Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  200/N

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Farná
  (from: 11/16/2017)
Poľnohospodárske družstvo Farná v likvidácii
  (from: 07/07/2009 until: 11/15/2017)
Poľnohospodárske družstvo Farná
  (from: 07/27/1993 until: 07/06/2009)
Poľnohospodárske družstvo vo Farnej
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
Registered seat: 
Bojnická 22/A
Bratislava - mestská časť Ružinov 831 04
  (from: 01/20/2018)
Farná
  (from: 05/20/1991 until: 01/19/2018)
Identification number (IČO): 
00 194 603
  (from: 05/20/1991)
Date of entry: 
05/07/1951
  (from: 05/20/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/20/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 07/27/1993)
finalizácia poľnohospodárskej produkcie vo vlastných výrobných zariadeniach
  (from: 07/27/1993)
nepoľnohospodárka výroba slúžiaca na zabezpečovanie potrieb prevádzky a rozvoja poľnohospodárskej výroby, uspokojovania potrieb svojich členov a pre potreby miestnych občanov
  (from: 07/27/1993)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/20/2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/20/2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/20/2018)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 01/20/2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/20/2018)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/20/2018)
Administratívne služby
  (from: 01/20/2018)
Vedenie účtovníctva
  (from: 01/20/2018)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 01/20/2018)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 01/20/2018)
Počítačové služby
  (from: 01/20/2018)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 01/20/2018)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 01/20/2018)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 01/20/2018)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/20/2018)
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení a zdravotníckych pomôcok
  (from: 01/20/2018)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/20/2018)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/20/2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/20/2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 01/20/2018)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/20/2018)
Prevádzka malých plavidiel
  (from: 01/20/2018)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 01/20/2018)
Prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 01/20/2018)
Verejné obstarávanie
  (from: 01/20/2018)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 01/20/2018)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (from: 01/20/2018)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 01/20/2018)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 01/20/2018)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 01/20/2018)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 01/20/2018)
Kuriérske služby
  (from: 01/20/2018)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 01/20/2018)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 01/20/2018)
Finančný lízing
  (from: 01/20/2018)
Faktoring a forfaiting
  (from: 01/20/2018)
Fotografické služby
  (from: 01/20/2018)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/20/2018)
Družstvo hospodári na združenej a inak nadobudnutej poľnohospodárskej a lesnej pôde,vodnej ploche v k.ú. Farná,ktoré intenzívne využíva.
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej a lesnej pôdy sa eviduje každoročne podľa stavu vykazovaného ústavom geodézie k 1.1.
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
Základným predmetom činnosti družstva je poľnohospodárska výroba t.j.rastlinná a živočíšna výroba všetkých druhov a odvetví v súlade s výrobnými a ekonomickými podmienkami so zohľadnením ekologických požiadaviek a zásad zdravej výživy.
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
Družstvo finalizuje poľnohospodársku produkciu vo vlastných výrobných zariadeniach na potraviny a polotovary.
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
Menovite vykonáva:
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
pečenie chleba a pečivových výrobkov
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
výrobu cestovín
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
pozberovú úpravu,balenie,balíčkovanie a konzervovanie ovocia,zeleniny,bobuľovín, lesných plodov,hrozna pre konzumné účely
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
spracovanie hrozna lisovaním na výrobu muštového vína
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
spracovanie a balenie strukovín a špeciál- nych rastlín (koreniny,liečivé rastliny, tabak) pre priemyselné a konzumné účely v súlade s osobitným povolením oprávnených orgánov (liečivé rastliny,tabak)
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
výroba destilátov,najmä z prebytkov a neštandardných produktov ovocia,hrozna a obilia
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
porážky hovädzieho dobytka,ošípaných a hydiny z vlastných zdrojov vo vlastných zariadeniach a ich jatočnú a konzumnú úpravu
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
výrobu mäsových výrobkov z vlastnej produkcie a ich konzerváciu
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
spracovanie mlieka pre konzumné účely a výrobu mliečnych výrobkov.
