Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1898/R

Business name: 
P&P spol. s r.o. v konkurze
  (from: 01/13/2010 until: 04/28/2017)
Registered seat: 
411
Pravenec 972 16
  (from: 11/28/2001 until: 04/28/2017)
Identification number (IČO): 
31 559 042
  (from: 02/21/1992)
Date of entry: 
02/21/1992
  (from: 02/21/1992)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku
  (from: 04/29/2017)
Date of deletion: 
04/29/2017
  (from: 04/29/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. e) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov
  (from: 04/29/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/21/1992)
Capital: 
16 334 000 Sk Paid up: 16 334 000 Sk
  (from: 09/01/2006 until: 04/28/2017)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/30/2009
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28K/46/2009-126 zo dňa 22.12.2009 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka P&P spol. s r.o. a ustanovil správcu konkurznej podstaty.
  (from: 01/13/2010)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Otília Prachařová
Centrum I. 57/132
Dubnica nad Váhom
From: 12/30/2009
  (from: 01/13/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28K/46/2009-378 zo dňa 26. novembra 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2014, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu P&P spol. s r. o. v konkurze so sídlom 972 16 Pravenec 411, IČO 31 559 042, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro vo vložke číslo 1898/R pre nedostatok majetku.
  (from: 04/29/2017)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person