discount, spol. s r.o.
  (from: 10/31/1994 until: 09/18/2000)
Registered seat: 
Tolstého 21
Prievidza 971 01
  (from: 03/27/2010 until: 05/02/2016)
Silvánová č. 2/A
Pezinok 902 01
  (from: 11/28/2003 until: 03/26/2010)
Vinohradnícka 65A
Limbach 900 91
  (from: 09/19/2000 until: 11/27/2003)
Záhradná 9
Pezinok 902 01
  (from: 04/15/1999 until: 09/18/2000)
M. R. Štefánika 32
Pezinok 902 01
  (from: 03/05/1997 until: 04/14/1999)
Slnečná 48
Pezinok 902 01
  (from: 10/31/1994 until: 03/04/1997)
Identification number (IČO): 
34 110 381
  (from: 10/31/1994)
Date of entry: 
10/31/1994
  (from: 10/31/1994)
Person dissolved from: 
26. 4. 2016
  (from: 05/03/2016)
Date of deletion: 
05/03/2016
  (from: 05/03/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/03/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/31/1994)
Objects of the company: 
činnosť v oblasti nehnuteľností
  (from: 10/31/1994 until: 03/26/2010)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 10/31/1994 until: 03/26/2010)
realitné agentúry
  (from: 10/31/1994 until: 03/26/2010)
správa nehnuteľností na základe honoráru, alebo kontraktu
  (from: 10/31/1994 until: 03/26/2010)
cestná nákladná doprava
  (from: 11/24/2000 until: 03/26/2010)
balenie tabakových výrobkov
  (from: 02/17/2003 until: 03/26/2010)
masérske služby
  (from: 09/15/2004 until: 03/26/2010)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/31/1994 until: 05/02/2016)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/31/1994 until: 05/02/2016)
Partners: 
Ivan Baláž
Hroznová 8
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 02/12/2002 until: 03/26/2010)
Dušan Baláž
Vinohradnícka 65A
Limbach 900 91
Slovak Republic
  (from: 09/19/2000 until: 03/26/2010)
Peter Burcin
Bučinova 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/05/1997 until: 04/14/1999)
Jana Jurková
Vinohradnícka 65A
Limbach 900 91
Slovak Republic
  (from: 09/19/2000 until: 02/11/2002)
Ing. Vladimír Kirinovič
Komenského 6
Modra
Slovak Republic
  (from: 10/31/1994 until: 03/04/1997)
Ing. Vladimír Malovec
Za hradbami 16
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 10/31/1994 until: 03/04/1997)
Roman Pruša
Záhradná 9
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 04/15/1999 until: 09/18/2000)
Roman Pruša
Záhradná 9
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 03/05/1997 until: 04/14/1999)
Alena Průšová, rod. Zuščíková
Záhradná 9
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 04/15/1999 until: 09/18/2000)
JUDr. Pavol Selecký
Slnečná 48
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 10/31/1994 until: 03/04/1997)
Dušan Svitek
Letisková 384/7
Prievidza - Prievidza II Píly 971 01
Slovak Republic
  (from: 03/27/2010 until: 05/02/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Vladimír Kirinovič
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 10/31/1994 until: 03/04/1997)
Ing. Vladimír Malovec
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 10/31/1994 until: 03/04/1997)
JUDr. Pavol Selecký
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 17 500 Sk
  (from: 10/31/1994 until: 03/04/1997)
Peter Burcin
Amount of investment: 52 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/05/1997 until: 04/14/1999)
Roman Pruša
Amount of investment: 53 000 Sk Paid up: 26 000 Sk
  (from: 03/05/1997 until: 04/14/1999)
Roman Pruša
Amount of investment: 105 000 Sk Paid up: 105 000 Sk
  (from: 04/15/1999 until: 09/18/2000)
Alena Průšová, rod. Zuščíková
Amount of investment: 95 000 Sk Paid up: 95 000 Sk
  (from: 04/15/1999 until: 09/18/2000)
Dušan Baláž
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 09/19/2000 until: 03/26/2010)
Jana Jurková
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/19/2000 until: 02/11/2002)
Ivan Baláž
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/12/2002 until: 03/26/2010)
Dušan Svitek
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 03/27/2010 until: 05/02/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/12/2002 until: 05/02/2016)