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
Družstvo so súhlasom príslušných orgánov a inštitúcií vykonáva obchodnú činnosť vo vlastných zariadeniach vrátane pohostinských v ktorých predáva najmä vlastnú produkciu a výroby,menovite:
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
chlieb,pečivo,zákusky,cestoviny
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
strukoviny,zeleninu,ovocie,hrozno,lesné plody
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
víno a destiláty z vlastnej výroby
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
mäso v jatočnej úprave a mäsové výrobky
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
mlieko a mliečne výrobky
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
vajcia a výrobky z nich
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
Družstvo vykonáva zahranično obchodnú činnosť v súlade s oprávnením a v jeho roszahu.
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
Družstvo vykonáva nepoľnohospodársku výrobu predovšetkým pre zabezpečenie potrieb prevádzky a rozvoja poľnohospodárskej výroby, uspokojovanie potrieb svojich členov,pre potreby miestnych občanov a poskytovanie služieb v tejto činnosti vykonáva:
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
opravy poľnohospodárskych,dopravných strojov a zariadení všetkých stupňov vrátane maštalnej mechanizácie
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
výrobu závesného náradia pre poľnohospodárske stroje (brány,plečky a podobne)
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
výrobu pracovného ručného náradia (vidly, hrable,motiky,metly a podobne)
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
výrobu paliet
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
ostatné priemyselno-kooperačné činnosti v spolupráci s priemyselnými organizáciami v oblasti kovovýroby,drevovýroby,výroby z plastických hmôt,konzervárenskej výroby a podobne
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
ťažbu štrkov,piesku a výrobu stavebných materiálov
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
v rámci poskytovania služieb členom a občanom vykonáva za úplatu dopravu materiálov,poľné práce,melioračné práce, požičiavanie stavebných strojov a iných mechanizmov pre zabezpečovanie ich potrieb
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
Pri svojej hospodárskej a sociálnej činnosti je družstvo povinné čo najúčinnejšie ochrániť životné prostredie a prírodné prostredie pred škodlivými vplyvmi a z tejto činnosti.
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
Budovať z vlastných zdrojov zariadenia na ochranu životného a pracovného prostredia a trvale zabezpečovať ich plynulú a účinnú prevádzku.
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/27/1993)
Managing board
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
Tomáš Moravčík - Chairman of the Board of Directors
Kniežaťa Pribinu 14
Trenčín 911 01
From: 12/08/2017
  (from: 01/20/2018)
Igor Vengrin - Vice-chairman of the Board of Directors
Nábrežná 1
Trenčín 911 01
From: 12/08/2017
  (from: 01/20/2018)
Jozef Adamcsek - podpredseda
Pionierska 1125/28
Želiezovce
  (from: 05/15/1998 until: 05/15/2008)
Jozef Adamcsek - podpredseda
Pionierska 1125/28
Želiezovce
Until: 03/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Jozef Baláž - člen
7
Farná
  (from: 05/15/1998 until: 01/20/2005)
Karol Bencze - člen
551
Farná
  (from: 09/12/1996 until: 05/14/1998)
Valéria Bencze - člen
551
Farná
  (from: 07/27/1993 until: 09/11/1996)
Ing. František Blanár - podpredseda
478
Farná
  (from: 05/20/1991 until: 09/11/1996)
Ing. František Blanár - podpredseda
478
Farná
  (from: 09/12/1996 until: 05/14/1998)
Štefan Csomor - člen
38
Farná
  (from: 05/15/1998 until: 01/20/2005)
Zuzana Csomorová
234
Veľké Ludince
  (from: 05/15/1998 until: 05/15/2008)
Zuzana Csomorová
234
Veľké Ludince
Until: 03/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Valéria Kecskésová - členka
47
Farná
