Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  65638/B

Business name: 
UBM Košice s.r.o.
  (from: 09/21/2010 until: 06/30/2015)
Registered seat: 
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
  (from: 07/07/2011 until: 06/30/2015)
Identification number (IČO): 
45 584 796
  (from: 06/09/2010)
Date of entry: 
06/09/2010
  (from: 06/09/2010)
Date of deletion: 
07/01/2015
  (from: 07/01/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/01/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/09/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/09/2010 until: 06/30/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.06.2015 o zrušení spoločnosti bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou UBM Slovakia s. r. o., ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení spísaná dňa 10.06.2015 do notárskej zápisnice N 470/2015, Nz 20148/2015, NCRls 20632/2015. Obchodná spoločnosť UBM Košice s. r. o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 65638/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 07/01/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2015)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
UBM Slovakia s. r. o. 35871962 ,
Plynárenská
1
  (from: 07/01/2015)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person