Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23060/R

Business name: 
AGRO-FINTIL, s.r.o.
  (from: 03/18/2008 until: 02/14/2024)
Registered seat: 
Bratislavská 441
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 03/01/2010 until: 02/14/2024)
Identification number (IČO): 
44 045 166
  (from: 03/18/2008)
Date of entry: 
03/18/2008
  (from: 03/18/2008)
Person dissolved from: 
22. 12. 2023
  (from: 02/15/2024)
Date of deletion: 
02/15/2024
  (from: 02/15/2024)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku
  (from: 02/15/2024)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/18/2008)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/07/2011 until: 02/14/2024)
Other legal facts: 
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vymazal spoločnosť AGRO-FINTIL, s.r.o., IČO 44 045 166, so sídlom Bratislavská 441, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 23060/R.
  (from: 02/15/2024)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person