konatelia
  (from: 09/19/2000 until: 02/11/2002)
konatelia
  (from: 03/05/1997 until: 09/18/2000)
Individual managing director
  (from: 10/31/1994 until: 03/04/1997)
Dušan Baláž
Vinohradnícka 65A
Limbach 900 91
  (from: 09/19/2000 until: 03/26/2010)
Dušan Baláž
Vinohradnícka 65A
Limbach 900 91
From: 09/19/2000 Until: 08/15/2009
  (from: 03/27/2010 until: 03/26/2010)
Ivan Baláž
Hroznová 8
Pezinok 902 01
  (from: 02/12/2002 until: 03/26/2010)
Ivan Baláž
Hroznová 8
Pezinok 902 01
From: 02/12/2002 Until: 08/15/2009
  (from: 03/27/2010 until: 03/26/2010)
Peter Burcin
Bučinova 14
Bratislava
  (from: 03/05/1997 until: 04/14/1999)
Jana Jurková
Vinohradnícka 65A
Limbach 900 91
  (from: 09/19/2000 until: 02/11/2002)
Ing. Vladimír Malovec
Za hradbami 16
Pezinok
  (from: 10/31/1994 until: 03/04/1997)
Roman Pruša
Záhradná 9
Pezinok
  (from: 03/05/1997 until: 09/18/2000)
Alena Průšová, rod. Zuščíková
Záhradná 9
Pezinok 902 01
  (from: 04/15/1999 until: 09/18/2000)
Dušan Svitek
Letisková 384/7
Prievidza - Prievidza II Píly 971 01
From: 08/15/2009
  (from: 03/27/2010 until: 05/02/2016)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 03/27/2010 until: 05/02/2016)
V mene spoločnosti koná konateľ Dušan Baláž samostatne, spoločník Ivan Baláž vždy s predchádzajúcim súhlasom Dušana Baláža.
  (from: 02/12/2002 until: 03/26/2010)
V mene spoločnosti koná konateľ Dušan Baláž samostatne, konateľka Jana Jurková vždy s predchádzajúcim súhlasom Dušana Baláža.
  (from: 09/19/2000 until: 02/11/2002)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/05/1997 until: 09/18/2000)
Menom spoločnosti koná samostatne konateľ.
  (from: 10/31/1994 until: 03/04/1997)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 03/27/2010 until: 05/02/2016)
200 000 Sk
  (from: 04/15/1999 until: 03/26/2010)
105 000 Sk
  (from: 10/31/1994 until: 04/14/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 37CbR/135/2014-49 zo dňa 29. marca 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.04.2016 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť FANT, s.r.o. so sídlom Tolstého 21, 971 01 Prievidza, IČO 34 110 381, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 23034/R.
  (from: 05/03/2016)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 20.5.1994 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 2056 Stary spis: S.r.o. 20075
  (from: 10/31/1994 until: 05/02/2016)
Dodatok č. 1 zo dňa 15.1.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 20075
  (from: 03/05/1997 until: 05/02/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.7.1998, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a zo dňa 21.7.1998. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.7.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1998
  (from: 04/15/1999 until: 05/02/2016)
Dodatok č. 4 k spoločeneskej zmluve zo dňa 8.9.2000 Zmena obchodného mena: pôvodné: Junior-Discount spol. s r.o.
  (from: 09/19/2000 until: 05/02/2016)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 10.12.2001. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 30.1.2002. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.1.2002.
  (from: 02/12/2002 until: 05/02/2016)
Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia dňa 01.10.2002, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti. Dodatok č. 6 k spoločneskej zmluve zo dňa 04.10.2002.
  (from: 02/17/2003 until: 05/02/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia 01.10.2003. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo 06.10.2003.
  (from: 11/28/2003 until: 05/02/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.8.2004. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.8.2004.
  (from: 09/15/2004 until: 05/02/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.08.2009 a Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.03.2010.
  (from: 03/27/2010 until: 05/02/2016)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/12/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person