Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23060/R

Business name: 
AGRO-FINTIL, s.r.o.
  (from: 03/18/2008 until: 02/14/2024)
Registered seat: 
Bratislavská 441
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 03/01/2010 until: 02/14/2024)
B.Němcovej 8
Bratislava 811 04
  (from: 03/18/2008 until: 02/28/2010)
Identification number (IČO): 
44 045 166
  (from: 03/18/2008)
Date of entry: 
03/18/2008
  (from: 03/18/2008)
Person dissolved from: 
22. 12. 2023
  (from: 02/15/2024)
Date of deletion: 
02/15/2024
  (from: 02/15/2024)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku
  (from: 02/15/2024)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/18/2008)
Objects of the company: 
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 03/18/2008 until: 02/14/2024)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 03/18/2008 until: 02/14/2024)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 03/18/2008 until: 02/14/2024)
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (from: 03/18/2008 until: 02/14/2024)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/18/2008 until: 02/14/2024)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/18/2008 until: 02/14/2024)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 01/27/2009 until: 02/14/2024)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 01/27/2009 until: 02/14/2024)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 01/27/2009 until: 02/14/2024)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 01/27/2009 until: 02/14/2024)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/27/2009 until: 02/14/2024)
diskotekárska činnosť
  (from: 01/27/2009 until: 02/14/2024)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 07/20/2010 until: 02/14/2024)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 07/20/2010 until: 02/14/2024)
diagnostika kanalizačných potrubí
  (from: 07/20/2010 until: 02/14/2024)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/20/2010 until: 02/14/2024)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/20/2010 until: 02/14/2024)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/20/2010 until: 02/14/2024)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
  (from: 07/20/2010 until: 02/14/2024)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 07/20/2010 until: 02/14/2024)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených plynových technických zariadení
  (from: 07/20/2010 until: 02/14/2024)
Partners: 
Ing. Peter Janík
Štvrť SNP 131/19
Trenčianske Teplice 914 51
Slovak Republic
  (from: 03/18/2008 until: 06/06/2011)
Viliam Rajník
518
Pruské 018 52
Slovak Republic
  (from: 03/18/2008 until: 07/13/2009)
Ján Uhrina
Gen. M. R. Štefánika 20/359
Stará Turá 916 01
Slovak Republic
  (from: 06/07/2011 until: 05/16/2022)
Ján Uhrina
Stará Turá 916 01
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022 until: 02/14/2024)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Janík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/18/2008 until: 01/26/2009)
Viliam Rajník
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/18/2008 until: 01/26/2009)
Ing. Peter Janík
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 07/13/2009)
Viliam Rajník
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 07/13/2009)
Ing. Peter Janík
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 07/14/2009 until: 06/06/2011)
Ján Uhrina
  (from: 06/07/2011 until: 05/16/2022)
Ján Uhrina
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/17/2022 until: 02/14/2024)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/07/2011 until: 02/14/2024)
konatelia
  (from: 03/18/2008 until: 06/06/2011)
Milan Bašo
Jána Halašu 2660/9
Trenčín 911 08
From: 06/09/2009
  (from: 07/14/2009 until: 06/06/2011)
Milan Bašo
Jána Halašu 2660/9
Trenčín 911 08
From: 06/09/2009 Until: 06/03/2011
  (from: 06/07/2011 until: 06/06/2011)
Daniel Hujo
Slovenského národného povstania 7/13
Nová Dubnica 018 51
From: 03/18/2008
  (from: 03/18/2008 until: 07/13/2009)
Daniel Hujo
Slovenského národného povstania 7/13
Nová Dubnica 018 51
From: 03/18/2008 Until: 06/09/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Ing. Peter Janík
Štvrť SNP 131/19
Trenčianske Teplice 914 51
From: 03/18/2008
  (from: 03/18/2008 until: 06/06/2011)
Ing. Peter Janík
Štvrť SNP 131/19
Trenčianske Teplice 914 51
From: 03/18/2008 Until: 06/03/2011
  (from: 06/07/2011 until: 06/06/2011)
Viliam Rajník
518
Pruské 018 52
From: 03/18/2008
  (from: 03/18/2008 until: 07/13/2009)
Viliam Rajník
518
Pruské 018 52
From: 03/18/2008 Until: 06/09/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Ján Uhrina
Stará Turá 916 01
From: 06/03/2011
  (from: 06/07/2011 until: 02/14/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 03/18/2008 until: 02/14/2024)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/07/2011 until: 02/14/2024)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 06/06/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/18/2008 until: 01/26/2009)
Other legal facts: 
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vymazal spoločnosť AGRO-FINTIL, s.r.o., IČO 44 045 166, so sídlom Bratislavská 441, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 23060/R.
  (from: 02/15/2024)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2008.
  (from: 01/27/2009 until: 02/14/2024)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2009 a zo dňa 09.06.2009.
  (from: 07/14/2009 until: 02/14/2024)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.2.2010.
  (from: 03/01/2010 until: 02/14/2024)
Dňa 11.06.2023 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.
  (from: 06/16/2023 until: 02/14/2024)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person