  (from: 07/27/1993 until: 09/11/1996)
Valéria Kecskésová - členka
47
Farná
  (from: 09/12/1996 until: 05/14/1998)
Ján Kyszel - člen
618
Farná
  (from: 07/27/1993 until: 09/11/1996)
Ján Kyszel - člen
618
Farná
  (from: 09/12/1996 until: 05/14/1998)
Štefan Lalák - člen
130
Farná
  (from: 07/27/1993 until: 09/11/1996)
Štefan Lalák - člen
130
Farná
  (from: 09/12/1996 until: 05/15/2008)
Štefan Lalák - člen
130
Farná
Until: 03/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Alexander Lauko - člen
530
Farná
  (from: 07/27/1993 until: 09/11/1996)
Alexander Lauko - člen
530
Farná
  (from: 09/12/1996 until: 01/20/2005)
Ernest Németh - člen
26
Farná
  (from: 07/27/1993 until: 09/11/1996)
Ernest Németh - člen
26
Farná
  (from: 09/12/1996 until: 01/20/2005)
Ferdinand Németh - člen
502
Farná
  (from: 05/15/1998 until: 05/15/2008)
Ferdinand Németh - člen
502
Farná
Until: 03/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Ernest Ordogh - člen
8
Farná
  (from: 09/12/1996 until: 05/14/1998)
Ernest Ördögh - člen
8
Farná
  (from: 07/27/1993 until: 09/11/1996)
Katarína Pápešová - člen
411
Farná
  (from: 05/15/1998 until: 01/20/2005)
Ladislav Patai - člen
359
Farná
  (from: 07/27/1993 until: 09/11/1996)
Ladislav Patai - člen
359
Farná
  (from: 09/12/1996 until: 05/14/1998)
Jozef Peszeky - člen
378
Farná
  (from: 07/27/1993 until: 09/11/1996)
Jozef Peszeky - člen
378
Farná
  (from: 09/12/1996 until: 05/15/2008)
Jozef Peszeky - člen
378
Farná
Until: 03/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Alexander Rózsa - predseda
32
Farná
  (from: 05/20/1991 until: 09/11/1996)
Alexander Rózsa - predseda
32
Farná
  (from: 09/12/1996 until: 05/15/2008)
Alexander Rózsa - predseda
32
Farná
Until: 03/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Anton Straňák - člen
116
Farná
  (from: 07/27/1993 until: 09/11/1996)
Anton Straňák - člen
84
Farná
  (from: 09/12/1996 until: 01/20/2005)
Ladislav Szaszko - člen
716
Farná
  (from: 05/15/1998 until: 01/20/2005)
Ing. Štefan Šulka - člen
530
Farná
  (from: 05/15/1998 until: 01/20/2005)
Otília Tamás - podpredseda
533
Farná 935 66
From: 03/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 11/15/2017)
Otília Tamás - podpredseda
533
Farná 935 66
From: 03/28/2008 Until: 09/12/2017
  (from: 11/16/2017 until: 11/15/2017)
Katarína Várföldiová - člen
129
Farná
From: 03/06/2003
  (from: 01/21/2005 until: 05/15/2008)
Katarína Várföldiová - člen
129
Farná
From: 03/06/2003 Until: 03/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Július Vastagh - člen
370
Farná
  (from: 07/27/1993 until: 09/11/1996)
Július Vastagh - člen
370
Farná
  (from: 09/12/1996 until: 01/20/2005)
Irena Vastaghová - členka
116
Farná
  (from: 07/27/1993 until: 09/11/1996)
Irena Vastaghová - členka
116
Farná
  (from: 09/12/1996 until: 05/14/1998)
Mária Virágová - členka
571
Farná
  (from: 07/27/1993 until: 09/11/1996)
Mária Virágová - členka
571
Farná
  (from: 09/12/1996 until: 05/14/1998)
Miroslav Zsidek - predseda
Podzáhradná 1265/18
Marcelová 946 32
From: 03/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 11/15/2017)
Miroslav Zsidek - predseda
Podzáhradná 1265/18
Marcelová 946 32
From: 03/28/2008 Until: 09/12/2017
  (from: 11/16/2017 until: 11/15/2017)
Tomáš Moravčík - Member of the Board of Directors
Kniežaťa Pribinu 14
Trenčín 911 01
From: 09/12/2017 Until: 12/08/2017
  (from: 01/20/2018 until: 01/19/2018)
Tomáš Moravčík - Member of the Board of Directors
Kniežaťa Pribinu 14
Trenčín 911 01
From: 09/12/2017
  (from: 11/16/2017 until: 01/19/2018)
Igor Vengrin - Member of the Board of Directors
Nábrežná 1
Trenčín 911 01
From: 09/12/2017 Until: 12/08/2017
  (from: 01/20/2018 until: 01/19/2018)
Igor Vengrin - Member of the Board of Directors
Nábrežná 1
Trenčín 911 01
From: 09/12/2017
  (from: 11/16/2017 until: 01/19/2018)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Právny úkon urobený v mene predstavenstva, pre ktorý je predpísaná písomná forma, musí vždy podpísať predseda a podpredseda.
