Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  426/L

Business name: 
Projekt Kanskasporr s.r.o.
  (from: 08/10/2022)
Registered seat: 
ulica 1.mája 724
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 05/12/1992)
Identification number (IČO): 
31 563 732
  (from: 05/12/1992)
Date of entry: 
05/12/1992
  (from: 05/12/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/12/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 05/12/1992)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 05/12/1992)
poskytovanie ubytovacích služieb
  (from: 05/12/1992)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 05/12/1992)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 05/12/1992)
ťažba a výroba kameniva
  (from: 05/12/1992)
obchod: stavebný mater., náhr. diely na motor. voz. a stav. stroje
  (from: 05/12/1992)
vykonávanie činností organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/12/1992)
projetková činnosť - pozemné komunikácie
  (from: 06/24/1993)
projektová činnosť - pozemné a inžinierske stavby
  (from: 06/24/1993)
výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 02/13/2015)
vykonávanie trhacích prác : povrchové dobývanie
  (from: 12/20/2017)
činnosti uvedené v § 3 písm. a) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov a to dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 12/20/2017)
činnosti uvedené v § 2 písm. b), c), d) a e) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov: 1) otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, 2) zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, 3) úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, 4) zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
  (from: 12/20/2017)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 12/20/2017)
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 12/20/2017)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 12/20/2017)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/20/2017)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/20/2017)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 12/20/2017)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/20/2017)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 12/20/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 12/20/2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/20/2017)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/20/2017)
nákladná cestná doprava
  (from: 12/20/2017)
sťahovacie služby
  (from: 12/20/2017)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 12/20/2017)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/20/2017)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/20/2017)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 12/20/2017)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 12/20/2017)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/20/2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/20/2017)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/20/2017)
administratívne služby
  (from: 12/20/2017)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/20/2017)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/20/2017)
zámočníctvo
  (from: 06/15/2018)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 06/15/2018)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 11/23/2018)
Tesárstvo
  (from: 01/19/2021)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 01/19/2021)
Murárstvo
  (from: 01/19/2021)
Stolárstvo
  (from: 01/19/2021)
Partners: 
TUBAU, a.s. IČO: 35 801 999
Pribylinská 12
Bratislava - mestská časť Rača 831 04
Slovak Republic
  (from: 04/30/2022)
Contribution of each member: 
TUBAU, a.s.
Amount of investment: 18 592 EUR Paid up: 18 592 EUR
  (from: 04/30/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/19/2021)
Ing. Vladimír Ondriš
Cesta na Klanec 4617/74
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 06/13/2016
  (from: 05/17/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/05/2018)
Capital: 
18 592 EUR Paid up: 18 592 EUR
  (from: 02/16/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/22/2023
Uznesením Okresného súdu Žilina 3K/16/2023 - 169 zo dňa 15.08.2023 vyhlásil súd na majetok spoločnosti konkurz.
  (from: 11/07/2023)
Bankruptcy trustee: 
CUBE RECOVERY, k. s.
Námestie slobody 28
Bratislava 811 06
From: 08/22/2023
  (from: 11/07/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.1.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/12/1992)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.1998 bola schválená zmena Spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/08/1999)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej so spoločnosťou TUBAU, a.s., IČO: 35801999, dňa 10.09.2014 schválenej rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti dňa 10.09.2014
  (from: 10/03/2014)
Predaj časti podniku
na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej so spoločnosťou ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o., IČO: 36609340, zo dňa 08.04.2022
  (from: 04/30/2022)
Date of updating data in databases:  04/17/2024
Date of extract :  04/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person