  (from: 05/16/2008)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva.
  (from: 07/27/1993 until: 05/15/2008)
Za družstvo podpisuje predseda,v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 05/20/1991 until: 07/26/1993)
Supervisory board: 
Marek Škultéty
Svätoplukova 2646/28
Pezinok 902 01
From: 09/12/2017
  (from: 11/16/2017)
Milan Lastovka
Medveďovej 1566/20
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 09/12/2017
  (from: 11/16/2017)
Ing. Gejza Zsidek
Podzáhradná 1265/18
Marcelová 946 32
From: 03/28/2008 Until: 09/12/2017
  (from: 11/16/2017 until: 11/15/2017)
Alexander Rózsa
32
Farná 935 66
From: 03/28/2008 Until: 09/12/2017
  (from: 11/16/2017 until: 11/15/2017)
Štefan Lalák
130
Farná 935 66
From: 03/28/2008 Until: 09/12/2017
  (from: 11/16/2017 until: 11/15/2017)
Ing. Gejza Zsidek
Podzáhradná 1265/18
Marcelová 946 32
From: 03/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 11/15/2017)
Alexander Rózsa
32
Farná 935 66
From: 03/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 11/15/2017)
Štefan Lalák
130
Farná 935 66
From: 03/28/2008
  (from: 05/16/2008 until: 11/15/2017)
Viktor Szakács
Arany János Utca 89/A
Örkény 2377
Maďarsko
From: 09/12/2017
  (from: 11/16/2017)
Registered capital: 
173 438,226117 EUR
  (from: 05/05/2009)
5 225 000 Sk
  (from: 07/27/1993 until: 05/04/2009)
Basic member contribution: 
829,847972 EUR
  (from: 05/05/2009)
25 000 Sk
  (from: 07/27/1993 until: 05/04/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/26/2009
  (from: 11/16/2017)
Date of entry into voluntary liquidation: 06/26/2009
  (from: 07/07/2009 until: 11/15/2017)
 Liquidators:
JUDr. Tomáš Vaňo
Námestie SNP 23
Bratislava 811 01
From: 06/26/2009
  (from: 07/07/2009 until: 11/15/2017)
 Liquidators:
JUDr. Tomáš Vaňo
Námestie SNP 23
Bratislava 811 01
From: 06/26/2009 Until: 09/12/2017
  (from: 11/16/2017 until: 11/15/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná za družstvo samostatne.
  (from: 07/07/2009 until: 11/15/2017)
Date of completion of voluntary liquidation: 09/12/2017
  (from: 11/16/2017)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods.2 zákona č.69/49 Zb. Stanovy: Stanovy družstva boli prijaté dňa 22.2.1991 na členskej schôdzi v zmysle zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 451
  (from: 05/20/1991)
V zmysle ust. § 765 Obchod. zákonníka č. 513/91 Zb. bolo družstvo pretransformované na družstvo v súlade so zák.č. 42/91 Zb. o majetkových vzťahoch a vypariadaní majetkových nárokov v družstvách. Členskou schôdzou konanou dňa 27.11.1992 boli prijaté stanovy družstva v zmysle § 221-260 Obchod. zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 45
  (from: 07/27/1993)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou družstva dňa 07.06.1996. Stary spis: Dr 451
  (from: 09/12/1996)
Deň vzniku: 7. 5. 1951
  (from: 03/25/1997)
Alexandrovi Laukovi, Ernestovi Némethovi, Antonovi Straňákovi, Júliusovi Vastaghovi, Ladislavovi Szaszkovi, Jozefovi Balázsovi, Kataríne Pápešovej, Ing. Štefanovi Šulkovi a Štefanovi Csomorovi zanikla funkcia členov predstavenstva dňom 6.3.2003. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 6.3.2003.
  (from: 01/21/2005)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person